Aanvaarden

Aanvaarden

Laten we vooral deze vastentijd ons kruis leren omarmen. Want door het te aanvaarden als de wil van God voor ons, het te dragen (niet te slepen!) met moed, trouw en nederigheid, zullen we een licht en een zegen worden voor de mensen om ons heen. Het kruis mag ons niet ontmoedigen, want Onze Heer zegt ons: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; […]

Lezen

Edelmoedigheid tegenover God

Edelmoedigheid tegenover God

Laten we in deze veertigdagentijd God een nog vrijgeviger liefde aanbieden. De Engelen willen ons losrukken van al onze ijdele en waardeloze bezigheden, zodat we God weer met heel ons hart kunnen zoeken. Zij helpen ons om het kruis in al zijn vormen, groot of klein, te herkennen en te aanvaarden. Ook onze kleine daden van vrijwillige boete bereiden ons voor om het kruis met […]

Lezen

Onder het Kruis

Onder het Kruis

Bij de veroordeling doofde elke laatste hoop op vrijspraak, en zij moest de Vader haar “ja” geven. Zij zag haar Zoon geslagen en gemarteld worden met gesels en doornen, maar juist deze mensen was zij geroepen om in haar hart te sluiten en te vergeven – zonder aarzeling. Zij bad voor hen en zocht hun verlossing. En hoe dankbaar was zij Veronica op de kruisweg […]

Lezen

Maria, Moeder en voorbeeld

Maria, Moeder en voorbeeld

Maria is de bevoorrechte, de onbevlekte, “vol van genade”; toch was zij de eerste die haar Zoon volgde op zijn kruisweg. Omdat zij Jezus meer liefhad dan wie ook, werd haar hart zevenmaal doorboord met het zwaard van verdriet – je zou kunnen zeggen: zeventig maal zeven maal. Haar lijden begon al veel eerder. Drie dagen lang zocht zij met smart naar haar verloren Kind. […]

Lezen

Kinderlijk vertrouwen op God

Kinderlijk vertrouwen op God

We hoeven niet bang te zijn deze school van het kruis binnen te gaan. Want door het kruis zien we de omvorming van Gods rechtvaardigheid in barmhartigheid: de rechtvaardige Rechter van het Oude Testament wordt onze liefhebbende Vader in het Nieuwe Testament door de gekruisigde liefde van Jezus. Jezus zelf neemt de “angel van de dood” en de “angel” van elk kruis weg. “Wie Mij […]

Lezen

Lasten dragen

Lasten dragen

Onze Heer vraagt ons “Helpt elkaar zulke lasten te dragen; op die manier zult ge de wet van Christus vervullen”.  (Gal. 6, 2) Het kruis kan worden aanvaard en aangeboden als boetedoening, niet alleen voor onze eigen zonden, maar ook voor die van anderen, voor onze kinderen, onze familie en vrienden, voor priesters, enz. Job in het Oude Testament stond elke morgen vroeg op en […]

Lezen

Genadekracht

Genadekracht

Sinds de val van Adam is de wereld ondergedompeld in de grote strijd tussen goed en kwaad. Wij zijn getuige van de vernietigende kracht van de zonde die gezinnen verwoest, onschuldigen onderdrukt, landen en regeringen vernietigt, levens verwoest en kinderen geweld aandoet. Er is geen louter menselijke kracht die dit kwaad kan overwinnen, alleen de kracht van God en zijn genade. “Wat de wet niet […]

Lezen

Hoe moeten we het kruis aanvaarden?

Hoe moeten we het kruis aanvaarden?

Om te leren hoe we het kruis kunnen aanvaarden en omzetten in verdienste en genade voor onszelf en anderen, moeten we eerst kijken: “Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. In plaats van de vreugde die Hem toekwam, heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon. Denk aan Hem die […]

Lezen

Reiniging

Reiniging

Zoals de goede wijngaardenier “snoeit” de Vader ons door middel van het kruis, “opdat wij meer vrucht dragen” (vgl. Joh. 15, 2). Wij moeten dit kruis aanvaarden en omzetten in genade en verdienste, door het eerst toe te staan ons hart te openen en te veranderen. Dan zal onze kracht voor het smeekgebed toenemen en kunnen wij vrijer en onbevangener liefhebben. En met deze liefde […]

Lezen

De zuiverende kracht van het kruis

De zuiverende kracht van het kruis

Het kruis komt voort uit liefde en is een teken van Gods liefde voor ons. “Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen.  Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.  Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden; God behandelt u als kinderen. Ieder kind […]

Lezen