“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit!”

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit!”

Als je de bekende tekst over de Engelbewaarder in Exodus 23,20 en verder eens rustig overdenkt,
dan valt op dat hier in weinig woorden heel de opgave van de Engel wordt genoemd, en ook die van ons!

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit: En dan volgt de drievoudige taak die de Engelbewaarder
van God krijgt:

 1. Om je onderweg te beschermen
 2. En je te brengen naar de plaats die IK heb vastgesteld (dat is de hemel!)
 3. Luister naar zijn woord (die hij dus in naam van God aan mij verkondigd)

En nu komt onze drievoudige opgave:

 1. Heb aandacht voor je Engelbewaarder!

  Dit betekent dat we stil moeten worden, anders kunnen we hem geen
  aandacht schenken.

 2. Luister naar zijn woord!

  Als we stil, aandachtig zijn, kunnen we zijn stem, zijn ingevingen horen
  en ik WIL ze horen, want dat hoort het woord “luisteren”

 3. Kom niet tegen hem in opstand!

  Positief uitgedrukt: Wees gehoorzaam aan je Engelbewaarder.

Zwijgen, luisteren, gehoorzamen: dat is onze weg aan de hand van de Engel!

Dan volgt de grote belofte van de Heer: DAN ben IK de vijand van je vijanden.

Met andere woorden: Gods macht en bescherming zal dan door mijn Engel bij mij zijn.
Ik ben geborgen als onder zijn vleugels.