Verkeerde weg

Verkeerde weg

Er is nog een ander gevaar en dat is de verkeerde kant opgaan. Laten we eerlijk zijn: ook wij zijn vaak de verkeerde weg ingeslagen, omdat we niet luisterden naar de ingevingen van onze hemelse broeder of van onze medemensen. Maar de mens weet zich getroost door de wetenschap dat de Engelen er zijn om ons te helpen niet de verkeerde weg in te slaan. […]

Lezen

Stilstand

Stilstand

Allereerst moet de mens de strijd aangaan met het gevaar helemaal niet in beweging te komen. Er zijn zoveel mensen die stil gaan zitten en niet vooruit gaan, en heel hun leven staat stil, zonder te bewegen, zonder iets te doen… dat is gevaarlijk. Het gaat hier om situaties die lijken op wat er in het Evangelie wordt gezegd over de man die bang was […]

Lezen

Kompas

Kompas

Op 2 oktober 2018 heeft Paus Franciscus over de H. Engelbewaarder gepreekt: In het boek Exodus belooft de Heer aan zijn volk en aan ieder van ons die de weg van het leven gaan een heel bijzondere helper. Er staat namelijk: “Zie, Ik zend mijn Engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld”. […]

Lezen

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit!”

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit!”

Als je de bekende tekst over de Engelbewaarder in Exodus 23,20 en verder eens rustig overdenkt, dan valt op dat hier in weinig woorden heel de opgave van de Engel wordt genoemd, en ook die van ons! “Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit: En dan volgt de drievoudige taak die de Engelbewaarder van God krijgt: Om je onderweg te beschermen En je te […]

Lezen

Onmacht

Onmacht

De Engelbewaarder kent zijn zending, maar hij ervaart vaak een kwellende onmacht. Hoe meer een mens zich namelijk van God verwijdert, des te meer heeft hij de hulp van zijn Engel nodig. Maar des te minder kan deze hem helpen, omdat de mens niet eens aan zijn Engel denkt. Hoe luider de Engel hem zou willen roepen en waarschuwen, des te meer wordt hij gedwongen […]

Lezen

Dank aan onze Engelbewaarder!

Dank aan onze Engelbewaarder!

Vandaag is het de gedenkdag van al onze goede Engelbewaarders! Een dag om hem heel bijzonder te danken. De drie Aartsengelen zijn ook voor hem een groot voorbeeld, want eigenlijk verenigt hij in zijn dienst, alle drie bijzondere opgaven van de Aartsengelen. St. Michael is heel bijzonder de beschermer, de verdediger van het volk van God. De Engelbewaarder heeft als opgave zijn beschermeling tegen alle […]

Lezen

Neem je niet zo belangrijk!

Neem je niet zo belangrijk!

Hij vertelde aan een jonge bisschop, dat hij toen hij Paus werd, zozeer geschrokken was van de waardigheid van dit hoge Ambt, dat hij een tijdlang niet meer kon slapen. Maar toen ben ik toch eventjes ingesluimerd. Toen verscheen me een Engel in de droom en ik vertelde hem mijn nood. Daarop zei de Engel tegen mij: Johannes, neem je niet zo belangrijk! Sindsdien kan […]

Lezen

Een Engel van de hemel aan mijn zijde!

Een Engel van de hemel aan mijn zijde!

Reeds toen hij 18 jaar oud was, schreef hij in zijn dagboek: “Een Engel van de hemel, niets minder, staat altijd naast mij en is tegelijkertijd in voortdurende zalige liefde met God verbonden! Hoe kostbaar is reeds de gedachte hieraan! Altijd ziet dus een Engel naar mij, die mij beschermt, voor mij bidt en naast mijn bed waakt, als ik slaap.” Toen hij nuntius in […]

Lezen

De Paus van de Engelbewaarders

De Paus van de Engelbewaarders

Reeds als seminarist ontwikkelde Johannes de 23e een zeer innige vertrouwdheid met zijn Engelbewaarder. Dat kun je weten als je zijn geestelijk dagboek zou lezen. Hij schreef eens hierin over zijn doopnaam “Angelo”, wat dus engel betekent: “De naam Angelo moet mij een aansporing zijn om werkelijk een engelachtige priester te worden.” Deze vertrouwdheid met de Engelbewaarder wordt dan nog eens heel duidelijk in de […]

Lezen

Toewijding

Toewijding

Een combinatie van deze 12 schreden is het afleggen van een Toewijding aan de Engelbewaarder. Deze Toewijding, die door de Kerk is goedgekeurd, wordt door onze priesters van de Orde van het H. Kruis verspreid over de hele wereld. De Toewijding aan de Heilige Engelbewaarder zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, voor ieder, die de Engel in zijn leven heeft ontdekt. Ik geef mijzelf over aan […]

Lezen