Edelmoedigheid tegenover God

Edelmoedigheid tegenover God

Laten we in deze veertigdagentijd God een nog vrijgeviger liefde aanbieden. De Engelen willen ons losrukken van al onze ijdele en waardeloze bezigheden, zodat we God weer met heel ons hart kunnen zoeken.

Zij helpen ons om het kruis in al zijn vormen, groot of klein, te herkennen en te aanvaarden.

Ook onze kleine daden van vrijwillige boete bereiden ons voor om het kruis met volgzaamheid te ontvangen. De Kerk biedt ons de traditionele werken van gebed, vasten en aalmoezen aan als we deze intensere tijd van innerlijke bekering binnengaan.

De dagelijkse kleine werken voor God zijn de belangrijkste basis voor alle grote daden, want bij God telt eerst hoe we het doen, met welke houding, met welke intentie, met welke wilskracht.

Kleine vernederingen in stilte aanvaarden, kleine daden van dienstbaarheid in het verborgene verrichten, afzien van de tweede portie van ons favoriete gerecht – dat zijn allemaal kleine manieren om aan Gods Koninkrijk te werken.

Paulus herinnert ons eraan:“Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost”. (Heb12,4)
Geen van deze kleine vastenpraktijken zal onze gezondheid breken of onze goede naam schaden, maar ze zullen onze intentie zuiveren, onze luiheid wegslijten en onze trots ontkrachten.

De Engelen willen deze vlekken van onze ziel wegbranden als gedroogd kaf, zodat er nieuw leven kan groeien voor God en met God, tot zegen voor allen.