Maria, Koningin van de Engelen

Maria, Koningin van de Engelen

In 2015 werd Pater Louis Edouard Cestac zalig verklaard. Hij was een zeer Mariaal priester. Hij vertelt, hoe hij in 1863 voor het Mariabeeld in de kapel knielde. “Plotseling werd ik geraakt door een goddelijk licht, en ik zag hoe duivels de hele aarde verwoesten. Maria zei me dat de duivels waren losgelaten, en dat nu de tijd gekomen was om haar als Koningin van […]

Lezen

De waterput

De waterput

John was opgegroeid op een boerderij in Kerala, Zuid-India. Hij was altijd bereid om te helpen en ging op een dag naar de waterput van de boerderij om water voor zijn moeder te halen. De put was omgeven door een laag muurtje en had een soort dak waaraan een touw hing waarmee de emmer water omhoog en omlaag kon worden gebracht. Omdat hij pas zeven […]

Lezen

De overval

De overval

Een Duitse missionaris op doorreis in Rome vertelde een groep seminaristen in de jaren 1970 over zijn angstaanjagende ervaringen ten tijde van Mao Tse Tung’s brute machtsovername (jaren 1950). Naar schatting vijftig miljoen slachtoffers werden geofferd aan de ‘god’ van het communistische atheïsme. Aan het begin van de Chinese revolutie vermeden de communisten zoveel mogelijk om in contact te komen met buitenlanders, om de internationale […]

Lezen

De motorstoring

De motorstoring

Toen de verschrikkelijke storm eenmaal voorbij was, ging pater Johannes op weg voor zijn gebruikelijke bezoeken aan de zieken in zijn parochie in de Alpen. Hij reed van de ene zieke naar de andere in zijn goede en trouwe Volkswagen Kever. Op het laatste stuk van de reis begon de Kever het echter te begeven. In plaats van de zieken te bezoeken, viel de pater […]

Lezen

De stem

De stem

Lou en zijn jonge vrouw Edith woonden op een kleine boerderij in Michigan. Het was het laatste huis aan het einde van een kleine weg. Het leven was er eenzaam en hard, maar het pasgetrouwde stel was blij om samen te zijn, want ze hielden van elkaar en hadden hun dagelijkse kost. Op een vroege zomerochtend, nadat Lou hooi was gaan verzamelen, kwam er een […]

Lezen

Verjaardag

Verjaardag

In dit jaar 2024 viert het Opus Sanctorum Angelorum met grote dankbaarheid en vreugde zijn 75ste verjaardag! We willen enkele belangrijke punten van het begin van het Werk van de Heilige Engelen in herinnering brengen. Zoals de meesten van jullie weten, was het menselijke instrument voor de oprichting van het Werk van de Heilige Engelen mevrouw Gabriele Bitterlich, in de OA liefdevol bekend als “Moeder […]

Lezen

Wat een geweldig geschenk!

Wat een geweldig geschenk!

Op de zondag na Pasen viert de Kerk het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit gaat terug op de H. Faustina, die vele openbaringen ontving van de Barmhartige Jezus. Wie deze zo belangrijke boodschappen niet kent, moet maar eens zoeken op het internet. In haar Dagboek schreef zij over het verzoek van Jezus voor een speciaal feest voor de Goddelijke Barmhartigheid op de zondag na […]

Lezen

Zijn verschijning was als de bliksem

Zijn verschijning was als de bliksem

Het is duidelijk dat de Engel een menselijke gedaante had aangenomen, een menselijk lichaam waarmee hij ging zitten en in deze gedaante kon hij spreken zoals al vele malen eerder gebeurde. Dit houdt rekening met onze menselijke natuur, want hij moest mensen aanspreken. Maar dan wordt er gezegd dat “zijn verschijning was als de bliksem en zijn kleding wit als sneeuw”. Dit duidt op zijn […]

Lezen

De Engel van de Verrijzenis

De Engel van de Verrijzenis

Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De Engel kwam, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij toont geen haast of bezorgdheid of angst, maar kalmte en vrede; hij manifesteert de hemelse […]

Lezen

“Ze zullen opzien naar Hem, die ze hebben doorboord”

“Ze zullen opzien naar Hem, die ze hebben doorboord”

De bijzondere plechtigheid waarmee Johannes dit feit vertelt, nodigt ons uit om iets meer over dit moment na te denken. Als hij zegt dat de woorden van de Schrift nu in vervulling zijn gegaan: “Ze zullen opzien naar Hem die ze doorboord hebben”, verwijst hij naar iets dat onze aandacht trekt, omdat we kijken naar iets dat ons om wat voor reden dan ook aantrekt […]

Lezen

De hartslagen van de Goddelijke Meester

De hartslagen van de Goddelijke Meester

Als we kijken naar het Laatste Avondmaal van de Heer met zijn apostelen, zien we aan de hand van het Johannesevangelie dat deze geliefde leerling “aan tafel zat, liggend aan Jezus’ borst” (Joh 13,23). Het was een van de bekronende momenten in het leven van deze apostel om te kunnen luisteren naar het kloppen van het Hart van zijn Goddelijke Meester, in een moment van […]

Lezen