Twee aan twee

Twee aan twee

Engelen en priesters zouden eigenlijk, volgens de wil van God, deze opdracht samen moeten vervullen. Zij vullen elkaar wederzijdig aan. Terwijl de woorden van de menselijke profeten de lichamelijke oren bereiken, spreken de Engelen tot de geestelijke oren van het hart (verlichten). Menselijke woorden raken de buitenkant, woorden van Engelen weerklinken in het geweten. De overdracht van de mens wordt altijd gekleurd door de menselijke […]

Lezen

Belijdenis

Belijdenis

Want allen: profeten, Engelen en priesters, hebben ook dezelfde zending: ze moeten dezelfde God en hetzelfde evangelie verkondigen. Er zijn twee gevolgen van de belijdenis van God, een in de hemel en een op aarde: – In de hemel: “Ik zeg u: ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods Engelen. Maar wie Mij tegenover de […]

Lezen

Heer, God van de heerscharen!

Heer, God van de heerscharen!

Deze aanroeping van God wordt vaak door de profeten gebruikt, heel bijzonder de profeet Zacharia. De betekenis van deze naam van God drukt in eerste instantie Gods soevereiniteit uit: Hij is de “Heer”! Vervolgens bevestigt de verwijzing naar de Engelen, “God van de Heerscharen”, zijn macht. Hoe groter het leger en hoe groter het aantal mensen dat zich aan Hem onderwerpt, des te duidelijker is […]

Lezen

Kalmeer hem, mijn Engel!

Kalmeer hem, mijn Engel!

Mijn verhaal begint in de kerk: Op een avond na de heilige Mis had mijn lievelingsbroer ruzie met een vreemde man. Ze scholden elkaar uit en die twee werden handtastelijk. Ik probeerde ze te kalmeren, maar mijn broer luisterde niet en waarschuwde me zelfs dat hij me pijn zou doen als ik niet zou stoppen. Uiteindelijk ging de andere naar huis, maar mijn broer ging […]

Lezen

Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Kom naar ons toe, St. Gabriel, die voor de troon van de Allerhoogste staat, maar naar het volk gestuurd bent, om hen Goddelijke boodschappen te geven, die hen naar God moeten leiden. Gij drager van het Goddelijk licht. Kom en verlicht ons leven! Waar duisternis en dwaalleer zijn, ontsteek het licht van de Waarheid. Waar onenigheid en strijd heersen, laat het stille licht van de […]

Lezen

Daar waar je bent

Daar waar je bent

Het is niet moeilijk om in contact te komen met St. Gabriel. Hij verscheen aan de priester Zacharias in de tempel – de plaats die eigen is aan de priesters.  Hij verscheen aan de Maagd Maria in Nazareth omdat zij in deze stad woonde. Hij toonde zich aan de profeet Daniël aan de oever van de rivier omdat hij daar was. Hieruit kunnen we dus […]

Lezen

Koorts

Koorts

Het was november 2008. Die nacht viel mijn dochter snel in slaap en ik deed mijn keukenklusjes en wilde toen gaan slapen. Ik hoorde mijn dochter praten, ze was rusteloos vanwege haar hoge koorts. Ik controleerde haar temperatuur en die bereikte 41 graden! Ik keek in ons medicijnkastje, maar er waren geen medicijnen om haar koorts te verlagen. De apotheek was al gesloten. Om haar […]

Lezen

Onze gids

Onze gids

Zie hoe God handelt: Als hij aan de mens denkt, spreekt hij met de Engel. Zo plaatst Hij bewust de Engel tussen Zichzelf en ons. Als we daarom God willen benaderen, ontmoeten we eerst de Engel die Hij ons stuurt om ons op te voeden, te begeleiden, te onderwijzen en voor te bereiden. Zo heeft Hij bij Zacharias gehandelt en evenzo bij Maria, door hen […]

Lezen

Bus

Bus

Op een dag wilde mijn man ons een kapelletje laten zien in een bos in zijn woonplaats, waar hij als jongen vaak naartoe liep. Het was een mini-kapel met de afbeelding van “Maria Altijddurende Bijstand” tegenover een kleine bron. We reden erheen en lieten onze VW-bus op een plek staan waar je kon omkeren, achter een bordje “Geen parkeren”, omdat mijn man zei dat bijna […]

Lezen

Ik ben Gabriel, die voor God staat!

Ik ben Gabriel, die voor God staat!

St. Gabriel werd naar Zacharias gezonden, om hem te verkondigen, dat zijn gebeden waren verhoord, en in deze samenhang maakte hij zichzelf bekend met de volgende woorden: “Ik ben Gabriël die voor Gods aangezicht staat, en ik ben gezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap aan te kondigen.”  (Lk 1, 19). Met deze korte woorden openbaart de Aartsengel zijn naam en […]

Lezen