Kinderlijk vertrouwen op God

Kinderlijk vertrouwen op God

We hoeven niet bang te zijn deze school van het kruis binnen te gaan. Want door het kruis zien we de omvorming van Gods rechtvaardigheid in barmhartigheid: de rechtvaardige Rechter van het Oude Testament wordt onze liefhebbende Vader in het Nieuwe Testament door de gekruisigde liefde van Jezus.

Jezus zelf neemt de “angel van de dood” en de “angel” van elk kruis weg.
“Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten”. (Joh 8,12)
Hij is hier met Zijn genade en geeft ons de innerlijke kracht om ons Kruis te dragen, die voortkomt uit het Hart van de Vader. “Want de prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij Gods kracht”. (1Kor 1,18)

Wij moeten het alleen met geloof en kinderlijk vertrouwen uit Zijn handen aannemen.

Daartoe moeten wij het woord van God overdenken, want daarin heeft Jezus ons een voorbeeld gegeven, dat ons door veelvuldige overdenking sterkt in onze dagelijkse strijd.

Bovendien geeft Jezus ons Zijn sacramenten die ons verkwikken en voeden. In het sacrament van verzoening worden wij gezuiverd en gesterkt in onze strijd tegen verleidingen, vooral tegen die welke wij in de biecht specifiek hebben genoemd.

In de Eucharistie drinken wij uit de wonden van Christus aan het kruis en worden wij gevoed met Zijn Lichaam zelf. Jezus zegt ons: “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag”.  (Joh 6,54)

De overwinning van het Kruis, het eeuwige leven, ligt al besloten in de Eucharistie. Door de H. Communie verenigen wij ons met het Kruis van Christus, en met zijn Geest die ons de kracht geeft om het kruis te dragen. Inderdaad, in de Eucharistie ontvangen wij Christus, slachtoffer en verheerlijkt!