Preek van een Engel

Preek van een Engel

In het Boek Tobias houdt de Aartsengel Rafaël voor de familie van Tobias een geweldige preek. Hij plaatst de plicht om God te eren voorop. “Zegen de God van de hemel, geef Hem eer in de ogen van allen die leven.” Hij wist dat als we God niet verheerlijken in al onze daden, ze waardeloos zijn in Gods ogen. De eer aan onszelf te geven […]

Lezen

Engelen en hun uitspraken

Engelen en hun uitspraken

Wij hebben in de Heilige Schrift vele uitspraken van de Heilige Engelen. Ze zijn opgeschreven tot heil van ons. Wat is het meest opvallende in de woorden die zij uitspreken? Zij trachten altijd de vrienden van God te bemoedigen. “Vrede zij met u, vrees niet”, zijn de woorden van de heilige Rafaël tot Tobias. “Vrees niet, Daniël,’ zijn de woorden van de heilige Gabriël tot […]

Lezen

Vreugde van de Engelen

Vreugde van de Engelen

Maar de Engelen hebben een bijzondere vreugde in alles wat Gods grotere glorie bevordert, in de heiligheid van de heiligen en de bekering van de zondaar. Zij weten dat de gewillige dienst van Zijn rationele schepselen in Zijn ogen mooier is dan al het andere. De terugkeer van de zoekgeraakte schapen naar de kudde schijnt hen bovenal met blijdschap te vervullen. “Er is vreugde voor […]

Lezen

Tevredenheid

Tevredenheid

Alles wat in het heelal gebeurt is een bron van vreugde voor de Heilige Engelen. In alles herkennen zij de vervulling van wat God heeft verordend; zij weten dat Hij aan alles eer en glorie ontleent, en zij vinden onophoudelijk geluk in het zien hoe Hij in alles wordt verheerlijkt. Dit is het geheim van ware tevredenheid; het is omdat wij aan onszelf denken en […]

Lezen

Engelachtige reinheid

Engelachtige reinheid

Wat bedoelen we als we het hebben over engelachtige reinheid? We bedoelen in de eerste plaats een volmaakte haat en minachting voor alle zondige, zintuigelijke genoegens, en afkeer voor hun verachtelijkheid en waardeloosheid. We bedoelen een sterke vastberadenheid om elke verleiding te weerstaan aan elke verwennerij van ons lichaam die tegen de wil van God ingaat. We bedoelen bovendien een zeer zorgvuldige vermijding van alles […]

Lezen

Onbewolkt geluk van de Heilige Engelen

Onbewolkt geluk van de Heilige Engelen

Geluk bestaat in de onbelemmerde activiteit van elk deel van onze natuur: hoe nobeler onze natuur, hoe groter ons vermogen tot geluk. Volmaakt geluk bestaat in de volledige activiteit van een volmaakte natuur. De Engelen hebben een volmaakte natuur, en hun hele natuur is bezig met de vreugde van het zien van God van aangezicht tot aangezicht. Vandaar dat hun geluk volmaakt is. Zo zal […]

Lezen

Egoisme

Egoisme

Hoe kunnen we de juiste middelen kiezen als ons doel niet goed gekozen is? Daarom zijn de Engelen veel vrijer dan wij in hun keuze. Ze kiezen altijd middelen die naar God leiden. Wij raken in een staat van verwarring omdat onze bedoeling niet zuiver is. We zoeken onszelf, niet God; dit belemmert ons en bindt ons vast. We zijn ons bewust van iets dat […]

Lezen

Menswording

Menswording

1+

Lezen

Zijn de Engelen vrij als ze niet kunnen zondigen?

Zijn de Engelen vrij als ze niet kunnen zondigen?

Ja, volkomen vrij! Hij die vrij kiest voor het kwaad in plaats van het goede, maakt misbruik van zijn vrijheid. Hij doet zijn best om van zichzelf een slaaf te maken in plaats van vrij te zijn. Volmaakte vrijheid is de vrijheid van hen die alleen uit verschillende doelen, die allemaal naar God leiden, hun keuze maken. God is het doel waar de Engelen altijd […]

Lezen

Kunnen Engelen zondigen?

Kunnen Engelen zondigen?

Nee, het is onmogelijk voor hen om te zondigen, omdat ze het aangezicht van God zien. Ze beschouwen voortdurend Zijn oneindige goedheid en ontlenen daaraan een volmaakt geluk, dat elk deel van hun natuur bevredigt. Buiten God is er niets dat een aantrekkingskracht op hen uitoefent. Er is voor hen geen goed mogelijk, behalve door Zijn wil te doen; daarom kunnen ze niet zondigen. Wanneer […]

Lezen