Luisteren

Luisteren

Iedereen wil praten, maar zelden wil iemand luisteren. Is je dat wel eens opgevallen? Het luisteren naar de ander moet geoefend worden. Als je net doet alsof je luistert, maar intussen je eigen gedachten nagaat, en er dus maar met “een half oor”  bij bent, zal de ander dit toch merken. Ieder voelt zich prettig bij een andere persoon, die heel opmerkzaam toehoort en hem […]

Lezen

Stil worden

Stil worden

Veel mensen vragen zich af, waarom het gebed, hun leven met God en ook het contact met de Engelbewaarder vaak zo moeilijk is. Hoe kan ik de stem van mijn Engel horen? Hoe kan ik weten wat God van mij wil? Daar kom ik alleen achter als ik stil word. Wij leven in een wereld vol lawaai: films, muziek, internet, telefoontjes, sms’jes, en noem maar […]

Lezen

Password

Password

De Heilige Engelen hebben als taak om ons te beschermen. Maar dat niet alleen. Nog veel belangrijker voor hen is onze geestelijke groei. Ze willen ons als het ware “trainen”: opdat we zuiver en stralend voor God staan, als een heldere kristal, waarin zich het licht van de genade op veelvoudige wijze kan spiegelen. Wil je deze training met je Engelbewaarder beginnen? Zo ja, dan […]

Lezen

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe kan ik de stem van mijn Engelbewaarder horen? Hoe kan ik met hem contact hebben? Ik hoor hem toch nooit…. Nee, normaal gesproken hoor je hem niet met je oren. En dat is dus best lastig. Dan moet je leren je innerlijke oren te gebruiken! Want die hebben we ook. Omdat Engelen geestelijke personen zijn, gebruiken zij dus niet woorden en taal, zoals wij […]

Lezen

Waarom helpt de Engel niet altijd?

Waarom helpt de Engel niet altijd?

Waarom laten Beschermengelen ons soms gewond raken bij ongelukken, als zij ons liefhebben en door God zijn aangewezen om ons tegen de gevaren te beschermen? Paus Benedictus raakte deze vraag aan nadat hij zijn pols had gebroken in een val tijdens zijn vakantie. Over zijn blessure daarna verklaarde hij: “Helaas heeft mijn eigen Beschermengel mijn blessure niet voorkomen, zeker na orders van boven”. Vervolgens legt […]

Lezen

Wanneer krijgen we onze Engelbewaarder?

Wanneer krijgen we onze Engelbewaarder?

De H. Thomas van Aquino beweert dat iedereen bij zijn geboorte een Engelbewaarder ontvangt. Bovendien leert hij dat de Engelbewaarder van de moeder haar kind bewaakt zolang zij deze in haar schoot draagt. Andere Kerkvaders en Kerkleraars echter, bijv. de H. Hieronymus en de H. Basilius de Grote, geloven dat onze Engelbewaarder bij het Doopsel aan ons wordt toegewezen. De H. Anselmus gaat een stap […]

Lezen

Hij helpt mij groeien in volmaaktheid

Hij helpt mij groeien in volmaaktheid

 “Heb medelijden en bidt voor mij, Engel van de Heer, want gij zijt mijn beschermer voor heel mijn leven, de gids en behoeder, door God aan mij gegeven voor altijd.” Oosterse liturgie “Iedere mens, al lijkt hij nog zo gering, heeft een Engel die hem op zijn pad begeleidt. De Engelen zijn schitterend, zuiver en luisterrijk, maar ze zijn aan ons gegeven als begeleiders tijdens […]

Lezen

Gemeenschap van de Kerk

Gemeenschap van de Kerk

“Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder een hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem”. Ef 1,9-10 De devotie van de H. Franciscus van Assisie (1182-1226) tot de Engelen wordt door de H. Bonaventura met […]

Lezen

Verantwoording

Verantwoording

De Engelen omringen Christus, hun Heer. Zij dienen Hem in het bijzonder bij de vervulling van zijn heilszending onder de mensen. KKK 351 Het is eigen aan de goede Engelen om de zielen te verlichten en te onderrichten, om ze te inspireren met sterkte en kracht en ook door geestelijke vertroostingen, door vriendelijke overredingen, door rust en verkwikkende vrede, om de vervulling van iedere plicht […]

Lezen

Hij helpt ons, om ons innerlijk leven in harmonie te brengen

Hij helpt ons, om ons innerlijk leven in harmonie te brengen

“Je Heilige Engel is teder, vriendelijk en mild. Als hij bezit krijgt over je hart, spreekt hij over gerechtigheid, bescheidenheid en goedheid, over ware liefde en godsvrucht. Als je zulke dingen in je hart voelt opkomen weet dan dat je Heilige Engel bij je is.”   Hermas “Laat me je dat zeggen, Raffaelina, dat deze goede Engel voor jou bidt en al jouw goede werken […]

Lezen