Bezinningsdagen

Bezinningsdagen

Graag nodig ik iedereen uit voor onze volgende bijeenkomsten in het voorjaar. Pater Ambrosius zal in april/mei bezinningsdagen en een retraite geven op drie verschillende plaatsen. Als je interesse hebt om het Werk van de Heilige Engelen beter te leren kennen, of als je graag persoonlijk vragen wilt stellen over de Toewijding aan de Engelbewaarder, ben je van harte welkom. Hier onder zijn de flyers […]

Lezen

Stil worden

Stil worden

Veel mensen vragen zich af, waarom het gebed, hun leven met God en ook het contact met de Engelbewaarder vaak zo moeilijk is. Hoe kan ik de stem van mijn Engel horen? Hoe kan ik weten wat God van mij wil? Daar kom ik alleen achter als ik stil word. Wij leven in een wereld vol lawaai: films, muziek, internet, telefoontjes, sms’jes, en noem maar […]

Lezen

Password

Password

De Heilige Engelen hebben als taak om ons te beschermen. Maar dat niet alleen. Nog veel belangrijker voor hen is onze geestelijke groei. Ze willen ons als het ware “trainen”: opdat we zuiver en stralend voor God staan, als een heldere kristal, waarin zich het licht van de genade op veelvoudige wijze kan spiegelen. Wil je deze training met je Engelbewaarder beginnen? Zo ja, dan […]

Lezen

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe kan ik de stem van mijn Engelbewaarder horen? Hoe kan ik met hem contact hebben? Ik hoor hem toch nooit…. Nee, normaal gesproken hoor je hem niet met je oren. En dat is dus best lastig. Dan moet je leren je innerlijke oren te gebruiken! Want die hebben we ook. Omdat Engelen geestelijke personen zijn, gebruiken zij dus niet woorden en taal, zoals wij […]

Lezen

Maria overtreft de Engelen!

Maria overtreft de Engelen!

Het was dan ook niet passend om de mens te vereren tot er iemand in deze menselijke natuur gevonden wordt die de Engelen in deze drie punten overstijgt. En dit was de Heilige Maagd! Om aan te geven dat ze in deze drie punten de Engelen overtrof, wilde de Engel haar eerbied betuigen met de woorden “Wees gegroet”. Op de eerste plaats overtreft ze de […]

Lezen

Wees Gegroet

Wees Gegroet

De Heilige Thomas van Aquino heeft eens een preek gehouden over het Wees gegroet. Hier volgt een kleine, bewerkte samenvatting: Er zijn drie delen in deze groet. Het eerste deel komt van de Aartsengel Gabriel: “Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u; gezegend zijt gij onder de vrouwen”. Het tweede deel komt van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, namelijk: “Gezegend […]

Lezen

Hulp in de sneeuwstorm

Hulp in de sneeuwstorm

Ik was 5 maanden zwanger in februari 1983 toen we een sneeuwstorm hadden in New York en ik aan het werk was in het World Trade Center. Ik verliet het werk om 5:00 uur en toen ik naar buiten ging kon ik niet zien of lopen vanwege de wind en de sneeuw. Toen ik me een weg probeerde te banen over Church Street naar mijn […]

Lezen

Worden wij Engelen? (3)

Worden wij Engelen? (3)

5. In de hemel zullen we ons hebben aangesloten bij de gemeenschap van de Heilige Engelen. Daarom zullen we niet alleen genieten van volmaakte rust en vervulling van alle verlangens, zodat we “zoals de Engelen” zullen zijn – in vrede, onbevlekte reinheid, vol vreugde, licht en leven – maar we zullen ook deelnemen aan de volmaaktheid, de rijkdom, de schoonheid en de glorie van God. […]

Lezen

Worden wij Engelen? (2)

Worden wij Engelen? (2)

3. We zullen eeuwig gezegend zijn met het zien van God “zoals de Engelen”, met de aanschouwing, de liefde en het eeuwige bezit van God, de bron van alle goeds; we zullen Hem aanbidden in totale overgave. We zullen allemaal genieten van de vereniging met de Heilige Drievuldigheid. “Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen […]

Lezen

Worden wij Engelen in de hemel? (1)

Worden wij Engelen in de hemel? (1)

Deze vraag komt soms naar voren omdat Jezus ons in de Evangelies heeft geopenbaard dat “Na de verrijzenis is er geen sprake meer van huwen of ten huwelijk gegeven worden, maar men zal zijn als Engelen Gods in de hemel.” (Mt 22,30) Hier moet worden benadrukt dat we niet geroepen zijn om Engelen te zijn, maar om ALS Engelen te zijn! God is dus niet […]

Lezen