Leren luisteren naar de Engel (8)

Leren luisteren naar de Engel (8)

Volgzaamheid aan de Heilige Engelen Na gesproken te hebben over de aard van volgzaamheid in het algemeen, kunnen we meer in het bijzonder spreken over hoe volgzaam te zijn voor de Heilige Engelen. Het is belangrijk van meet af aan iets duidelijk te maken. Wanneer wij spreken over volgzaam zijn aan de Engelen, gaat het om de verlichting die ons ertoe brengt de eeuwige waarheden […]

Lezen

Een ervaring

Een ervaring

Eens had Theresa in het klooster een confrontatie over dit onderwerp met Zr. M. Febronia, 67 jaar oud en Subprioress. Het was haar opgevallen dat Zr. Theresia de novicen vroeg te geloven dat zij onmiddellijk na hun dood naar de hemel konden gaan. Dit beviel haar niet, omdat ze dit vertrouwen vermetel vond, en daarom maakte ze Zr. Theresa verwijten. Deze probeerde haar mening vriendelijk […]

Lezen

De leer van de H. Theresia over het vagevuur (1)

De leer van de H. Theresia over het vagevuur (1)

Nu hebben we al veel gehoord over het lijden in het vagevuur. En we moeten veel voor deze zielen bidden, vooral omdat ze veelal vergeten worden… Toch is er ook een hele andere kijk op het vagevuur, en die stamt van de jongste kerklerares, de H. Theresia van Lisieux. Het is een artikel van Pater van Dijk ORC, en die komt nu de rest van […]

Lezen

Leren luisteren naar de Engel (7)

Leren luisteren naar de Engel (7)

Opstandige neigingen Een andere tendens om mensen af te wijzen komt voort uit onze opstandige onwil om ons aan een ander te onderwerpen. Een vriend van mij placht, toen hij jong was, zijn broer te kwellen door hem op te dragen dingen te doen waarvan hij wist dat zijn broer ze toch al van plan was. Bijvoorbeeld, als hij zijn broer zijn jas zag aantrekken, […]

Lezen

Zij helpen ons!

Zij helpen ons!

Nog niet zo lang geleden werkte een goede christen in Parijs aan de bekering van een oude man die gevaarlijk ziek was. Hij spoorde hem aan met smeekbeden en gebeden om zich met God te verzoenen en de heilige sacramenten te ontvangen, maar tevergeefs. Toen kwam hij op het idee om zich in deze kwestie tot de zielen van het vagevuur te wenden. Hij beloofde […]

Lezen

Smeekgebed

Smeekgebed

Heer, zie onze broeders en zusters in het vagevuur. Zij lijden meer dan enig mens op deze aarde kan lijden, en U wilt dat wij ons over hun nood en ellende ontfermen, U geeft ons de mogelijkheid om iets voor hen te doen, om met hen te waken, om voor hen te bidden, om een offer voor hen te brengen, maar bovenal mogen wij het […]

Lezen

Leren luisteren naar de Engel (6)

Leren luisteren naar de Engel (6)

Maar het andere element, dat van de hoogmoed, is even gevaarlijk, zo niet gevaarlijker dan luiheid, om de mensen af te houden van de praktijk van volgzaamheid. Dit blijkt ook uit het verhaal van Christus die naar zijn geboortestad kwam en predikte in de synagoge. De mensen luisterden niet naar hem. Hun harten waren gesloten. Waarom? Omdat hij de zoon van de timmerman was! “Wat […]

Lezen

Priesterzielen

Priesterzielen

Maria Simma getuigt: Reeds twee keer is een priesterziel bij mij gekomen en heeft zich beklaagd dat hij zwaar moest lijden, omdat hij de communiebank uit de Kerk heeft laten verwijderen en het volk gedwongen heeft om staande de H. Communie te ontvangen. Een andere priesterziel zei: “Ik moet erg lijden, omdat ik de handcommunie heb ingevoerd; als een priester of een bisschop toch zou […]

Lezen

De Arme Zielen helpen hun weldoeners

De Arme Zielen helpen hun weldoeners

De heilige Birgitta getuigt, zoals paus Benedictus XIII zegt, dat zij de oproep uit de diepte van het vagevuur heeft gehoord: “Wie ons verlichting brengt in dit lijden zal beloond worden”. Een andere keer hoorde ze duidelijk een stem roepen: “O God, volgens uw almacht, vergeldt honderdvoudig aan hen die ons door hun voorspraak te hulp komen en ons tot de helderheid van uw Goddelijk […]

Lezen

Leren luisteren naar de Engel (5)

Leren luisteren naar de Engel (5)

Een andere geestelijke schrijver definieert volgzaamheid en wijst op een andere fundamentele houding die eveneens in strijd is met de ijver voor de waarheid: De volgzaamheid van degene die geleid wordt, impliceert de instelling van de ziel die consequent probeert te luisteren en te begrijpen en zich onderdanig wenst op te stellen voor de voorzichtige en belangeloze raad die gegeven wordt. … Sommige mensen hebben […]

Lezen