Een weg van vallen en opstaan

Een weg van vallen en opstaan

Het derde gedeelte van ons Engel-Password is het gehoorzamen, wat vaak het moeilijkste is, zeker in de huidige “tijdsgeest”. Als we stilte om ons en in ons gemaakt hebben, en bereid zijn om naar de Engel te luisteren, dan blijft ons nog altijd de vrije keuze: of we  d o e n  wat hij zegt of we volgen onze eigen wil. De Engel dwingt nooit. […]

Lezen

Luisteren

Luisteren

Iedereen wil praten, maar zelden wil iemand luisteren. Is je dat wel eens opgevallen? Het luisteren naar de ander moet geoefend worden. Als je net doet alsof je luistert, maar intussen je eigen gedachten nagaat, en er dus maar met “een half oor”  bij bent, zal de ander dit toch merken. Ieder voelt zich prettig bij een andere persoon, die heel opmerkzaam toehoort en hem […]

Lezen

Password

Password

De Heilige Engelen hebben als taak om ons te beschermen. Maar dat niet alleen. Nog veel belangrijker voor hen is onze geestelijke groei. Ze willen ons als het ware “trainen”: opdat we zuiver en stralend voor God staan, als een heldere kristal, waarin zich het licht van de genade op veelvoudige wijze kan spiegelen. Wil je deze training met je Engelbewaarder beginnen? Zo ja, dan […]

Lezen

Vriendschap

Vriendschap

In de Bijbel staat een mooie tekst over vriendschap: “Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur; wie hem vindt, heeft een schat gevonden.” Jezus Sirach 6,14 Deze schat bezitten we allemaal, alleen hebben we het misschien nog niet ontdekt! Onze eigen Engelbewaarder is deze trouwe vriend aan onze zijde. En hij is werkelijk een “machtige schutsmuur” ! Om tot een vriendschap met je Engel te […]

Lezen

Gebed tot mijn Engelbewaarder

Gebed tot mijn Engelbewaarder

O meest trouwe metgezel, die God heeft aangesteld om over mij te waken, mijn gids en mijn beschermer, altijd aan mijn zijde. Welke dank kan ik U aanbieden voor Uw liefde, Uw trouw en Uw ontelbare weldaden? Gij waakt over mij als ik slaap; Gij troost mij in verdriet; Gij helpt mij op als ik val; Gij behoedt mij voor gevaar; Gij bereidt mij voor […]

Lezen

Bemint elkaar

Bemint elkaar

En dan is er nog een derde woord van Jezus: “Bemint elkander, zoals Ik u heb liefgehad”. Ook dit woord geldt voor beide, voor de H. Engel en zijn beschermeling. Dit woord sprak Jezus voor de eerste keer bij het laatste avondmaal. Jezus heeft het aan zijn apostelen en door hen aan de hele Kerk toevertrouwd als een heilige erfenis. Dit gebod van de naastenliefde […]

Lezen

Heilige gemeenschap

Heilige gemeenschap

Maar er is nog een tweede woord wat Jezus tegen de H. Engel zegt, maar wat tegelijkertijd ook voor de mens geldt: “Waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn, daar ben Ik midden onder hen”. Jezus Zelf wil het centrum zijn, de derde in deze kleine gemeenschap van Engel en mens. Maar dat is alleen mogelijk in die mate, als wij mensen op […]

Lezen

De geringste

De geringste

Als een Heilige Engel geroepen wordt om Engelbewaarder te zijn, dan geeft Jezus hem een woord mee voor onderweg. Een woord, dat hem als een licht voor onderweg moet schijnen, wat hem als een brood kracht moet geven. De H. Engel neemt dit woord heel serieus. Hij draagt het als een kostbare schat in zijn hart. Jezus zegt tot hem: “Al wat je gedaan hebt […]

Lezen

2 Oktober: Feest van onze H. Engelbewaarders

2 Oktober: Feest van onze H. Engelbewaarders

Wanneer een Heilige Engel door God wordt geroepen om een beschermengel te zijn, is dit niet iets alledaags, maar iets heel groots en uniek in het leven van de Heilige Engel. Elke Engel heeft vele opgaven, die hij volgens de wil van God uitvoert. Maar het is iets heel bijzonders voor hem als de dag komt dat hij geroepen wordt om als beschermengel aan de […]

Lezen

Uniek

Uniek

Geen mens is alleen! Ieder heeft een unieke, eigen vriend aan zijn zijde: zijn Engelbewaarder. “Alle schepselen bestaan in paren, het een past bij het ander, en niets heeft Hij gemaakt dat onvolledig is.  Elk schepsel bevestigt, hoe goed het andere is. Wie krijgt er ooit genoeg van, Gods heerlijkheid te zien?” Jes. Sirach: 42,24-25   Men kan deze tekst ook betrekken op de mens […]

Lezen