Missie

Missie

Dit is de laatste geestelijke houding. De gelovige die God aanbidt, die bidt en offert, werpt de Heer uit als een hengel om een grote buit binnen te halen. “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend IK u!” Het werd gezegd tegen de apostelen, en het wordt gezegd tot ons. Kerk heet missie. “Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn […]

Lezen