Zichtbaar en onzichtbaar

Zichtbaar en onzichtbaar

De grote godgeleerden, zoals een H. Augustinus, een H. Thomas van Aquino, wisten maar al te goed van de beide dimensies van de liturgie: de zichtbare en de onzichtbare. Twee werelden neigen zich daarin tot elkaar en gaan ten dele in elkaar over. Wat hier zichtbaar gevierd wordt, heeft in de andere wereld zijn uitwerking. Wat hier gebeurt onder de tekenen, vindt voor de troon […]

Lezen

Engelen zingen samen met mensen

Engelen zingen samen met mensen

Het is voor veel Heiligen, zoals een H. Joannes Chrysostomus, een H. Clemens van Alexandrië, een H. Bernardus van Clairvaux, een H. Benedictus, en voor veel mystieken als een H. Mechthild en Gertrudis, een uitgemaakte zaak dat de Engelen vooral het gemeenschappelijk gebed begeleiden. Zo beveelt de H. Bernardus zijn monniken aan, zich rekenschap te geven van de tegenwoordigheid van de H. Engelen bij het […]

Lezen

De Heilige Engelen en ons gebed

De Heilige Engelen en ons gebed

Het gebed is de wereld van God: de mens plaatst zich daar voor zijn Schepper en aanbidt Hem die hem geschapen, verlost en geheiligd heeft. Het is tegelijk de wereld van de Engelen, van wie de Heer zegt, dat zij altijd het aanschijn aanschouwen van de Vader die in de hemel is. In het Oude Testament leeft reeds het bewustzijn, dat de Engelen bij ons […]

Lezen

Goed gedaan, Heilige Engel!

Goed gedaan, Heilige Engel!

Een priester vertelt: “Op een dag ging ik naar het huis van een vriend van mij om een oplader uit te lenen voor mijn mobiel. Toen ik weg wilde gaan, vroeg hij mij of ik de biecht kon horen van zijn oma. Ze was goed bij, ze was niet ziek, maar zwak. Ik hoorde haar biecht, gaf haar de absolutie en verliet het huis. De […]

Lezen

Zalige Alexandrina Maria da Costa

Zalige Alexandrina Maria da Costa

Geboren in Balasar, Portugal, 30 maart 1904 Door een voortschrijdende verlamming getroffen in 1925, is zij gedwongen om in bed te blijven onder zeer groot lijden. Ze neemt het besluit om een “eeuwig licht”  bij het tabernakel te zijn: iedere dag bezoekt ze in haar geest Jezus in de Eucharistie en offert zichzelf op voor de zondaars. Jezus geeft haar dit levensprogramma: liefhebben, lijden en […]

Lezen

Een Engel in het stervensuur

Een Engel in het stervensuur

De H. Camillus van Lellis, die in de 16e eeuw leefde, stichtte de orde van de Camillianer, die bijzonder dienstbaar is in de ziekenzorg. Op een avond klopte iemand aan zijn deur in Rome. Hij opende en zag een zeer jonge man, die er net zo uitzag als de andere eenvoudige mensen uit het Romeinse volk. De jongeling is zeer opgewonden en smeekt de priester: […]

Lezen

Niemand is als God! (11)

Niemand is als God! (11)

De mens is blij dat dit Plan door God is gemaakt en niet door zichzelf. Natuurlijk zal er op deze goddelijk geplande reis wat “creativiteit” zijn van onze kant. We kunnen zelfs een “originele” bijdrage leveren aan het welzijn van de mensheid. Maar nederigheid verheugt zich door te geloven dat inspiraties van de Heilige Geest een grotere rol spelen dan onze eigen ideeën. We gaan […]

Lezen

Heilige Engelbewaarder, verlicht mij!

Heilige Engelbewaarder, verlicht mij!

Ik was in het derde jaar van de technische hogeschool in Lorena (Brazilie). Het ging om een moeilijke vraag in de thermo-dynamica. Niemand van mijn medestudenten kon de oplossing ervoor vinden. Het was nodig voor het examen. Ik leerde tot middernacht, maar kwam er niet uit. Daarom vroeg ik mijn H. Engelbewaarder om het mij in de droom uit te leggen. En inderdaad, in mijn […]

Lezen

St. Michael, de Engel der nederigheid (10)

St. Michael, de Engel der nederigheid (10)

De nederigheid maakt ons gelukkig in het ontvangen, in tegenstelling tot het bereiken van onze perfectie door onze eigen inspanningen. De trotse persoon staat erop dat hij bereikt wat hij verlangt door zijn eigen streven; de nederige persoon is bereid om alle moeite te doen, maar erkent dat hij uiteindelijk perfectie, persoonlijke realisatie of echt geluk moet ontvangen als een geschenk, dat ten diepste onverdiend […]

Lezen

“Versteende” honden..

“Versteende” honden..

Ik denk dat ik twee keer duidelijk de hulp van mijn Engelbewaarder heb ervaren. De eerste keer was een jaar of tien geleden, toen ik een wandeling maakte in de buurt waar ik woon. Ik bereikte een kleine rivier op het einde ervan, toen er drie grote, zwervende honden vanaf de oevers opdoken en recht op mij afkwamen. Zij zagen er erg bedreigend uit en […]

Lezen