De bodemloze diepte (2)

De bodemloze diepte (2)

Het Heiligste Sacrament heeft een onuitputtelijke diepte. Het is waar, meestal zien we niet wat in de diepte der dingen verborgen is. Wij kunnen niet zien wat op de zeebodem is, het blijft verborgen voor onze ogen en het is een raadsel voor ons. Evenzo zien we niet wat er in het hart van een mens omgaat, en daarom is hij voor ons een mysterie, […]

Lezen

Geluk (3)

Geluk (3)

Juist omdat vanaf alle eeuwigheid God ernaar verlangde om aan alle intelligente schepselen een werkelijke, Goddelijke beloning te geven, werd er geëist dat de Engelen een handeling zouden verrichten die ze niet volledig begrepen, maar waarvan ze wisten dat deze goed zou zijn, omdat God hen openbaarde dat het goed was. Als zij allen deze daad verricht zouden hebben, zouden ze binnengegaan zijn in een […]

Lezen

Het is een voortdurende uitwisseling van gaven

Het is een voortdurende uitwisseling van gaven

“De Engelen openbaren zichzelf alleen aan diegenen die hen liefhebben en aanroepen.” Kardinaal Journet St. Bernardus vat onze plichten tegenover onze Engelbewaarder samen in drie woorden: eerbied tegenover zijn persoon; dankbaarheid voor zijn gunsten; vertrouwen in zijn heilzaam werk. Bij deze drie plichten voegen we een vierde toe, liefde, in antwoord op zijn liefde. Want hij bemint ons meer dan ieder andere persoon met uitzondering […]

Lezen

De hemel op aarde (1)

De hemel op aarde (1)

De Heilige Eucharistie reikt in haar grootheid tot aan de hemel der hemelen. Het is het Brood des hemels. Misschien zijn we te veel gewend aan deze uitdrukking, want hebben wij er wel eens over nagedacht, wat deze uitdrukking ‘des hemels’ betekent? Iets van de hemel is in ons midden. En meer dan dat:  I e m a n d  uit de hemel is in […]

Lezen

Het aanvankelijke geluk van alle Engelen (2)

Het aanvankelijke geluk van alle Engelen (2)

In het begin van de tijd waren alle Engelen gelukkig. Zij genoten een geluk dat ver uitstijgt boven wat we ons kunnen voorstellen met onze beperkte menselijke geest. Evenzo waren Adam en Eva gelukkig in het Paradijs. In onze pogingen om het aanvankelijke geluk van zowel de Engelen als van onze eerste ouders te begrijpen, is het belangrijk om twee punten te onthouden: Ten eerste […]

Lezen

Grenzen

Grenzen

“Verheven is de waardigheid van de ziel, want voor ieder is een Beschermengel aangewezen vanaf het begin van zijn bestaan.” H. Hieronymus Om je voordeel te doen met de aanwezigheid van deze hemelse metgezel, moet je gedwee zijn ingevingen volgen en je nooit afwenden van deze heilige Engel die jouw gids is en jouw beschermer. Dagelijks ervaar ik mijn beperkingen. Waarom geef ik het op? […]

Lezen

De stroom die vreugde geeft aan de Stad van God (5)

De stroom die vreugde geeft aan de Stad van God (5)

Verder, als we de buitengewone uniekheid van elke individuele Engel beschouwen, elk met zijn eigen specifieke voorraad van rijkdommen uit de onpeilbare schat van Christus’ genaden , zullen we ontdekken dat door te bidden met de verschillende Engelen dit een bron van diepe, geestelijke verrijking kan zijn. We zien dan dat het werken met de Engelen om de hele aarde te vullen met de glorie […]

Lezen

Pinksteren!

Pinksteren!

O Heilige Geest ziel van mijn ziel. Ik aanbid u, verlicht me, leid mij versterk mij, troost mij. Zeg me wat ik moet doen; geef mij uw bevelen. Ik beloof dat ik me zal onderwerpen en aannemen al wat me zal overkomen. Maak mij slechts uw heilige wil bekend. Amen. Kardinaal Mercier Van harte wens ik aan alle bezoekers van deze site een gezegend Pinksterfeest! […]

Lezen

9e dag van de novene: Blijven

9e dag van de novene: Blijven

“De Vader zal u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven”. Johannes.14,16 Deze bijstand is de Heilige Geest, want: ‘Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken” Rom 5,5 Hij woont in ons hart en blijft bij ons. En de Heilige Engelen? Wat een genade dat ook ieder van ons een heel eigen beschermengel […]

Lezen

8e dag van de novene: Trooster

8e dag van de novene: Trooster

“Toch zeg Ik u de waarheid: het is goed voor u dat Ik heenga; want als Ik niet heenga, zal de Trooster niet tot u komen”. Joh.16,5 Jezus noemt in zijn afscheidsrede de Heilige Geest vaker een helper. Maar het woord ‘paracleet’ kan ook vertaald worden met bijstand of trooster. De Heilige Geest is een trooster voor onze zielen, als we in nood of bedroefd […]

Lezen