Onrein, rein, heilig

Onrein, rein, heilig

Een ander verhelderend punt in het visioen van Jesaja is de gloeiende kool. Maar een van de serafs vloog op mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar had genomen,  hij raakte er mijn mond mee aan en sprak: `Zie, nu zij uw lippen heeft aangeraakt, is uw zonde verdwenen, en uw schuld bedekt.’  Jes 6,6-7 De reden dat […]

Lezen

Kroon in de hemel

Kroon in de hemel

0

Lezen

Tempel en paleis

Tempel en paleis

Met betrekking tot het mysterie van de Tempel spreekt Jesaja 6:1 over een visioen van de Heer die op een troon zit en de sleep van Zijn mantel vult de Tempel. Dit verenigt twee machtige plaatsen: de Tempel van de Heer en het paleis van de Heer zijn één en hetzelfde. Want de plaats waar een troon wordt gevonden is in een paleis en de […]

Lezen

De Jakobsladder

De Jakobsladder

De aartsvader Jakob had onderweg een droom: “Hij zag een ladder, die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods Engelen op en af”.   Gen. 28,12-15 Hiernaar verwijst Jezus zelf, als Hij tegen Nathanael zegt: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: gij zult de hemel open zien en de Engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in […]

Lezen

Wat de Serafijnen ons leren

Wat de Serafijnen ons leren

Laten we beginnen met de profeet Jesaja. In hoofdstuk 6 heeft Jesaja een ongelooflijk visioen van Serafijnen die God aanbidden in de hemelse tempel. De tekst luidt: In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoge en verheven troon. De sleep van zijn mantel vulde heel de tempel.  Serafs stonden boven Hem opgesteld, elk met zes vleugels: twee om het […]

Lezen

De Tempel

De Tempel

Een van onze Amerikaanse priesters schreef een mooie overweging over de diepe betekenis van de Tempel van het Oude Verbond als voorafbeelding van grotere mysteries. Het zijn de Heilige Engelen die ons deze samenhangen laten ontdekken. In de komende posts kun je beetje bij beetje heel deze overweging vinden en het is zeker de moeite waard om deze te overdenken! Vandaag willen we nadenken over […]

Lezen

Engelen in de school van Maria

Engelen in de school van Maria

Hoe wordt de Engel een Engelbewaarder? Iedere Engel, van Serafijn tot het negende koor, is geroepen om EEN keer in de diepte van ons menselijk bestaan te dienen als Engelbewaarder. De opgave van een Engelbewaarder is ten diepste een moederlijke opgave! Maar dat ligt niet in zijn Engelennatuur! Als zuivere geest, met een scherpe blik en een krachtige wil, heeft een Engel geen begrip voor […]

Lezen

Niet vergeten…

Niet vergeten…

0

Lezen

Bemint elkaar

Bemint elkaar

En dan is er nog een derde woord van Jezus: “Bemint elkander, zoals Ik u heb liefgehad”. Ook dit woord geldt voor beide, voor de H. Engel en zijn beschermeling. Dit woord sprak Jezus voor de eerste keer bij het laatste avondmaal. Jezus heeft het aan zijn apostelen en door hen aan de hele Kerk toevertrouwd als een heilige erfenis. Dit gebod van de naastenliefde […]

Lezen

Aanbidding

Aanbidding

1+

Lezen