Ook in coronatijden is onze hulp: MARIA

Ook in coronatijden is onze hulp: MARIA

Ook in de huidige corona pandemie heeft Maria op vele plaatsen reeds wonderbaarlijk geholpen. Bijvoorbeeld in Italie, dat zo zwaar op de proef werd gesteld, maar zoiets vindt men niet in de media: Op 26 Maart werd de genade afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Capocolonna, op verzoek van de bisschop naar het ‘Ziekenhuis van de H. Johannes de Deo’ in Crotone, Kalabrie gebracht, om […]

Lezen

Gebed tot de Engel van de gevangenen

Gebed tot de Engel van de gevangenen

Engel van de Gevangenen! Heb medelijden met allen die in de boeien van de wanhoop zitten, die zuchten in slavernij, angst voor het leven en uitgeleverd zijn aan de willekeur van machtigen. Bevrijd hen van de treurigheid, die hun hart als in ketens gevangen houdt, zodat ze geen moed en hoop meer hebben. Maar zonder hoop kan men niet verder leven, zonder hoop moet men […]

Lezen

Als de beste psycholoog

Als de beste psycholoog

De Engelbewaarder kent ons beter als iedere psycholoog, hij kent onze lichamelijke toestand en die van onze ziel. En hij helpt op deze wijze: De Engel bemiddelt ons allereerst de kennis van Gods grootsheid: “Wie is als God!” Wie is zo volmaakt en zo goed als Hij? Wie is alwetend en zo machtig als Hij? Hij verliest geen mens uit het oog. Hij kent onze […]

Lezen

Gebed voor de Paus

Gebed voor de Paus

O machtige Vorst, H. Aartsengel Michael, patroonheilige van de Katholieke Kerk, bijzondere verdediger van de plaatsvervanger van Christus, de Paus, na de Heilige Drievuldigheid en de Heilige Maagd stellen wij op u onze hoop in deze zware tijden. De Heilige Vader heeft een grote last te dragen. Zend hem uw Engelen, om hem te verlichten, te sterken en te steunen in deze verschrikkelijke strijd, die […]

Lezen

Petrus bevrijd door een Engel

Petrus bevrijd door een Engel

In de Handelingen van de apostelen wordt ons bericht over de gevangenname van Petrus en zijn wonderbaarlijke bevrijding door een Engel. Je kunt het nalezen in: Hand 12,1-11 Het is een schitterend verhaal. Dat moet je je echt eens voorstellen: Petrus in de kerker, met 2 kettingen vastgebonden, tussen 2 soldaten, diep in slaap van uitputting. Toen kwam er een Engel naar hem toe en […]

Lezen

7. Tegenslag en narigheid

7. Tegenslag en narigheid

Dat is dan ons laatste slagveld: als tegenslag en narigheid ons kwellen. En het hart is vol droefheid. Onze geest heeft het zwaar te verduren om nog iets positiefs te ontdekken. En dan…. Is ons sterkste en machtigste wapen: Lofprijs!! Wat kost dat een kracht, als alles in ons vol ellende is, om dan God te prijzen en te danken! Want dat is HIJ te […]

Lezen

Hemelse Moeder!

Hemelse Moeder!

Hemelse Moeder, bescherm tenslotte ook onze eigendommen en onze huizen tegen alle vervolgingen van de zichtbare en onzichtbare vijanden. Laat uw Heilige Engelen daarin werkzaam zijn en overgave, vrede en de vreugde van de Heilige Geest daarin heersen. Wie is als God? Wie is als U, Maria, gij Koningin van de Engelen en overwinnares van Satan? O goede en tedere Moeder Maria, gij onbevlekte bruid […]

Lezen

Licht!

Licht!

0

Lezen

6. Innerlijke duisternis

6. Innerlijke duisternis

Wat doen als ons innerlijk in duisternis is gehuld? Dit kan vele oorzaken hebben. Als men van de goede weg is afgedwaald, kan het een uitnodiging zijn tot bezinning en omkeer. Het kan een bekoring van de boze zijn, een beproeving, om ons juist het geestelijk leven tegen te laten staan. Want men ervaart alles waar men vreugde in vond, gebed, overweging, geestelijke lezing alleen […]

Lezen

De kracht van het wijwater! (2)

De kracht van het wijwater! (2)

Hieruit volgt een zeer interessante overweging. We weten allemaal dat God almachtig is. Hij heeft totale macht over de duivel. Het enige wat hij hoeft te doen is te willen dat de duivel in de hel blijft en de dui­vel is volledig gebonden. De wil van God kan de bewegingen van elke gevallen engel verlammen, en het zou God minder dan een seconde kosten om […]

Lezen