Michael geeft een ernstige waarschuwing

Michael geeft een ernstige waarschuwing

Na enkele dagen verscheen de grote Aartsengel opnieuw aan Diego en dit keer was hij zeer ontevreden. Hij donderde:  “Waarom heb jij getwijfeld aan datgene wat ik je heb gezegd? Omdat je niet hebt gedaan wat ik je heb gevraagd, zul jij ook door de pokken aangestoken worden, die jouw volk verwoesten.” Meteen werd Diego ernstig ziek. Hij bleef dit ongeveer een week, totdat de […]

Lezen

St. Michael verschijnt in 1631 in Tlaxcala, Mexico

St. Michael verschijnt in 1631 in Tlaxcala, Mexico

Meer dan duizend jaar later, na het einde van de pest in Rome, en precies honderd jaar na de verschijningen van Onze Lieve Vrouw van Guadelupe, verschijnt St. Michael in Mexico. Het is 1631 en in Tlaxcala heerst een vreselijke epidemie. Het is een verschrikkelijk soort van pokken, die de mensen neervelde met heel grote pijnen en vele stierven eraan. Zoals overal in de katholieke […]

Lezen

De Toewijding aan de H. Engelbewaarder

De Toewijding aan de H. Engelbewaarder

Het doel van het Opus Angelorum is meer dan alleen maar de verspreiding en verdieping van onze kennis en geloof in de wereld van de Heilige Engelen. Deze wereld die God in het begin samen met die van de zichtbare wereld heeft geschapen. Het Opus Angelorum wil helpen om tussen ons en onze Engelbewaarders een sterke, geestelijke band te laten groeien, waardoor wij nog meer […]

Lezen

Meest bekend

Meest bekend

St. Michael is de meest bekende Engel, en wordt nog steeds wereldwijd vereerd en aangeroepen. Waarom zou dit zo zijn? Waarom worden St. Gabriel en St. Rafael veel minder vereerd? Ik denk dat dit Gods wil is. Het lijkt alsof God Zelf ijvert voor de verering van St. Michael in de christelijke naties. Er bestaan talloze heiligdommen die hem zijn toegewijd. En deze zijn meestal […]

Lezen

Zachte stem

Zachte stem

Hier onder een link naar een filmpje van Pastoor Hagen uit Wassenaar. Aanbevolen! https://youtu.be/_Mv4gkyNmz4

Lezen

Christus is het centrum

Christus is het centrum

De verering van de H. Engelen en in het bijzonder die van de H. Michaël gaat terug op het vroege begin van de Kerk. Het is een erfenis uit de Joodse synagoge, waar de Engelen, en speciaal St. Michaël, vereerd werden als de dienaren van God. De eerste christenen legden een verband tussen de Engelen en Christus. Christus is het centrum van de wereld der […]

Lezen

Een overzicht

Een overzicht

Als overzicht neem ik de tekst die in het hoofdmenu te vinden is onder: Opus Angelorum. Maar misschien heeft niet ieder dat gelezen, en het is goed even alles bij elkaar te zien. Want dat wordt in de nieuwe categorie uitgewerkt. WAT IS HET WERK VAN DE HEILIGE ENGELEN Het Werk van de Heilige Engelen is een geestelijke beweging binnen de Katholieke Kerk. Het werd […]

Lezen

Zalig Nieuwjaar!

Zalig Nieuwjaar!

Aan alle bezoekers van deze site wil ik van harte een Gezegend Nieuwjaar toewensen! Een nieuw jaar, en dus ook nieuwe ideeën voor de site. Je ziet misschien dat er al een nieuwe categorie bijgemaakt is: Spiritualiteit van het Werk van de Heilige Engelen. De bedoeling is dat iedere zondag een nieuwe bijdrage komt, een stukje langer en een stukje theologischer. Want het gaat bij […]

Lezen

Dank zij de Engelen

Dank zij de Engelen

Binnenkort zullen wij het Feest van Driekoningen vieren. Mattheus noemt hen de “Wijzen uit het Oosten”. Hij noemt hen ‘wijs’, niet omdat ze alles weten, maar om hun groot verlangen om de hoogste waarheid te zoeken, de Koning van de wijsheid! De H. Augustinus en de H. Paus Leo de Grote leren dat het een Engel van de Heer was, die hen had onderricht over […]

Lezen

De boodschap van de Kerstengel

De boodschap van de Kerstengel

Is het je wel eens opgevallen, dat de boodschap van de Kerstengel tot jou persoonlijk gericht is? “Ik verkondig  j o u  een vreugdevolle boodschap. HEDEN is voor jou een Redder geboren, Christus de Heer!” HEDEN, dat is vandaag. Maar dat betekent niet “op deze dag”. Elke dag opnieuw kun je je door de Kerstengel laten zeggen: Heden is voor jou de Redder geboren. Want […]

Lezen