Stap voor stap

Stap voor stap

Stap voor stap begeleiden zij ons, vermijden haast, en laten zo de genade van God in ons groeien. De voortdurende zorg van de H. Engelen is ons te bewaren voor de zonde, of ons ervan te verlossen als wij gevallen zijn. Zij verkrijgen voor ons uit Gods barmhartigheid machtige genaden, matigen onze hartstochten, nemen hindernissen weg in ons gebruik van de genade en helpen ons […]

Lezen

De Engel leidt mij volgens het plan van God voor mijn persoonlijk leven

De Engel leidt mij volgens het plan van God voor mijn persoonlijk leven

Het Engelbewaarderschap is voor elke Engel een navolging van Christus, die hij veel ernstiger, trouwer en onvoorwaardelijker uitvoert dan de mens. En wat een blijdschap onder de Engelen telkens wanneer iemand gered is! Maar als een Engelbewaarder, ondanks al zijn inspanningen, er niet in geslaagd is zijn beschermeling te redden, dan heeft hij beslist een periode van “martelaarschap” doorgemaakt en zal hij zich nu des […]

Lezen

Onderscheiding

Onderscheiding

“Onze goede Engelen worden “beschermengelen” genoemd”, legt de H. Franciscus van Sales uit, omdat zij de plicht hebben ons bij te staan met hun ingevingen, ons te verdedigen in gevaar, onze gebreken te corrigeren, ons aan te moedigen in het verwerven van deugdzaamheid. Zij hebben de plicht onze gebeden te brengen tot de troon van de Goddelijke goedheid, majesteit en barmhartigheid van de Heer, en […]

Lezen

Vraag en je zult verkrijgen

Vraag en je zult verkrijgen

Laten wij, voordat wij op reis gaan, voordat wij aan enig werk beginnen, voordat wij een oordeel vellen, voordat wij een belangrijke beslissing nemen, ons toevertrouwen aan onze Engelbewaarder. Hij wil ons helpen, zoveel als mogelijk is. De wet verkondigd door de Heer: “Vraag en gij zult verkrijgen” geldt ook voor de Engelbewaarder. Hoe meer wij tot hem bidden, hoe meer hij voor ons zal […]

Lezen

Onderscheiding

Onderscheiding

In het boek Exodus belooft God aan Mozes de bescherming in de wildernis, door een Engel die Hij voor hem uitzendt: Zie, Ik zend Mijn Engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in opstand, want hij zou uw verzet […]

Lezen

Groei

Groei

Ieder van ons, zelfs de armste van de armen, heeft Engelen die over hem waken.  De Engelen zijn luisterrijk, zuiver en schitterend, maar zij zijn ons gegeven als metgezellen op de weg van het leven. Zij hebben de taak over u allen te waken, opdat u niet afdwaalt van Christus, uw Heer. Heb daarom een vertrouwde relatie met de Engelen, wier voortdurende zorg gericht is […]

Lezen

Eenheid in Christus

Eenheid in Christus

De devotie van Franciscus van Assisi voor de Engelen wordt door de heilige Bonaventura in deze termen beschreven: “Hij was met de Engelen verenigd met onverbrekelijke liefdesbanden, en met deze geesten die branden met een schitterend vuur en daarmee doordringen tot God en de zielen van de uitverkorenen ontvlammen. Uit devotie jegens hen vastte hij, te beginnen met het feest van Maria Tenhemelopneming, 40 dagen […]

Lezen

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Het is eigen aan de goede Engelen om de ziel van de mens te verlichten en te onderrichten, haar te bezielen met kracht en standvastigheid en ook, door geestelijke vertroostingen, door zachte overredingen, door kalmte en weldadige vrede, de vervulling van elke plicht te verlichten en alle hindernissen voor de vooruitgang in de deugd weg te nemen. St. Ignatius of Loyola, Onderscheiding der geesten Roept […]

Lezen

Meer harmonie

Meer harmonie

Jouw Heilige Engel is teder, zacht en mild. Wanneer hij bezit neemt van je hart, spreekt hij van rechtvaardigheid, bescheidenheid en goedheid, van ware liefde en vroomheid. Wanneer zulke dingen zich in jouw hart laten voelen, weet dan dat jouw Heilige Engel bij je is.  Hermas Laat mij je zeggen, raffaelina, dat deze goede Engel voor je bidt en aan God al je geode werken, […]

Lezen

Meer innerlijkheid

Meer innerlijkheid

Hij die gelooft in de realiteit van zijn Engelbewaarder, maar nooit met hem spreekt en niets vraagt, kan niet veel profijt van hem trekken. Door zijn gedrag heeft hij de kanalen van communicatie afgesneden. Zijn Engel, hoewel altijd aanwezig en bereid om in te grijpen, gedraagt zich alsof hij gevangen zit. Wie daarentegen in nauw contact met zijn Engel leeft, zal in hem een hechte […]

Lezen