Het derde woord

Het derde woord

Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.” Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie daar uw moeder.” Joh 19,26-27 Zijn lichaam is vervuld van folterende pijnen en doodsangst, zijn ziel worstelt met het gewicht van alle zonden en verdriet van de mensheid, maar Jezus denkt nog steeds aan zijn moeder. […]

Lezen

‘Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.’

‘Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.’

De rover aan het kruis, rechts van Christus, had het net gevraagd: ‘Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.’ Terwijl de tijd bijna op raakt, de vreugde van het leven voorbij is, uitgerekt in wrede pijn, terwijl hij zijn schuld aan de maatschappij betaalt, vraagt deze man nederig om een herinnering. Geloof en berouw gingen gepaard met dit eenvoudige verzoek. Jezus […]

Lezen

Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen!

Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen!

De vijanden van Christus hadden al een tijd samengezweerd. Minstens twee maanden eerder hadden ze besloten dat hij moest sterven. Pontius Pilatus, de Romeinse rechter, liet water brengen om zijn handen te wassen van het schuldgevoel, en verklaarde dat hij geen reden tot veroordeling kon vinden. Elke jury in de wereld zou verklaren dat de moord op Christus met voorbedachte rade in de volle zin […]

Lezen

Het testament van Jezus

Het testament van Jezus

Vandaag de dag is het kruisbeeld zo gewoon dat de echte betekenis ervan verloren kan gaan. Het nieuwe kruisbeeld dat je aan de muur hangt kan worden begroet met uitroepen van: “Is het niet mooi?” – De voorstelling van Christus de Gekruisigde is niet bedoeld om zulke gevoelens te wekken! Het moet je geest richten op de ruwe en gewelddadige, maar ook sublieme en heilige […]

Lezen

De kracht van de biecht (2)

De kracht van de biecht (2)

Pater Gabriele Amorth, de belangrijkste exorcist van Rome, schreef: “Vaak heb ik geschreven dat het de duivel veel meer kwaad maakt als men naar de biecht gaat, of een ziel van de duivel neemt, dan dat men hem daadwerkelijk uitdrijft en uit het lichaam dwingt”. In dit verband is het belangrijk om nogmaals te waarschuwen voor het voortdurende gevaar dat een deel van onze geestelijke […]

Lezen

De kracht van de Biecht! (1)

De kracht van de Biecht! (1)

De sacramenten zijn ons belangrijkste middel om de eenheid met God te verkrijgen. Het is door het doopsel dat alle gelovigen bevrijd zijn van de heerschappij van de duivel en door de groei van de deugd zijn blijvende invloed kunnen verhinderen. Daarom is de vernieuwing van de doopgeloften, waarin we formeel afstand doen van Satan en al zijn loze beloftes, zeer effectief. Het sacrament van […]

Lezen

Hoe kunnen we de aanvallen van de boze weerstaan?

Hoe kunnen we de aanvallen van de boze weerstaan?

De heilige Paulus spoort de gelovigen aan: “Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods; dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde”. Ef 6,13 Dan zegt hij: “Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtigheid, de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede. Hanteert daarbij het grote schild van […]

Lezen

Hoe beinvloeden boze geesten de mens?

Hoe beinvloeden boze geesten de mens?

Zoals beschreven in het antwoord op hoe de goede engelen ons beïnvloeden, proberen de gevallen geesten ook om onze wil te beinvloeden, door slimme verkopers te zijn. In hun geval willen zij het kwaad in de meest verleidelijke vorm presenteren. Ze kunnen onze wil niet dwingen, maar ze proberen ons te verleiden door middel van perverse trekjes en leugens. Als iemand een deugdzaam leven leidt, […]

Lezen

Wie kan helpen?

Wie kan helpen?

Elke Heilige Engel wil ons helpen en kan in feite hulp bieden. Onze relatie met onze beschermengel is vooral belangrijk omdat hij degene is die normaal gesproken de genaden meedeelt, die we op een bepaald moment nodig hebben. Daarom moeten we ons bij de meeste van onze dagelijkse uitdagingen gewoonlijk tot hem wenden voor ondersteuning. De Heilige Schrift en de Traditie hebben echter andere Engelen […]

Lezen

Gebed om 12 legioenen Engelen

Gebed om 12 legioenen Engelen

Vader in de hemel, meer dan twaalf legioenen Engelen zou u naar uw Zoon gestuurd hebben in zijn doodsangst, als Hij er U om gevraagd had. Maar Hij heeft het u niet gevraagd, – opdat de Schrift in vervulling gaat en de profetie van zijn bloedig lijden. Nu de Heilige Kerk, zijn Mystiek Lichaam, overgeleverd is aan de krachten van de duisternis, zoals Hijzelf toen […]

Lezen