De grote betekenis van Fatima

De grote betekenis van Fatima

Deze film kan ik van harte aanbevelen. Het laat op indrukwekkende wijze zien, hoezeer de verschijningen van Maria in Fatima, invloed hebben gehad op de wereldgeschiedenis. https://www.katholisch.tv/detail/fatima-das-letzte-geheimnis_1860   0

Lezen

Maria als de Kerk (5)

Maria als de Kerk (5)

We mogen nooit vergeten dat het onmiskenbare symbool van ons christelijk geloof het Kruis is. Het Kruis, dat de centrale waarheid van ons Credo vertegenwoordigt, leert ons dat de kruisiging van de God-mens, de grootste zonde begaan in de geschiedenis van het universum, door Jezus Christus werd omgevormd tot de bron van alle genade en verlossing; dat de lelijkste daad van boosaardigheid de aanleiding was […]

Lezen

Maria als de Kerk (4)

Maria als de Kerk (4)

Gezien de centraliteit van de Kerk is dit het meest cruciale punt waarop ons vertrouwen zal worden beproefd en daarom is dit het gebied waarop we bijzonder waakzaam moeten zijn. In een klassiek geestelijk werk over De Geestelijke Strijd, wordt als eerste principe genoemd, de noodzaak om zichzelf te wantrouwen en te vertrouwen op God. Hier zien we de eerste wonde die de Verleider aan […]

Lezen

Maria als de Kerk (3)

Maria als de Kerk (3)

Het levende leergezag van de Kerk is het instrument van de Heilige Geest om het volk van God en alle mensen van goede wil voortdurend te begeleiden. Paus Benedictus XVI leerde dat er een innige eenheid is in de laatste uitspraken van de Apostolische Geloofsbelijdenis: “Ik geloof in de Heilige Geest, in de Heilige Katholieke Kerk”. Wanneer wij ons geloof in God, de heilige Geest, […]

Lezen

Maria als de Kerk (2)

Maria als de Kerk (2)

Het zou onmogelijk zijn om het belang van de Kerk in de strijd met de vijand van ons heil te overdrijven. Ook zij is een essentieel gevolg van de Menswording van het Eeuwige Woord van God. De Kerk is het universele sacrament van het heil voor de hele wereld. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is? […]

Lezen

Nooit teveel van Maria!

Nooit teveel van Maria!

0

Lezen

Maria als de Kerk (1)

Maria als de Kerk (1)

Het visioen van de Vrouw in hoofdstuk 12 van de Apocalyps wordt ook opgevat als een verwijzing naar de Kerk. Deze verklaring is niet in strijd met de interpretatie van de Vrouw als symbool voor Maria, aangezien zij het model en het beeld van de Kerk is. Paus Franciscus sprak over deze relatie: “De Kerk is een echte moeder die ons leven geeft in Christus […]

Lezen

Tranen

Tranen

0

Lezen

Maria, geducht als een leger in slagorde (6)

Maria, geducht als een leger in slagorde (6)

In die zin roemt Paus Pius XII de kracht van Maria: Maria is mooi in zichzelf als de maan, straalt haar schittering uit als de zon; maar tegen “de vijand” is ze formidabel; vreeswekkend als een leger in slagorde. Terwijl wij ons vandaag verheugen en haar verheffen, weet God hoe wij de moeilijkheden van de tijd waarin wij leven willen vergeten… Er is de “vijand”, […]

Lezen

Maria, geducht als een leger in slagorde (5)

Maria, geducht als een leger in slagorde (5)

Het is voor ons onmogelijk om het mysterie van de ongerechtigheid volledig te doorgronden, dat was ingesloten in de verwerping van Gods plan door de hoogste engel. Maar er zijn aanwijzingen dat hij niet alleen tegen Jezus, maar ook tegen Maria in opstand is gekomen. De apostel-profeet beschrijft de val van de eerste strijd in de hemel met deze woorden: “En zodra de draak zich […]

Lezen