Wij kunnen wat Engelen niet kunnen!

Wij kunnen wat Engelen niet kunnen!

Engelen kunnen niet ergens bang voor zijn, omdat niets hen een letsel kan toebrengen. Zij zijn niet kwetsbaar; dat wil zeggen, Engelen zijn niet verwondbaar – heel anders dan bij de mensen. Wij kunnen wat Engelen niet kunnen – wij kunnen bang zijn omdat we verwond kunnen worden; maar omdat we bang kunnen zijn, kunnen we dapper zijn. Omdat we angst kunnen hebben, kunnen wij […]

Lezen

Jezus zal Zijn Engelen zenden

Jezus zal Zijn Engelen zenden

“Dan zal Hij zijn Engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen”. Mc 13,27 Dit is een van de bijzondere manieren die Jezus heeft gekozen, en wij kunnen die aanvaarden of simpelweg negeren. Maar Hij zegt het heel duidelijk: Hij zal ons door Zijn Engelen roepen! Daarom is het echt noodzakelijk dat wij hen leren kennen, en hun manier van werken, zodat wij ze kunnen herkennen […]

Lezen

Valse profeten

Valse profeten

Jezus waarschuwt ons voor de schijnprofeten, die tekenen en wonderen zullen doen. Dat zal het nog moeilijker maken om hen van Christus te onderscheiden. Maar er zijn wel enkele tekens, waaraan je de valse profeten kunt herkennen: De duivel belooft meer, dan hij geeft; hij belooft wereldse zaken, macht, geld, invloed. Maar Jezus kiest het teken van het kruis, de verloochening van de aardse goederen, […]

Lezen

Kosmische tekens

Kosmische tekens

“Maar na die verschrikkingen zal in die dagen de zon verduisteren, en de maan geen licht meer geven; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen in verwarring geraken”. Het is heel goed mogelijk dat dit zich in letterlijke betekenis zal gaan vervullen. Maar men mag ze ook in geestelijke zin duiden: De zon is het beeld voor Christus; de verduistering van […]

Lezen

Een aantal tekens

Een aantal tekens

Jezus zelf geeft een aantal tekens, waaraan we kunnen herkennen dat Zijn komst dichtbij is. Het zijn twee soorten: een van sociale verwarring en onrust, en ten tweede een chaos in heel de kosmos. Hij zegt: “Wanneer dan iemand u zegt: Zie, de Christus is hier, of: hij is daar: gelooft het niet. Want er zullen schijnchristussen en schijnprofeten opstaan, die tekenen en wonderen zullen […]

Lezen

Jezus zal zijn Engelen uitzenden

Jezus zal zijn Engelen uitzenden

De laatste maand van het kerkelijk jaar staat in het teken van het einde van de wereld, en van de terugkomst van Jezus, maar nu in macht en majesteit. Het is een van de geloofspunten van ons Credo, maar wie is zich dat nog bewust? Veel mensen denken hier niet of nauwelijks aan; het lijkt zo onwerkelijk en zo onbelangrijk. Maar vergis je niet: in […]

Lezen

De hel

De hel

De Heilige Zr. Faustina kan ons ook een indruk geven wat de hel is; deze vreselijke keuze, die de mens kan maken, als hij heel zijn leven God NIET wil.. Dan zal hij ook de hele eeuwigheid niet bij Hem willen zijn. En dan is er deze verschrikkelijke werkelijkheid, die Jezus vaak heeft genoemd, maar waar je niet meer veel over hoort. Vele mensen zijn […]

Lezen

Zr. Faustina en vagevuur

Zr. Faustina en vagevuur

In het dagboek van Zr. Faustina beschrijft ze hoe haar Engelbewaarder haar meeneemt naar het vagevuur: “In die tijd vroeg ik de Heer, voor wie ik nog meer moest bidden. Jezus zei dat Hij me de volgende avond zou laten weten voor wie ik moest bidden. De volgende avond zag ik mijn beschermengel die mij bevel gaf hem te volgen. In één ogenblik, bevond ik […]

Lezen

Allerzielen

Allerzielen

Gisteren vierden we het hoogfeest van alle Heiligen. Niet alleen de grote, beroemde, heilig verklaarde mensen. Maar alle “gewone” mensen, onze familieleden, kennissen, alle onbekende mensen, die reeds in de hemel zijn. Want niemand kan in de hemel komen, die niet geheel heilig is! En als men na zijn dood voor God verschijnt, dan wil men niet eens in de hemel, voordat men geheel gereinigd […]

Lezen

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit!”

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit!”

Als je de bekende tekst over de Engelbewaarder in Exodus 23,20 en verder eens rustig overdenkt, dan valt op dat hier in weinig woorden heel de opgave van de Engel wordt genoemd, en ook die van ons! “Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit: En dan volgt de drievoudige taak die de Engelbewaarder van God krijgt: Om je onderweg te beschermen En je te […]

Lezen