Is elke Engel een unieke persoonlijkheid?

Is elke Engel een unieke persoonlijkheid?

Om de persoonlijkheid van de Engel beter te kunnen onderscheiden, moet men beginnen te vergelijken met de lagere schepping.

Geen kristal is precies gelijk aan een ander. Geen boom komt precies overeen met een andere.

Evenzo zijn geen twee dieren precies hetzelfde.

Op de hele aarde zijn er geen twee personen die identiek gelijk zijn.

Ieder mens is een persoonlijkheid op zichzelf, en hoe groter zijn geestelijke vermogens zijn, des te indrukwekkender is zijn persoonlijkheid; des te meer onderscheidt hij zich van zijn omgeving.

Zouden dan de Engelen, als Gods eerste schepselen en als de hoogste geestelijke schepselen, een uniforme massaproductie moeten zijn? Is niet elke Engel integendeel een markante persoonlijkheid?!

Als ik over de Heilige Engelen spreek, wil ik altijd onthouden dat het sterke persoonlijkheden zijn en met respect over hen spreken!

Ik wil hen vragen mij te helpen bij de vorming van mijn eigen persoonlijkheid. Deze vorming kan nooit ophouden,
mijn hele leven lang!