Te veel woorden

Te veel woorden

2.Ten tweede, we kunnen leren van de korte, eenvoudige, no-nonsense manier die de Engelen soms gebruiken om met ons te communiceren. Zij zijn voorbeelden van hoe we onze gedachten met eenvoud, duidelijkheid, en bovenal met beknoptheid moeten uitdrukken. Wat hebben we hun voorbeeld vandaag nodig! Wanneer woordelijkheid de norm is geworden, en buitensporige spraak al te gebruikelijk is. Zoals paus Benedictus erop gewezen heeft, “Mensen […]

Lezen

Trouw

Trouw

Als de mensen kwaad overkomt, als zij hun ziel verliezen, zijn hun beschermengelen daar dan verantwoordelijk voor? Neen, zij vervullen steeds getrouw hun taak. Zij blijven met niet aflatende trouw waarschuwen, helpen, Gods heilige ingevingen in de ziel inademen. Het is omdat wij hun waarschuwingen verwaarlozen, hun aangeboden hulp afwijzen, dat wij niet meer profijt hebben van hun aanwezigheid aan onze zijde. Hoe vaak zou […]

Lezen

Stilte

Stilte

Samenvattend kunnen we vier belangrijke lessen trekken uit de verschillende instructies gegeven door de engel in de drie verschijningen. 1.Ten eerste kunnen we leren dat de Heer ervoor kan kiezen om Zijn wil aan ons te openbaren in een droom of een inwendige rede door middel van een Engel terwijl wij slapen. Waarom zou Hij dit doen? Wel, we kunnen ook de toestand nemen van […]

Lezen

Nooit de hoop verliezen

Nooit de hoop verliezen

Heeft ieder kind van Adam een beschermengel? Ja, ieder zonder uitzondering, zolang zijn proeftijd duurt – heidenen en christenen, prinsen en bedelaars, de idioot zowel als de geniale man, het pasgeboren kind zowel als de oude man op de rand van het graf. Welk een eerbied zou ons dat moeten geven tegenover anderen! Zelfs wanneer de Engelbewaarder weet dat zijn taak hopeloos of bijna hopeloos […]

Lezen

Gehoorzaam aan de Engel

Gehoorzaam aan de Engel

We kunnen dus van St. Jozef leren, dat het niet belangrijk is voor God, hetgeen wij DOEN, maar wie we ZIJN in onze relatie met God. St. Jozef heeft nooit een wonder verricht, een preek gehouden, een boek geschreven, een stad bestuurd, veel geld verdiend, of veel bezittingen gehad. Er is ook geen vermelding van iets dat St. Jozef ooit gezegd heeft in de Evangeliën. […]

Lezen

Gods wil boven alles

Gods wil boven alles

De Engelen zijn de laagste van de hemelse koren. Zij zijn een ontelbare schare, elk volmaakt tevreden, geen van hen wenst ook maar een ogenblik hoger in de Hemel te zijn dan hij, maar zij vinden hun geluk in de wetenschap dat Gods wil altijd gedaan is, en altijd gedaan zal worden, in alles wat hem aangaat. Dit is het waarnaar wij moeten streven. Dit […]

Lezen

Jozefs heiligheid en zijn verborgen leven

Jozefs heiligheid en zijn verborgen leven

St. Jozef werd heilig, hoewel, niet hoofdzakelijk door zijn woorden en werken in de Heilige Familie, maar eerder door zijn biddende, contemplatief, verborgen, stille leven. Want de rol van St. Jozef was niet het aankondigen van Jezus aan de wereld, zoals de apostelen deden. Integendeel, het was om Hem te verbergen voor de wereld, terwijl hij vaderlijk Jezus in Zijn heilige menselijkheid vormde met het […]

Lezen

De beste vader

De beste vader

God heeft in Jozef al de beste kwaliteiten gelegd, die gevonden worden in de beste vaders, echtgenoten en werklieden die ooit geleefd hebben. St. Jozef was niet alleen de beste menselijke vader die de wereld ooit heeft gekend, of zal kennen, maar hij is ook, naast Maria, de heiligste mens die ooit op aarde heeft rondgelopen. Paus Leo XIII ging zelfs zover om in zijn […]

Lezen

St. Jozefs Vaderschap als model voor het gezin

St. Jozefs Vaderschap als model voor het gezin

De bescherming van St. Jozef, ook als patroon van het gezin, zijn  vandaag meer dan ooit nodig omdat de instellingen van vaderschap en het gezin onder vuur liggen als nooit tevoren. Niet verrassend dus, dat er een dramatische toename is van afwezige vaders. Sommigen hebben vrijwillig en onverantwoordelijk hun families verlaten, terwijl anderen zijn gedwongen gescheiden van hun kinderen door onrechtvaardige scheidingswetten. Het ongelukkige resultaat […]

Lezen

Onze eeuw: tijdperk van St. Jozef

Onze eeuw: tijdperk van St. Jozef

De Kerk heeft in de laatste honderdvijftig jaar steeds meer aandacht besteed aan St. Jozef, door officieel zijn belang en invloed te erkennen op verschillende manieren. Denk eens aan het volgende: Naast het feit dat hij is uitgeroepen tot Universele Patroon van de Kerk door het Eerste Vaticaans Concilie in 1870, werd St. Jozef ook uitgeroepen tot patroon van het Tweede Vaticaans Concilie. Eerder in […]

Lezen