Nooit de hoop verliezen

Nooit de hoop verliezen

Heeft ieder kind van Adam een beschermengel? Ja, ieder zonder uitzondering, zolang zijn proeftijd duurt – heidenen en christenen, prinsen en bedelaars, de idioot zowel als de geniale man, het pasgeboren kind zowel als de oude man op de rand van het graf. Welk een eerbied zou ons dat moeten geven tegenover anderen! Zelfs wanneer de Engelbewaarder weet dat zijn taak hopeloos of bijna hopeloos […]

Lezen

Gehoorzaam aan de Engel

Gehoorzaam aan de Engel

We kunnen dus van St. Jozef leren, dat het niet belangrijk is voor God, hetgeen wij DOEN, maar wie we ZIJN in onze relatie met God. St. Jozef heeft nooit een wonder verricht, een preek gehouden, een boek geschreven, een stad bestuurd, veel geld verdiend, of veel bezittingen gehad. Er is ook geen vermelding van iets dat St. Jozef ooit gezegd heeft in de Evangeliën. […]

Lezen

Gods wil boven alles

Gods wil boven alles

De Engelen zijn de laagste van de hemelse koren. Zij zijn een ontelbare schare, elk volmaakt tevreden, geen van hen wenst ook maar een ogenblik hoger in de Hemel te zijn dan hij, maar zij vinden hun geluk in de wetenschap dat Gods wil altijd gedaan is, en altijd gedaan zal worden, in alles wat hem aangaat. Dit is het waarnaar wij moeten streven. Dit […]

Lezen

Jozefs heiligheid en zijn verborgen leven

Jozefs heiligheid en zijn verborgen leven

St. Jozef werd heilig, hoewel, niet hoofdzakelijk door zijn woorden en werken in de Heilige Familie, maar eerder door zijn biddende, contemplatief, verborgen, stille leven. Want de rol van St. Jozef was niet het aankondigen van Jezus aan de wereld, zoals de apostelen deden. Integendeel, het was om Hem te verbergen voor de wereld, terwijl hij vaderlijk Jezus in Zijn heilige menselijkheid vormde met het […]

Lezen

De beste vader

De beste vader

God heeft in Jozef al de beste kwaliteiten gelegd, die gevonden worden in de beste vaders, echtgenoten en werklieden die ooit geleefd hebben. St. Jozef was niet alleen de beste menselijke vader die de wereld ooit heeft gekend, of zal kennen, maar hij is ook, naast Maria, de heiligste mens die ooit op aarde heeft rondgelopen. Paus Leo XIII ging zelfs zover om in zijn […]

Lezen

St. Jozefs Vaderschap als model voor het gezin

St. Jozefs Vaderschap als model voor het gezin

De bescherming van St. Jozef, ook als patroon van het gezin, zijn  vandaag meer dan ooit nodig omdat de instellingen van vaderschap en het gezin onder vuur liggen als nooit tevoren. Niet verrassend dus, dat er een dramatische toename is van afwezige vaders. Sommigen hebben vrijwillig en onverantwoordelijk hun families verlaten, terwijl anderen zijn gedwongen gescheiden van hun kinderen door onrechtvaardige scheidingswetten. Het ongelukkige resultaat […]

Lezen

Onze eeuw: tijdperk van St. Jozef

Onze eeuw: tijdperk van St. Jozef

De Kerk heeft in de laatste honderdvijftig jaar steeds meer aandacht besteed aan St. Jozef, door officieel zijn belang en invloed te erkennen op verschillende manieren. Denk eens aan het volgende: Naast het feit dat hij is uitgeroepen tot Universele Patroon van de Kerk door het Eerste Vaticaans Concilie in 1870, werd St. Jozef ook uitgeroepen tot patroon van het Tweede Vaticaans Concilie. Eerder in […]

Lezen

St. Jozef en St. Michael

St. Jozef en St. Michael

Tot vreugde van gelovige katholieken over de hele wereld heeft paus Franciscus een speciaal Heilig Jaar uitgeroepen, gewijd aan St.Jozef, de pleegvader van Jezus en hoofd van de Heilige Familie. De afkondiging vond plaats op 8 december, het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis, en de 150e verjaardag van de proclamatie van St. Jozef als patroon van de universele Kerk. Om zoveel mogelijk profijt te hebben […]

Lezen

Kom ons te hulp, gij Heilige Engelen!

Kom ons te hulp, gij Heilige Engelen!

De donkere onweerswolken stapelen zich dreigend op aan de horizon. Het kwaad schijnt in onze tijd overal in de wereld toe te nemen. Een net van leugens heeft zich over haar uitgebreid. Maar God laat Zijn kinderen, Zijn Kerk niet in de steek. Een opening in de duistere hemel, en stralenbundels van licht zijn te zien. Hoe zwarter de duisternis, des te stralender schijnt het […]

Lezen

Voorspelling

Voorspelling

Maart is de maand toegewijd aan de H. Jozef. Omdat dit jaar ook nog eens een Jozefsjaar is, wil ik hem graag eens in het zonnetje zetten. “Aan het einde der tijden zal de glorie van St. Jozef stralend verschijnen. God zelf zal het gordijn opzij schuiven en de sluier scheuren die ons tot nu toe verhinderd heeft de wonderen van het heiligdom van de […]

Lezen