Eerherstel (2)

Eerherstel (2)

De weg van het eerherstel is dus zowel een weg van het kruis als een weg van liefde. We gaan deze weg niet alleen. Als we ja zeggen tegen God, als we uit liefde ons kruis aanvaarden, is het de Heer Jezus zelf die het kruis in en met ons draagt.

Daarom konden de heiligen zeggen: Ave Crux, spes unica! Heil heilig Kruis, enige hoop! Want door het in diep geloof en in donker vertrouwen te aanvaarden, leiden het kruis en het lijden ons uit onszelf, weg van onze natuurlijke neigingen en doelen, en dragen ze bovennatuurlijke vruchten van vereniging met Christus en Zijn heilige wil.

Deze brengen ons ware vrede en vreugde! Zo zal het kruis, dit sterven aan onszelf, ons omvormen naar het beeld van Jezus en door ons heen bekering, genade en barmhartigheid brengen aan vele zielen.

We ontvangen deze liefde en kracht om ja te zeggen tegen het Kruis vooral in de Heilige Eucharistie. Als we actief deelnemen aan de Heilige Mis en Jezus liefdevol ontvangen in de Heilige Communie, gaan we een grotere eenheid aan met Hem en Zijn liefdevolle, verlossende offer, dat in elke Heilige Mis aanwezig is.

Het enige volmaakte offer is dat van Christus, die zich op het kruis als een volmaakte offerande uit liefde voor de Vader, voor ons heil heeft opgedragen. Door ons bij zijn offer aan te sluiten kunnen wij van ons leven een offerande aan God maken.

In de Eucharistie wordt het offer van Christus ook het offer van de ledematen van zijn lichaam. Het leven van de gelovigen, hun lofprijzing, hun lijden, hun gebed, hun werk, worden verenigd met die van Christus en met zijn totale offerande. Zij krijgen op deze wijze een nieuwe waarde. Het offer van Christus, tegenwoordig gesteld op het altaar, geeft aan alle generaties van Christenen de mogelijkheid zich met zijn offerande te verenigen.