Stil worden

Stil worden

Veel mensen vragen zich af, waarom het gebed, hun leven met God en ook het contact met de Engelbewaarder vaak zo moeilijk is. Hoe kan ik de stem van mijn Engel horen? Hoe kan ik weten wat God van mij wil? Daar kom ik alleen achter als ik stil word. Wij leven in een wereld vol lawaai: films, muziek, internet, telefoontjes, sms’jes, en noem maar […]

Lezen

Als de beste psycholoog

Als de beste psycholoog

De Engelbewaarder kent ons beter als iedere psycholoog, hij kent onze lichamelijke toestand en die van onze ziel. En hij helpt op deze wijze: De Engel bemiddelt ons allereerst de kennis van Gods grootsheid: “Wie is als God!” Wie is zo volmaakt en zo goed als Hij? Wie is alwetend en zo machtig als Hij? Hij verliest geen mens uit het oog. Hij kent onze […]

Lezen

Engelbewaarder, mijn beste vriend

Engelbewaarder, mijn beste vriend

Vanuit onze kloostergemeenschap in de Filipijnen komt deze video. https://www.youtube.com/watch?v=PYSl89X1pqE&feature=emb_logo   1+

Lezen

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe kan ik de stem van mijn Engelbewaarder horen? Hoe kan ik met hem contact hebben? Ik hoor hem toch nooit…. Nee, normaal gesproken hoor je hem niet met je oren. En dat is dus best lastig. Dan moet je leren je innerlijke oren te gebruiken! Want die hebben we ook. Omdat Engelen geestelijke personen zijn, gebruiken zij dus niet woorden en taal, zoals wij […]

Lezen

Wisselwerking

Wisselwerking

Voor een vriendschap en een goede samenwerking tussen Engel en mens, moeten ze elkaar beter leren kennen. Dat geldt voor beide kanten! Voor ons mensen in deze zichtbare wereld, is het moeilijk om een zuivere geest voor te stellen. God zelf is voor ons het grootste mysterie. Wij kunnen ons geen voorstelling van Hem maken. Jezus is ons het meest nabij, omdat Hij mens werd […]

Lezen

De verrijzenis heeft het laatste woord

De verrijzenis heeft het laatste woord

Nadat de Engelen tegen de vrouwen hadden gezegd, dat Hij verrezen was, voegden ze er nog aan toe: “Herinnert u, hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd heeft: De Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige mensenhanden en aan het kruis geslagen, maar op de derde dag verrijzen”. En dan volgtde eenvoudige bemerking: “Zij herinnerden zich Zijn woorden”. Hier zien wij weer mooi een van […]

Lezen

Wat zoekt gij de Levende bij de doden?!

Wat zoekt gij de Levende bij de doden?!

Twee mannen in een stralend wit kleed komen de vrouwen tegemoet, die radeloos voor het lege graf staan en zij spreken hen aan: “Wat zoekt gij de Levende bij de doden. Hij is niet hier, Hij is verrezen” (Lk 24,5-6). Als de H. Engelen binnentreden, dan wordt het altijd licht, dan komt het licht van de hemel in ons leven. Daarom stralen hun gewaden, en […]

Lezen

Luisteren

Luisteren

Iedereen wil praten, maar zelden wil iemand luisteren. Is je dat wel eens opgevallen? Het luisteren naar de ander moet geoefend worden. Als je net doet alsof je luistert, maar intussen je eigen gedachten nagaat, en er dus maar met “een half oor”  bij bent, zal de ander dit toch merken. Ieder voelt zich prettig bij een andere persoon, die heel opmerkzaam toehoort en hem […]

Lezen

Stil worden

Stil worden

Veel mensen vragen zich af, waarom het gebed, hun leven met God en ook het contact met de Engelbewaarder vaak zo moeilijk is. Hoe kan ik de stem van mijn Engel horen? Hoe kan ik weten wat God van mij wil? Daar kom ik alleen achter als ik stil word. Wij leven in een wereld vol lawaai: films, muziek, internet, telefoontjes, sms’jes, en noem maar […]

Lezen

Password

Password

De Heilige Engelen hebben als taak om ons te beschermen. Maar dat niet alleen. Nog veel belangrijker voor hen is onze geestelijke groei. Ze willen ons als het ware “trainen”: opdat we zuiver en stralend voor God staan, als een heldere kristal, waarin zich het licht van de genade op veelvoudige wijze kan spiegelen. Wil je deze training met je Engelbewaarder beginnen? Zo ja, dan […]

Lezen