Een voortdurende uitwisseling van gunsten

Een voortdurende uitwisseling van gunsten

De H. Bernardus vat onze plichten jegens onze Engelbewaarder in drie woorden samen: eerbied voor zijn persoon; dankbaarheid voor zijn weldaden; vertrouwen in zijn zegenrijk werk. Aan deze drie plichten voegen wij een vierde toe, de liefde, als antwoord op zijn liefde, want hij houdt meer van ons dan enig ander mens, met uitzondering van Jezus en Maria. Hij heeft lief met een trouwe, volhardende, […]

Lezen

SOLI DEO

SOLI DEO

Iedere Engelbewaarder houdt van zijn beschermeling en verlaat hem niet; hij is voor hem het “talent” dat hij verlangt succesvol bij zijn Heer en God te brengen. Je vriendschap met de Engelen behoeft geen zichtbare tekenen zoals sommige Heiligen hebben ervaren. Je vriendschap moet gebaseerd zijn op eenvoudig geloof in Gods Engelen. Als je toewijding oprecht is, en niet afhankelijk van louter gevoelens, zal je […]

Lezen

Luisteren

Luisteren

Om te profiteren van de aanwezigheid van deze hemelse metgezel, moet je volgzaam zijn voor zijn ingevingen en je nooit afwenden van deze Heilige Engel die jouw gids en jouw beschermer is. Ik ervaar dagelijks mijn beperkingen. Waarom geef ik daardoor op? Ik wil moedig verder gaan samen met mijn hemelse vriend op weg naar het betere. Ik wil me er vandaag van bewust zijn […]

Lezen

Uniek

Uniek

In zijn wijsheid heeft de barmhartige God voor ieder mens een Engel bestemd die het best bij hem past en die hem het best kan helpen op zijn weg naar God door middel van verlichting en versterking. God had jou en je zielenheil in gedachten toen hij je Engel schiep. We hadden geen betere metgezel kunnen vinden dan degene die God in zijn oneindige wijsheid […]

Lezen

Vriendschap begint in het hart

Vriendschap begint in het hart

Vanaf het allereerste begin van je bestaan, is je Engelbewaarder bezorgd geweest om jou. Hij verheugde zich toen je geboren werd in de wereld. Vanaf de dag van je doop werd je steeds dierbaarder voor je Engel, steeds meer geliefd door hem. Hij heeft met de meest tedere liefde voor je gezorgd toen er gevaar dreigde. Hij treurde toen je zonde beging, alsof hij zelf […]

Lezen

Onze gids in het alledaagse leven

Onze gids in het alledaagse leven

Paus Benedictus zei eens in een preek: “Wat is een Engel?” En gaf als antwoord:“De Engel is met heel zijn wezen op God gericht; hij is voor Hem een heilige en een apostel. De Engel ziet aldoor het Aanschijn van God. Hij ziet Gods wil voor ieder moment en voor iedere situatie en vervult deze. Hij geeft deze wil ook door aan de mens op […]

Lezen

En wij?

En wij?

Wij hebben toch allen onze Engelbewaarder, en iedere Engel, zoals de Engel van de H. Gemma, is er zeer in geïnteresseerd dat Jezus tevreden met ons is. Maar als God ons zo’n rechtstreekse omgang met de Engelbewaarder niet schenkt, hoe leidt de Engel ons dan? – Allereerst moeten we de Engelbewaarder om hulp en leiding vragen. Hij dringt zich nooit op, hij respecteert onze vrijheid […]

Lezen

Een gids naar de heiligheid

Een gids naar de heiligheid

“Hoe goed is Jezus. Als hij mij verlaat, laat hij de Engelbewaarder achter die mij bijstaat met onvermoeibare liefde, waakzaamheid en geduld”. Met deze woorden betuigde de H. Gemma Galgani haar dankbaarheid aan God en haar Heilige Engel. Haar Engelbewaarder verzekerde haar eens: “Ik zal je veilige gids en onafscheidelijke metgezel zijn. Vele kleine stappen leiden naar heiligheid. In dat proces is de ziel vaak […]

Lezen

Psalm 25

Psalm 25
Lezen

Bos

Bos
Lezen