Eerherstel

Eerherstel

De derde geestelijke houding heet: eerherstel. God vraagt ons niet alleen het lofoffer van onze aanbidding en beschouwing, Hij wil ook het brandoffer van onszelf, van geest en lichaam. Wij moeten onszelf ten offer brengen, zoals de Heer dat ons voorgedaan heeft. Dit offer van onszelf gaat normaal gepaard met inspanning, met leed en kruis. In de horizontale lijn zien wij echter de boete ook […]

Lezen