Een gedurfd gebed

Een gedurfd gebed

Toch was de hulp van de Engelen alleen niet genoeg voor Theresia, ze wilde hun vriendschap en een intiem aandeel in de intensiteit van hun liefde voor God.  Ze wilde zelfs dat ze haar zouden adopteren als een van de hunnen. Vandaar haar gedurfde gebed: “O Jezus, ik weet het, de liefde wordt door de liefde alleen beantwoord en zo heb ik gezocht en de […]

Lezen

Worden Engelen boos?

Worden Engelen boos?

Thomas van Aquino leert dat Engelen “niet treuren, noch om de zonden [door de mensen] noch om de pijn die de mensen [door God] wordt aangedaan”. Thomas komt tot deze conclusie omdat hij redeneert dat de Engelen alleen willen wat God direct wil of laat gebeuren. Daarom, omdat de zonden van mensen worden toegestaan door Gods toegeeflijke wil, worden de vrede en het geluk van […]

Lezen

De kleine H. Theresia en de Engelen

De kleine H. Theresia en de Engelen

Theresia zocht begeleiding bij haar Beschermengel: “Mijn heilige Beschermengel, bedek me met uw vleugel. / Met uw vuur verlicht de weg die ik neem. / Kom, richt mijn stappen…. help me, ik roep je aan / Alleen voor vandaag.” Ze zoekt ook bescherming, opdat ze niet in zonde vervalt: “O, mijn Heilige Beschermengel! Bedek me altijd met uw vleugels, zodat ik nooit het ongeluk heb […]

Lezen

Hebben landen een eigen Beschermengel?

Hebben landen een eigen Beschermengel?

Thomas van Aquino, evenals vele kerkvaders leren, dat elk land zijn eigen Beschermengel heeft. De H. Clemens van Alexandrië gaat zelfs zo ver dat hele “regimenten van engelen zijn verdeeld over naties en steden”. In het bijzonder moet worden opgemerkt dat Portugal al eeuwenlang een sterke en diepe devotie heeft voor zijn Beschermengel. Deze natie kreeg in de zestiende eeuw inderdaad toestemming van Paus Leo […]

Lezen

Waarom helpt de Engel niet altijd?

Waarom helpt de Engel niet altijd?

Waarom laten Beschermengelen ons soms gewond raken bij ongelukken, als zij ons liefhebben en door God zijn aangewezen om ons tegen de gevaren te beschermen? Paus Benedictus raakte deze vraag aan nadat hij zijn pols had gebroken in een val tijdens zijn vakantie. Over zijn blessure daarna verklaarde hij: “Helaas heeft mijn eigen Beschermengel mijn blessure niet voorkomen, zeker na orders van boven”. Vervolgens legt […]

Lezen

Gebed voor de zielen in het vagevuur

Gebed voor de zielen in het vagevuur

Heer, zie onze broeders en zusters in het vagevuur. Zij lijden méér dan een mens op deze aarde kan lijden en U wilt dat wij barmhartigheid hebben met hun nood en verdriet. U geeft ons de gelegenheid iets voor hen te doen, met hen te waken, voor hen te bidden, een offer voor hen te brengen, maar bovenal mogen wij het heilige Misoffer voor hen […]

Lezen

Wanneer krijgen we onze Engelbewaarder?

Wanneer krijgen we onze Engelbewaarder?

De H. Thomas van Aquino beweert dat iedereen bij zijn geboorte een Engelbewaarder ontvangt. Bovendien leert hij dat de Engelbewaarder van de moeder haar kind bewaakt zolang zij deze in haar schoot draagt. Andere Kerkvaders en Kerkleraars echter, bijv. de H. Hieronymus en de H. Basilius de Grote, geloven dat onze Engelbewaarder bij het Doopsel aan ons wordt toegewezen. De H. Anselmus gaat een stap […]

Lezen

Lantaarnpaal

Lantaarnpaal

Op een avond in de kersttijd was ik uitgenodigd bij een collega om ’s avonds bij haar thuis samen met haar gezin te dineren. Mijn vriendin liet me thuis de route zien op de kaart, want ik had nogal een lange weg af te leggen. Na mijn werk ging ik op weg. Het regende, wat al gauw in sneeuw overging en het werd steeds heftiger. […]

Lezen

Moeten we onze Engelbewaarder een naam geven?

Moeten we onze Engelbewaarder een naam geven?

Het korte antwoord op deze meest gestelde vraag is eenvoudig “nee”. Want de Congregatie van de Liturgie en de Sacramenten van het Vaticaan zegt in een document van 2001 dat “de praktijk om namen te geven aan de H. Engelen afgeraden moet worden, behalve in het geval van St. Gabriël, St. Rafaël en St. Michaël, want deze namen komen voor in de H. Schrift.” Het […]

Lezen

Gebed tot St. Rafael

Gebed tot St. Rafael

Glorieuze aartsengel Rafael, Gij grote prins van de hemelse Heerscharen, aanvaardt genadig ons gebed. U wordt “Gods medicijn” genoemd, arts van geestelijke en lichamelijke ziekten, veilige begeleider van reizigers, toevlucht en bescherming van hen die in gevaar verkeren, effectieve en krachtige bevrijder van de mens, van boze geesten, zie ons genadig aan! Zoals u eens Tobias en zijn familie zorgzaam beschermde, wees ook ons genadig […]

Lezen