Maria, Koningin van de Engelen

Maria, Koningin van de Engelen

In 2015 werd Pater Louis Edouard Cestac zalig verklaard. Hij was een zeer Mariaal priester. Hij vertelt, hoe hij in 1863 voor het Mariabeeld in de kapel knielde.

“Plotseling werd ik geraakt door een goddelijk licht, en ik zag hoe duivels de hele aarde verwoesten. Maria zei me dat de duivels waren losgelaten, en dat nu de tijd gekomen was om haar als Koningin van de Engelen aan te roepen en haar te vragen om legioenen Engelen te sturen, om een eind te maken aan de macht van het kwaad.

Ik sprak: “Moeder, u bent zo goed, kunt u hen niet sturen zonder dat wij daarom vragen?”

“Neen”, antwoordde Maria, “Het is Gods wil dat genaden pas na gebed worden verkregen.”

Daarop gaf Maria mij het volgende gebed:

“Verheven Koningin van de Hemel, u die van in het begin, van God de macht en de opdracht hebt gekregen om de kop van satan te verpletteren, wij smeken u nederig om uw heilige legioenen te sturen, opdat onder uw bevel en met uw macht, zij de kwade geesten zouden vervolgen, hen overal bestrijden, hun brutaliteiten bedwingen en hen terugdrijven in de afgrond.
Wie is als God?
O goede en tedere Moeder, u zult steeds onze liefde en onze hoop zijn.
O Moeder van God, zend de Heilige Engelen om mij te verdedigen en om de wrede vijand ver van mij te houden.
Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedig mij en bewaar mij.”

Ik liet 500.000 gebedjes drukken, wat was satan boos, bij zeven drukkers ging de pers kapot. Uiteindelijk werden ze gedrukt in het Mariaheiligdom van Le Puy.”