Mijn Engel bracht mijn mobieltje terug

Mijn Engel bracht mijn mobieltje terug

Een van onze priesters op de Filipijnen geeft het volgende getuigenis: Op een dag was ik op een missie voor de Heilige Engelen. Met de Tricycle (zie foto)  ging ik ’s avonds naar huis, maar ik merkte niet dat mijn mobieltje uit mijn zak viel toen ik mijn portemonnee meenam om de prijs te betalen. Ik ging het huis binnen, en merkte dat mijn mobiele […]

Lezen

Gebed tot de Engelbewaarder

Gebed tot de Engelbewaarder

Een gebed van de Kleine H. Theresia tot haar Engelbewaarder, die ze zeer vereerde: Glorieuze Bewaker van mijn ziel, U die schittert in Gods mooie hemel… Als een zoete en zuivere vlam dichtbij de troon van de Eeuwige, U komt voor mij naar de aarde, en verlicht me met je pracht en praal, stralende Engel, u wordt mijn broer, mijn vriend, mijn trooster! …… Mijn […]

Lezen

Als ik een doodzonde bega, verlaat mijn Engel mij?

Als ik een doodzonde bega, verlaat mijn Engel mij?

Onze Beschermengel zal nooit onze zijde verlaten, hoe diep we ook in de doodzonde vallen en hoe ver we ook van God en de Kerk weggaan. Maar als we God de rug toekeren en een doodzonde begaan, dan zal onze relatie met onze Beschermengel beschadigd worden. Daarom zal de communicatie met Hem moeilijker worden door de hardheid van ons hart en het verlies van genade, […]

Lezen

Reddende trouw

Reddende trouw

Het was avond en pater Eugene, de aalmoezenier van een Amerikaanse universiteit, was zijn kantoor aan het opruimen na een drukke dag, terwijl hij wachtte op een laatste afspraak om te komen opdagen. Hij had ermee ingestemd Henry om zeven uur te zien, in de veronderstelling dat ze daarna de grote voetbalwedstrijd die om 20.00 uur in het universiteitsstadion was gepland, konden gaan bekijken. Henry […]

Lezen

Een gedurfd gebed

Een gedurfd gebed

Toch was de hulp van de Engelen alleen niet genoeg voor Theresia, ze wilde hun vriendschap en een intiem aandeel in de intensiteit van hun liefde voor God.  Ze wilde zelfs dat ze haar zouden adopteren als een van de hunnen. Vandaar haar gedurfde gebed: “O Jezus, ik weet het, de liefde wordt door de liefde alleen beantwoord en zo heb ik gezocht en de […]

Lezen

Worden Engelen boos?

Worden Engelen boos?

Thomas van Aquino leert dat Engelen “niet treuren, noch om de zonden [door de mensen] noch om de pijn die de mensen [door God] wordt aangedaan”. Thomas komt tot deze conclusie omdat hij redeneert dat de Engelen alleen willen wat God direct wil of laat gebeuren. Daarom, omdat de zonden van mensen worden toegestaan door Gods toegeeflijke wil, worden de vrede en het geluk van […]

Lezen

De kleine H. Theresia en de Engelen

De kleine H. Theresia en de Engelen

Theresia zocht begeleiding bij haar Beschermengel: “Mijn heilige Beschermengel, bedek me met uw vleugel. / Met uw vuur verlicht de weg die ik neem. / Kom, richt mijn stappen…. help me, ik roep je aan / Alleen voor vandaag.” Ze zoekt ook bescherming, opdat ze niet in zonde vervalt: “O, mijn Heilige Beschermengel! Bedek me altijd met uw vleugels, zodat ik nooit het ongeluk heb […]

Lezen

Hebben landen een eigen Beschermengel?

Hebben landen een eigen Beschermengel?

Thomas van Aquino, evenals vele kerkvaders leren, dat elk land zijn eigen Beschermengel heeft. De H. Clemens van Alexandrië gaat zelfs zo ver dat hele “regimenten van engelen zijn verdeeld over naties en steden”. In het bijzonder moet worden opgemerkt dat Portugal al eeuwenlang een sterke en diepe devotie heeft voor zijn Beschermengel. Deze natie kreeg in de zestiende eeuw inderdaad toestemming van Paus Leo […]

Lezen

Waarom helpt de Engel niet altijd?

Waarom helpt de Engel niet altijd?

Waarom laten Beschermengelen ons soms gewond raken bij ongelukken, als zij ons liefhebben en door God zijn aangewezen om ons tegen de gevaren te beschermen? Paus Benedictus raakte deze vraag aan nadat hij zijn pols had gebroken in een val tijdens zijn vakantie. Over zijn blessure daarna verklaarde hij: “Helaas heeft mijn eigen Beschermengel mijn blessure niet voorkomen, zeker na orders van boven”. Vervolgens legt […]

Lezen

Gebed voor de zielen in het vagevuur

Gebed voor de zielen in het vagevuur

Heer, zie onze broeders en zusters in het vagevuur. Zij lijden méér dan een mens op deze aarde kan lijden en U wilt dat wij barmhartigheid hebben met hun nood en verdriet. U geeft ons de gelegenheid iets voor hen te doen, met hen te waken, voor hen te bidden, een offer voor hen te brengen, maar bovenal mogen wij het heilige Misoffer voor hen […]

Lezen