Hoe helpen de H. Engelen ons in deze strijd?

Hoe helpen de H. Engelen ons in deze strijd?

De heilige Engelen zijn de eerste bemiddelaars van de werkelijke genaden van Christus die we nodig hebben om te handelen op het bovennatuurlijke niveau van het geloof. De werkelijke genade is onze voornaamste bron van kracht en verdediging. Daarnaast, wanneer we de strijd tegen verleidingen en de verleidelijke leugens van de wereld, het vlees en de duivel in ogenschouw nemen, hebben we veel baat bij […]

Lezen

Een buitengewone strijd

Een buitengewone strijd

Naast de uitdaging om verleiding te weerstaan, is er ook een buitengewone strijd tegen de duivel waarbij de strijd om de vrijheid van de diepgewortelde invloeden van de gevallen engelen, die aanwezig zijn omdat we de vijand meer permanente “steunpunten” in onszelf hebben gegeven, een rol speelt. In sommige gevallen kunnen deze invloeden voortkomen uit de kwaadaardige bedoelingen van anderen op ons (bijv. vervloekingen). Sommige […]

Lezen

Wat is geestelijke oorlogsvoering?

Wat is geestelijke oorlogsvoering?

Geestelijke oorlogsvoering is de strijd die we dagelijks moeten voeren om het Koninkrijk van Christus’ liefde, leven en wijsheid in ons hart en leven te verdedigen of te heroveren. Het wordt op verschillende fronten gestreden: De strijd tegen het “vlees” verwijst naar de aangeboren neiging tot zonde in ons die voortkomt uit de erfzonde en onze eigen persoonlijke zonden. Deze strijd betekent onze inspanningen om […]

Lezen

De derde bekoring

De derde bekoring

In de derde bekoring eist Satan macht en gezag op over alle koninkrijken van de wereld. In de eerste twee bekoringen was hij aarzelend en bang geweest dat Jezus, ondanks Zijn nederige verschijning en armoede, eigenlijk de beloofde Zoon van God zou zijn. Daarom richtte hij zich tot hem: “Als je de Zoon van God bent,…” en hoopte zo Hem tot een bekentenis of tot […]

Lezen

De tweede bekoring

De tweede bekoring

In de tweede bekoring stapt de Boze in het eigen domein van God.  Hij hoopt God in de mens te treffen, door de dienaar van God, Jezus, aan te zetten tot het negeren van Gods wetten, alsof ze voor Hem niet bestaan, omdat ze te klein en onbeduidend zijn.  (Onder deze categorie vallen alle ijdele bekoringen, die ons ertoe neigen om onszelf te behandelen alsof […]

Lezen

Vastentijd

Vastentijd

Vandaag begint weer de veertigdagentijd. Op de eerste zondag wordt traditiegetrouw altijd het Evangelie gelezen over Jezus die aan het einde van zijn veertigdagen vasten, bekoord wordt door Satan. In de bekoringen door Satan, de vorst van deze wereld, zien we de drie kenmerkende en grootste bekoringen van de mensheid, ja, van iedere persoon, die Satan zich tot doel gezet heeft: Om God te treffen […]

Lezen

Luisteren

Luisteren

Iedereen wil praten, maar zelden wil iemand luisteren. Is je dat wel eens opgevallen? Het luisteren naar de ander moet geoefend worden. Als je net doet alsof je luistert, maar intussen je eigen gedachten nagaat, en er dus maar met “een half oor”  bij bent, zal de ander dit toch merken. Ieder voelt zich prettig bij een andere persoon, die heel opmerkzaam toehoort en hem […]

Lezen

Stil worden

Stil worden

Veel mensen vragen zich af, waarom het gebed, hun leven met God en ook het contact met de Engelbewaarder vaak zo moeilijk is. Hoe kan ik de stem van mijn Engel horen? Hoe kan ik weten wat God van mij wil? Daar kom ik alleen achter als ik stil word. Wij leven in een wereld vol lawaai: films, muziek, internet, telefoontjes, sms’jes, en noem maar […]

Lezen

Password

Password

De Heilige Engelen hebben als taak om ons te beschermen. Maar dat niet alleen. Nog veel belangrijker voor hen is onze geestelijke groei. Ze willen ons als het ware “trainen”: opdat we zuiver en stralend voor God staan, als een heldere kristal, waarin zich het licht van de genade op veelvoudige wijze kan spiegelen. Wil je deze training met je Engelbewaarder beginnen? Zo ja, dan […]

Lezen

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe kan ik de stem van mijn Engelbewaarder horen? Hoe kan ik met hem contact hebben? Ik hoor hem toch nooit…. Nee, normaal gesproken hoor je hem niet met je oren. En dat is dus best lastig. Dan moet je leren je innerlijke oren te gebruiken! Want die hebben we ook. Omdat Engelen geestelijke personen zijn, gebruiken zij dus niet woorden en taal, zoals wij […]

Lezen