Aanvaarden

Aanvaarden

Laten we vooral deze vastentijd ons kruis leren omarmen. Want door het te aanvaarden als de wil van God voor ons, het te dragen (niet te slepen!) met moed, trouw en nederigheid, zullen we een licht en een zegen worden voor de mensen om ons heen.

Het kruis mag ons niet ontmoedigen, want Onze Heer zegt ons: Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; wees niet beangst, want Ik ben uw God; Ik maak u sterk en sta u bij, Ik ondersteun u met mijn zegenrijke rechterhand”. (Jes. 41,10)

Jezus laat ons niet in de steek, maar draagt zelf het grotere gewicht van ons kruis.
Maria waakt met haar tedere, moederlijke liefde over ons en leidt ons naar het verfrissende water van het gebed en de sacramenten.

En de Heilige Engelen verlichten en sterken ons, opdat wij ongehinderd de weg naar God kunnen vervolgen. Zo zullen wij met Pasen de zegevierende lofprijs zingen van Christus en zijn Kruis, en ook delen in de overwinning daarvan:

“Zijn wij een met Hem geworden door het beeld van zijn dood, dan moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding”.  (Rom. 6, 5)