Eenvoudig en wijs

Eenvoudig en wijs

0

Lezen

Bid voor ons!

Bid voor ons!

0

Lezen

Liefde

Liefde

Tot voor kort werd het herstel van wat de mens door de verdrijving uit het Paradijs had verloren, verwacht van het geloof in Jezus Christus: hierin lag de “verlossing”. Nu wordt deze “verlossing”, het herstel van het verloren “paradijs” niet langer verwacht van het geloof, maar van de pas ontdekte band tussen wetenschap en praxis. Het is niet zo dat het geloof eenvoudigweg wordt ontkend; […]

Lezen

Maria, Koningin van de Engelen

Maria, Koningin van de Engelen

In 2015 werd Pater Louis Edouard Cestac zalig verklaard. Hij was een zeer Mariaal priester. Hij vertelt, hoe hij in 1863 voor het Mariabeeld in de kapel knielde. “Plotseling werd ik geraakt door een goddelijk licht, en ik zag hoe duivels de hele aarde verwoesten. Maria zei me dat de duivels waren losgelaten, en dat nu de tijd gekomen was om haar als Koningin van […]

Lezen

Een machtig gebed!

Een machtig gebed!

Het stormgebed van het Werk van de Heilige Engelen is een zeer machtig gebed! Bijzonder in tijden van nood en grote zorgen. Dus… onze tijd! Men kan gebedsprentjes bij mij bestellen! ALMACHTIGE, EEUWIGE, DRIEËNE GOD! Voordat wij de hulp van uw dienaren, de heilige Engelen, inroepen, vallen wij voor u op de knieën neer en aanbidden u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij geloofd en […]

Lezen

St. Jozef helpt altijd!

St. Jozef helpt altijd!

4.Tenslotte, het belangrijkste wat we kunnen leren van de Engelverschijningen aan St. Jozef is, dat zelfs de heiligste personen de hulp nodig hebben van de Heilige Engelen om God’s wil te volbrengen. Anders had hij niet met Maria verloofd kunnen blijven, noch had hij kunnen ontsnappen aan het moorddadige plot van Koning Herodes zonder het advies en de hulp van de Engel. In feite, zou […]

Lezen

Vleugelsnel gehoorzaam

Vleugelsnel gehoorzaam

3.Ten derde kunnen we van St. Jozef zelf leren hoe we moeten reageren en samenwerken met de Engelen, wanneer zij ons hulp, advies of bijstand aanbieden. Herinner je dan, elke keer als St. Jozef een opdracht van de Engel krijgt, hij onmiddellijk gehoorzaamt, zonder twijfel, en ijverig. Zelfs als, vanuit menselijk standpunt, de bevelen die hem werden gegeven, en de eisen die aan hem werden […]

Lezen

Te veel woorden

Te veel woorden

2.Ten tweede, we kunnen leren van de korte, eenvoudige, no-nonsense manier die de Engelen soms gebruiken om met ons te communiceren. Zij zijn voorbeelden van hoe we onze gedachten met eenvoud, duidelijkheid, en bovenal met beknoptheid moeten uitdrukken. Wat hebben we hun voorbeeld vandaag nodig! Wanneer woordelijkheid de norm is geworden, en buitensporige spraak al te gebruikelijk is. Zoals paus Benedictus erop gewezen heeft, “Mensen […]

Lezen

Trouw

Trouw

Als de mensen kwaad overkomt, als zij hun ziel verliezen, zijn hun beschermengelen daar dan verantwoordelijk voor? Neen, zij vervullen steeds getrouw hun taak. Zij blijven met niet aflatende trouw waarschuwen, helpen, Gods heilige ingevingen in de ziel inademen. Het is omdat wij hun waarschuwingen verwaarlozen, hun aangeboden hulp afwijzen, dat wij niet meer profijt hebben van hun aanwezigheid aan onze zijde. Hoe vaak zou […]

Lezen

Stilte

Stilte

Samenvattend kunnen we vier belangrijke lessen trekken uit de verschillende instructies gegeven door de engel in de drie verschijningen. 1.Ten eerste kunnen we leren dat de Heer ervoor kan kiezen om Zijn wil aan ons te openbaren in een droom of een inwendige rede door middel van een Engel terwijl wij slapen. Waarom zou Hij dit doen? Wel, we kunnen ook de toestand nemen van […]

Lezen