Zalig zij die genodigd zijn!

Zalig zij die genodigd zijn!

Wij mogen geloven dat de Engel ons mensen leidt in kleine en in grote zaken. De mens leeft altijd voor God en daarom is iedere daad van zijn beschermeling belangrijk voor de Engelbewaarder. Hij brengt geen scheiding aan tussen het dagelijkse leven en bijv. het gebedsleven. Hoewel wij mensen dat vaker wel doen!

In de Apokalypse hoort Johannes een Engel zeggen: “Zalig, wie genodigd is tot het bruiloftsmaal van het Lam”. Een woord dat de priester iedere keer tot ons richt, net voor de H. Communie. Wie hiernaar verlangt mag rekenen op de hulp van de Engelbewaarder!

Een vrouw wilde in een voor haar vreemde stad de H. Mis bijwonen en te Communie gaan. Ze vroeg haar Engel om haar te helpen. “Vandaag is er geen H. Mis en er is ook geen priester aanwezig”, zei de parochiemedewerkster. Maar ze vond het toch goed dat ze de kerk in ging om te bidden.

Toen de vrouw weg wilde gaan, kwam haar de gedachte, om toch nog een beetje te blijven. Inderdaad, kwam na 2 minuten een priester de kerk binnen! Ze vroeg hem meteen of ze te Communie mocht gaan. De priester zei: “Met vreugde!”