Genadekracht

Genadekracht

Sinds de val van Adam is de wereld ondergedompeld in de grote strijd tussen goed en kwaad. Wij zijn getuige van de vernietigende kracht van de zonde die gezinnen verwoest, onschuldigen onderdrukt, landen en regeringen vernietigt, levens verwoest en kinderen geweld aandoet.

Er is geen louter menselijke kracht die dit kwaad kan overwinnen,
alleen de kracht van God en zijn genade.

Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees, dat heeft God bewerkt door zijn Zoon te zenden in de gestalte van het vlees der zonde en ter wille van de zonde: Hij heeft in het vlees zelf de zonde gevonnist, opdat de eis van de wet vervuld zou worden door ons, die niet leven volgens het vlees maar volgens de Geest”. (Rom 8,3-4) 

Jezus nam de zonden en het kwaad van alle generaties op Zich en stierf daarvoor aan het kruis. Nu kunnen wij het kwaad in en om ons heen overwinnen door de kracht van genade die van Zijn kruis uitgaat.

Wij kunnen deze genadekracht aanboren, zowel voor onszelf als voor anderen, door gebed, de sacramenten en door in het dagelijks leven liefdevol het kruis te dragen.