Gemeenschap van de Kerk

Gemeenschap van de Kerk

“Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder een hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem”. Ef 1,9-10 De devotie van de H. Franciscus van Assisie (1182-1226) tot de Engelen wordt door de H. Bonaventura met […]

Lezen

De volheid van de H. Eucharistie (5)

De volheid van de H. Eucharistie (5)

De Eucharistie omvat en verenigt alles, wat wij ons maar kunnen voorstellen. St. Paulus schrijft in de brief aan de Kolossenzen 2,9: “Want in Christus is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig”. Dit is het eerste hoogtepunt van het Goddelijk Mysterie: alles wat ín God is, is ook in het lichaam van Christus en daarom ook in iedere H. Hostie. Er is niets […]

Lezen

Gehoorzaamheid (6)

Gehoorzaamheid (6)

De Engelen moeten hun knie buigen voor Jezus. Zij moeten “belijden dat Jezus Christus is de Heer”. Hij is een Goddelijke Persoon maar zal een menselijke natuur hebben. Ze moeten Hem niet alleen gehoorzamen als een Goddelijke Persoon, maar moeten ook aan zijn menselijke wil gehoorzamen. De vrouw die bestemd was om de Moeder van onze Heer te worden, zal geen Goddelijke Persoon zijn. Zij […]

Lezen

Verantwoording

Verantwoording

De Engelen omringen Christus, hun Heer. Zij dienen Hem in het bijzonder bij de vervulling van zijn heilszending onder de mensen. KKK 351 Het is eigen aan de goede Engelen om de zielen te verlichten en te onderrichten, om ze te inspireren met sterkte en kracht en ook door geestelijke vertroostingen, door vriendelijke overredingen, door rust en verkwikkende vrede, om de vervulling van iedere plicht […]

Lezen

De wijdte van de H. Eucharistie (4)

De wijdte van de H. Eucharistie (4)

“Dit is het Brood dat van de hemel gekomen is en leven geeft aan de wereld”.  Johannes 6,33 Deze zin zou ons tot nadenken moeten stemmen. Want wanneer de wereld door de H. Eucharistie leeft, hoe leven dan al die biljoenen mensen, die dit mysterie niet kennen?! Wij leven van de Eucharistie, dat is zó waar, dat de H. Pater Pio heeft verzekerd, dat de […]

Lezen

Christus is de Heer (5)

Christus is de Heer (5)

Nu vragen we ons af: welk verschil kan de Menswording van God maken in het ‘leven’ van een Engel? De Zoon van God zou een mens worden. Wat betekende dit voor de Engelen? Een menselijk wezen zou de Moeder van God gaan worden. Wat betekende dat voor de Engelen? We moeten ons voortdurend voor ogen houden dat de Engelen van nature superieur zijn aan de […]

Lezen

Hij helpt ons, om ons innerlijk leven in harmonie te brengen

Hij helpt ons, om ons innerlijk leven in harmonie te brengen

“Je Heilige Engel is teder, vriendelijk en mild. Als hij bezit krijgt over je hart, spreekt hij over gerechtigheid, bescheidenheid en goedheid, over ware liefde en godsvrucht. Als je zulke dingen in je hart voelt opkomen weet dan dat je Heilige Engel bij je is.”   Hermas “Laat me je dat zeggen, Raffaelina, dat deze goede Engel voor jou bidt en al jouw goede werken […]

Lezen

Het centrum van de H. Eucharistie (3)

Het centrum van de H. Eucharistie (3)

De Eucharistie is in haar centrum liefde, het is een Hart, het Hart van de Heer. In Lanciano in Italie gebeurde een eucharistisch wonder: een priester twijfelde aan de Consecratie. Tijdens de Heilige Mis veranderde het geconsacreerde Brood in vlees. En toen het wetenschappelijk werd onderzocht, bleek het dat het een stuk van de hartspier van een mens was! Voor ons betekent dit een zeer […]

Lezen

De beproeving van de Engelen (4)

De beproeving van de Engelen (4)

Wat was nu deze bovennatuurlijke daad die van de Engelen werd gevraagd? Wat verlangde God van de Engelen zodat ze op de een of andere manier zouden verdienen de Zalige Aanschouwing binnen te gaan? Als we de Apocalyps van St. John lezen, lijken we het antwoord te krijgen. Laten we daarom een ​​zeer bekende passage bekijken en proberen een van de verborgen betekenissen te ontdekken: […]

Lezen

Hij leert ons dieper het geloof te leven

Hij leert ons dieper het geloof te leven

“Zalig zij die het woord van God horen en het volbrengen” Lc 11,28 Degene die gelooft aan de realiteit van zijn Engelbewaarder, en nooit met hem spreekt en niets vraagt, kan niet veel voordeel van hem hebben. Door zijn gedrag heeft hij de communicatie kanalen afgesloten. Zijn Engel, hoewel altijd aanwezig en bereid om te bemiddelen, gedraagt zich alsof hij gevangen is. Maar degene die […]

Lezen