Een machtig gebed!

Een machtig gebed!

Het stormgebed van het Werk van de Heilige Engelen is een zeer machtig gebed! Bijzonder in tijden van nood en grote zorgen. Dus… onze tijd! Men kan gebedsprentjes bij mij bestellen! ALMACHTIGE, EEUWIGE, DRIEËNE GOD! Voordat wij de hulp van uw dienaren, de heilige Engelen, inroepen, vallen wij voor u op de knieën neer en aanbidden u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij geloofd en […]

Lezen

St. Jozef helpt altijd!

St. Jozef helpt altijd!

4.Tenslotte, het belangrijkste wat we kunnen leren van de Engelverschijningen aan St. Jozef is, dat zelfs de heiligste personen de hulp nodig hebben van de Heilige Engelen om God’s wil te volbrengen. Anders had hij niet met Maria verloofd kunnen blijven, noch had hij kunnen ontsnappen aan het moorddadige plot van Koning Herodes zonder het advies en de hulp van de Engel. In feite, zou […]

Lezen

Vleugelsnel gehoorzaam

Vleugelsnel gehoorzaam

3.Ten derde kunnen we van St. Jozef zelf leren hoe we moeten reageren en samenwerken met de Engelen, wanneer zij ons hulp, advies of bijstand aanbieden. Herinner je dan, elke keer als St. Jozef een opdracht van de Engel krijgt, hij onmiddellijk gehoorzaamt, zonder twijfel, en ijverig. Zelfs als, vanuit menselijk standpunt, de bevelen die hem werden gegeven, en de eisen die aan hem werden […]

Lezen

Te veel woorden

Te veel woorden

2.Ten tweede, we kunnen leren van de korte, eenvoudige, no-nonsense manier die de Engelen soms gebruiken om met ons te communiceren. Zij zijn voorbeelden van hoe we onze gedachten met eenvoud, duidelijkheid, en bovenal met beknoptheid moeten uitdrukken. Wat hebben we hun voorbeeld vandaag nodig! Wanneer woordelijkheid de norm is geworden, en buitensporige spraak al te gebruikelijk is. Zoals paus Benedictus erop gewezen heeft, “Mensen […]

Lezen

Trouw

Trouw

Als de mensen kwaad overkomt, als zij hun ziel verliezen, zijn hun beschermengelen daar dan verantwoordelijk voor? Neen, zij vervullen steeds getrouw hun taak. Zij blijven met niet aflatende trouw waarschuwen, helpen, Gods heilige ingevingen in de ziel inademen. Het is omdat wij hun waarschuwingen verwaarlozen, hun aangeboden hulp afwijzen, dat wij niet meer profijt hebben van hun aanwezigheid aan onze zijde. Hoe vaak zou […]

Lezen

Stilte

Stilte

Samenvattend kunnen we vier belangrijke lessen trekken uit de verschillende instructies gegeven door de engel in de drie verschijningen. 1.Ten eerste kunnen we leren dat de Heer ervoor kan kiezen om Zijn wil aan ons te openbaren in een droom of een inwendige rede door middel van een Engel terwijl wij slapen. Waarom zou Hij dit doen? Wel, we kunnen ook de toestand nemen van […]

Lezen

Nooit de hoop verliezen

Nooit de hoop verliezen

Heeft ieder kind van Adam een beschermengel? Ja, ieder zonder uitzondering, zolang zijn proeftijd duurt – heidenen en christenen, prinsen en bedelaars, de idioot zowel als de geniale man, het pasgeboren kind zowel als de oude man op de rand van het graf. Welk een eerbied zou ons dat moeten geven tegenover anderen! Zelfs wanneer de Engelbewaarder weet dat zijn taak hopeloos of bijna hopeloos […]

Lezen

Gehoorzaam aan de Engel

Gehoorzaam aan de Engel

We kunnen dus van St. Jozef leren, dat het niet belangrijk is voor God, hetgeen wij DOEN, maar wie we ZIJN in onze relatie met God. St. Jozef heeft nooit een wonder verricht, een preek gehouden, een boek geschreven, een stad bestuurd, veel geld verdiend, of veel bezittingen gehad. Er is ook geen vermelding van iets dat St. Jozef ooit gezegd heeft in de Evangeliën. […]

Lezen

Gods wil boven alles

Gods wil boven alles

De Engelen zijn de laagste van de hemelse koren. Zij zijn een ontelbare schare, elk volmaakt tevreden, geen van hen wenst ook maar een ogenblik hoger in de Hemel te zijn dan hij, maar zij vinden hun geluk in de wetenschap dat Gods wil altijd gedaan is, en altijd gedaan zal worden, in alles wat hem aangaat. Dit is het waarnaar wij moeten streven. Dit […]

Lezen

Jozefs heiligheid en zijn verborgen leven

Jozefs heiligheid en zijn verborgen leven

St. Jozef werd heilig, hoewel, niet hoofdzakelijk door zijn woorden en werken in de Heilige Familie, maar eerder door zijn biddende, contemplatief, verborgen, stille leven. Want de rol van St. Jozef was niet het aankondigen van Jezus aan de wereld, zoals de apostelen deden. Integendeel, het was om Hem te verbergen voor de wereld, terwijl hij vaderlijk Jezus in Zijn heilige menselijkheid vormde met het […]

Lezen