Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe kan ik de stem van mijn Engelbewaarder horen? Hoe kan ik met hem contact hebben? Ik hoor hem toch nooit…. Nee, normaal gesproken hoor je hem niet met je oren. En dat is dus best lastig. Dan moet je leren je innerlijke oren te gebruiken! Want die hebben we ook. Omdat Engelen geestelijke personen zijn, gebruiken zij dus niet woorden en taal, zoals wij […]

Lezen

Het wapen van de nederigheid

Het wapen van de nederigheid

Om het in detail uit te leggen: de techniek van de duivel is geraffineerd, bedrieglijk en altijd vermomd. Hij past zich aan het temperament en de smaak van zijn mogelijke slachtoffers aan; de wereldse verleidt hij tot de zonden van het vlees; de intellectuele meestal tot hoogmoed. De duivel heeft niet voor niets de intelligentie van zijn engelnatuur behouden! Om hem te verslaan, zelfs om […]

Lezen

De bekoringen door de vijand

De bekoringen door de vijand

Hij was een moordenaar van begin af aan en hij bevindt zich niet in de waarheid, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij uit zijn eigen wezen, want een leugenaar is hij, ja, de aartsleugenaar. Joh 8,44 Het doel van de duivel is om zielen te bekoren en weg te leiden van Gods dienst. Maar in het plan van […]

Lezen

De stem van de vijand

De stem van de vijand

De vijand werkt juist omgekeerd: hij toont veel liefde en zorg voor ons ego, voor onze wensen, ons comfort en voor het voordeel dat we kunnen behalen, voor de macht die we kunnen verwerven, voor het opeisen van onze rechten, namelijk dat we geen onzin moeten pikken maar moeten terugslaan. Zo doet hij ons geloven dat dit of dat ongemerkt voorbij zal gaan, dat het […]

Lezen

De stem van de Engel

De stem van de Engel

De ervaring leert ons de stem van de Engel te onderscheiden van de stem van de duivel: de Engel wijst altijd op God, op zijn woord, zijn leer en zijn geboden, op de beloften die wij aan God hebben gedaan, op de voornemens die wij hebben gemaakt, en op de kans om een gelegenheid te hebben om onze liefde en trouw aan God te bewijzen. […]

Lezen

Vorming van ons geweten brengt rust in ons hart

Vorming van ons geweten brengt rust in ons hart

Misschien is juist onze tijd geroepen om de Engelbewaarders te herontdekken als wezens die ten dienste staan van het totale heil van de mens, met inbegrip van zijn juiste evenwicht en vrede hier beneden. Misschien is het nu meer dan ooit van belang dat wij, telkens wanneer wij ons gespannen, angstig of op enigerlei wijze verontrust voelen, onmiddellijk onze toevlucht nemen tot de Engel van […]

Lezen

Licht van de Engel

Licht van de Engel

De dienst van Engelbewaarder berust op helpende liefde en niet op straffende rechtvaardigheid. De mens heeft altijd dezelfde Engelbewaarder, die in staat is om zich in zijn vermaningen en zijn leiding op complete wijze aan te passen aan de leeftijd en de levensstaat van de mens. Wij hebben in ons leven al zoveel genaden ontvangen; hoe slecht hebben wij ze gebruikt! We moeten toegeven dat […]

Lezen

De grote test

De grote test

God schiep eerst intelligente wezens, Hij heeft ze allemaal getest. Beginnend met de Engelen, stelt Hij nu ons op de proef. Maar de Engelen werden oorspronkelijk niet in de hemel geschapen, wij spreken met de woorden “een deel van de engelen werden uit de hemel geworpen”, maar deze woorden moeten niet letterlijk worden genomen. Niemand die werkelijk ooit de hemel bereikt, verliest de hemelse zaligheid. […]

Lezen

Vrije wil

Vrije wil

De Engelen hebben een vrije wil. Zij hadden een vrije wil toen zij geschapen werden en zij die nu in de hemel zijn hebben nog steeds een vrije wil. Natuurlijk is de enige keuze die zij nu in de zalige aanschouwing maken, de keuze om God lief te hebben. De Engelen, zo wordt ons verteld door de H. Mattheus, zien God.  Hoe kunnen we dit […]

Lezen

Hoe komt u aan kennis, Heilige Engel?

Hoe komt u aan kennis, Heilige Engel?

Wij moeten kennis verwerven door lichamelijke ervaring van de zintuiglijke wereld. De Engelen hebben deze beperking niet. Hoe, dan, weten de Engelen? Zij weten door hun eigen wezen. Onze zielen hebben mentale capaciteiten, maar niet van nature vervuld. Al onze kennis komt voort uit zintuiglijke ervaring. Als een mens nooit in staat zou zijn om te zien met lichamelijke ogen, of te horen met lichamelijke […]

Lezen