Zalig Kerstfeest!

Zalig Kerstfeest!

In deze tijd waren de ogen van alle Heilige Engelen op de kleine aarde gericht. Zij waren onzichtbaar, maar aanwezig. Vol verbazing en eerbied aanbidden zij de verborgen God in de gedaante van een Kind. Wie zou vermoeden dat bij deze stille personen, Maria en Jozef, Gods Zoon aanwezig was? Voor iedereen is het onbegrijpelijk, hoe God zich zo klein kan maken! Hij wordt Mens, […]

Lezen

Kerstavond

Kerstavond

Maria , altijd Maagd! Voor tijdens en na de geboorte van Jezus, uw Zoon. Driemaal wonderbaarlijke Maagd en Moeder! Zonder smarten, in een geestverrukking van liefde, hebt Gij uw Kind ter wereld gebracht. Kerstmis is het Hoogfeest van de schenkende liefde van de Vader. Hij geeft ons alles wat Hij heeft: Zijn veelgeliefde Zoon. Niet alleen destijds, tweeduizend jaar geleden maar ieder jaar opnieuw, schenkt […]

Lezen

Verwachting!

Verwachting!

Stil gaat Maria over de bevroren aarde, een beeld van de gesloten harten. Heel haar blik is naar binnen gekeerd, naar het Kindje onder haar hart, dat reeds aanstalten maakt, om Zijn heilige tempel te verlaten. Ontelbare, onzichtbare Engelen begeleiden haar. Alles is vol spanning, vol verwachting! Al heel gauw is het de Heilige Nacht, de Heer is nabij! Kom Heer Jezus, Redder, kom! „Al […]

Lezen

Geen plaats in de herberg

Geen plaats in de herberg

Hoe zwaar waren de laatste dagen voor de geboorte van Jezus, voor Maria en Jozef. Hoeveel vernederingen heeft Jozef ondergaan, bij zijn pogingen om ergens onderdak te vinden. Afwijzing, minachting, het is hard om te verdragen. Goede Vader in de hemel, zie naar deze nood van Jozef en Maria, die zij destijds geleden hebben. Omwille van hun verdiensten, smeken wij u om hulp en bijstand […]

Lezen

Hij gaf alles

Hij gaf alles

Een rijke man hoorde over een arm gezin in het dorp, waar dan ook nog de vader stierf. Nu was de nood groot. Hij ging dus op weg om de weduwe 500 Euro te geven, zodat zij met haar kinderen iets hadden voor de Kerst. Onderweg hoorde hij een stem die in hem sprak: “500 Euro zijn eigenlijk wel erg veel geld! Wie weet of […]

Lezen

Op weg naar Bethlehem

Op weg naar Bethlehem

Jaren geleden heb ik ooit een cartoon gezien. Die heeft zo’n indruk gemaakt, dat ik die nooit meer ben vergeten. Er was een zebrapad getekend. En op dat zebrapad was een drukte van jewelste, in beide richtingen: mensen met volgeladen boodschappentassen, kerstcadeautjes, iemand met een kerstboom onder de arm, moeders die chagrijnig jengelende kinderen achter zich mee trokken. De tekening ademde heel de stress van […]

Lezen

De Engel in een droom

De Engel in een droom

De H. Jozef maakte dus een grote nood door in de duisternis van zijn beproeving. Hij leed juist daardoor, omdat hij in het bovennatuurlijke geheim van de maagdelijke geboorte gelóófde. Maar hij kon zijn eigen opgave hierin niet ontdekken! Hij wilde in geen geval door zijn aanwezigheid het Goddelijke plan in de weg staan. Daarom wilde hij in stilte van haar scheiden. Maar nu greep […]

Lezen

De beproeving van Sint Jozef

De beproeving van Sint Jozef

Het Evangelie vertelt de grootste mysteries in een paar eenvoudige woorden. Zo eenvoudig, dat men ze gemakkelijk verkeerd kan begrijpen, als men ze te oppervlakkig neemt. Neem nu de beproeving van de heilige Jozef. Die begint toen hij bemerkte dat Maria, zijn vrouw, een Kind verwachtte. En na een geestelijke strijd, besluit hij om Maria in stilte te verlaten…. Hoe moet men dit opvatten? Zou […]

Lezen

“Bij God is niets onmogelijk!”

“Bij God is niets onmogelijk!”

Als St. Gabriel aan Maria vertelt dat haar nicht Elisabeth al in haar zesde maand is, hoewel ze onvruchtbaar was, zegt hij: “Bij God is NIETS onmogelijk!” Dit is het woord van de Engel ook voor ons! Wij hebben toch ook wel eens hopeloze situaties in ons leven, of in die van ons dierbare mensen. Of we zien er ieder geval genoeg in onze wereld. […]

Lezen

“De Heer is met u!”

“De Heer is met u!”

“De Heer is met u!” dat is de groet van de Aartsengel Gabriel aan Maria. Hoezeer God met Maria is, wordt je nog meer bewust als je denkt aan de volheid van haar genade, waardoor God reeds in haar woont, en haar ziel reeds een tempel van God is, mooier dan wij ons hier op aarde kunnen voorstellen. Maar God kan nog méér met haar […]

Lezen