Lasten dragen

Lasten dragen

Onze Heer vraagt ons Helpt elkaar zulke lasten te dragen; op die manier zult ge de wet van Christus vervullen”.  (Gal. 6, 2)

Het kruis kan worden aanvaard en aangeboden als boetedoening, niet alleen voor onze eigen zonden, maar ook voor die van anderen, voor onze kinderen, onze familie en vrienden, voor priesters, enz.

Job in het Oude Testament stond elke morgen vroeg op en offerde offers aan God met de woorden: “Misschien hebben mijn zonen gezondigd en God in hun hart gelasterd”. (Job 1,5)
Op dezelfde manier vraagt God aan ieder van ons: “Waar is uw broer, uw zus, uw kind?” (vgl. Gen. 4,9)

We weten het misschien niet eens wanneer een dierbare zware bekoringen tegen het geloof of de reinheid ondergaat, maar Onze Lieve Heer kan ons vragen om juist voor hem een beproeving of kruis te aanvaarden. Pas in de hemel zullen alle gevolgen van onze keuzes hier op aarde duidelijk worden. Zoals Onze Lieve Vrouw in Fatima tegen de kinderen zei: veel zielen gaan verloren omdat er niemand is die voor hen bidt en offert.