Hij helpt mij groeien in volmaaktheid

Hij helpt mij groeien in volmaaktheid

 “Heb medelijden en bidt voor mij, Engel van de Heer, want gij zijt mijn beschermer voor heel mijn leven, de gids en behoeder, door God aan mij gegeven voor altijd.” Oosterse liturgie “Iedere mens, al lijkt hij nog zo gering, heeft een Engel die hem op zijn pad begeleidt. De Engelen zijn schitterend, zuiver en luisterrijk, maar ze zijn aan ons gegeven als begeleiders tijdens […]

Lezen

Gemeenschap van de Kerk

Gemeenschap van de Kerk

“Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder een hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem”. Ef 1,9-10 De devotie van de H. Franciscus van Assisie (1182-1226) tot de Engelen wordt door de H. Bonaventura met […]

Lezen

Verantwoording

Verantwoording

De Engelen omringen Christus, hun Heer. Zij dienen Hem in het bijzonder bij de vervulling van zijn heilszending onder de mensen. KKK 351 Het is eigen aan de goede Engelen om de zielen te verlichten en te onderrichten, om ze te inspireren met sterkte en kracht en ook door geestelijke vertroostingen, door vriendelijke overredingen, door rust en verkwikkende vrede, om de vervulling van iedere plicht […]

Lezen

Hij helpt ons, om ons innerlijk leven in harmonie te brengen

Hij helpt ons, om ons innerlijk leven in harmonie te brengen

“Je Heilige Engel is teder, vriendelijk en mild. Als hij bezit krijgt over je hart, spreekt hij over gerechtigheid, bescheidenheid en goedheid, over ware liefde en godsvrucht. Als je zulke dingen in je hart voelt opkomen weet dan dat je Heilige Engel bij je is.”   Hermas “Laat me je dat zeggen, Raffaelina, dat deze goede Engel voor jou bidt en al jouw goede werken […]

Lezen

Hij leert ons dieper het geloof te leven

Hij leert ons dieper het geloof te leven

“Zalig zij die het woord van God horen en het volbrengen” Lc 11,28 Degene die gelooft aan de realiteit van zijn Engelbewaarder, en nooit met hem spreekt en niets vraagt, kan niet veel voordeel van hem hebben. Door zijn gedrag heeft hij de communicatie kanalen afgesloten. Zijn Engel, hoewel altijd aanwezig en bereid om te bemiddelen, gedraagt zich alsof hij gevangen is. Maar degene die […]

Lezen

Het is een voortdurende uitwisseling van gaven

Het is een voortdurende uitwisseling van gaven

“De Engelen openbaren zichzelf alleen aan diegenen die hen liefhebben en aanroepen.” Kardinaal Journet St. Bernardus vat onze plichten tegenover onze Engelbewaarder samen in drie woorden: eerbied tegenover zijn persoon; dankbaarheid voor zijn gunsten; vertrouwen in zijn heilzaam werk. Bij deze drie plichten voegen we een vierde toe, liefde, in antwoord op zijn liefde. Want hij bemint ons meer dan ieder andere persoon met uitzondering […]

Lezen

Grenzen

Grenzen

“Verheven is de waardigheid van de ziel, want voor ieder is een Beschermengel aangewezen vanaf het begin van zijn bestaan.” H. Hieronymus Om je voordeel te doen met de aanwezigheid van deze hemelse metgezel, moet je gedwee zijn ingevingen volgen en je nooit afwenden van deze heilige Engel die jouw gids is en jouw beschermer. Dagelijks ervaar ik mijn beperkingen. Waarom geef ik het op? […]

Lezen

Uniek

Uniek

“In zijn wijsheid heeft de zeer genadige God voor iedere persoon een eigen Engelbewaarder bestemd, wiens bijzondere karakter het beste bij hem past en die hem het beste kan helpen op zijn weg naar God door middel van verlichting en sterkte.” “God dacht aan jou en je heil toen Hij je Engel schiep. We zouden geen betere metgezel hebben kunnen vinden dan degene die God […]

Lezen

Vriendschap begint altijd in ons hart

Vriendschap begint altijd in ons hart

“Een trouwe vriend is niet te betalen: het is een heerlijkheid waar niets tegen opweegt”. Sir 6,15 “Vanaf het begin van je bestaan houdt je Engelbewaarder zich met je bezig. Hij verheugde zich toen je geboren werd in deze wereld. Vanaf de dag van je H. Doopsel werd je nog kostbaarder voor hem, nog meer door hem bemind. Hij zorgde voor jou met de meest […]

Lezen

Spreken als met een vriend

Spreken als met een vriend

Een vriend is degene, met wie je alle zorgen kunt delen, lief en leed. En die je helemaal kunt vertrouwen. Wie is dat meer als je heel eigen, persoonlijke Engelbewaarder?! Je kunt met hem spreken als met je allerbeste vriend(in). Je kunt alle vreugdes, alle zorgen en problemen met hem bespreken. Je kunt hem je plannen toevertrouwen, en al je intenties aanbevelen, in alle natuurlijkheid. […]

Lezen