Wat is het verschil tussen u en mij?

Wat is het verschil tussen u en mij?

Engelen en mensen zijn van een andere aard. De Engel is een zuivere geest; zijn gehele natuur is onsterfelijk. De mens is samengesteld uit een onsterfelijke, geestelijke ziel en een sterfelijk, stoffelijk lichaam. We kunnen dus ook zeggen: de Engel is meer georiënteerd op God de Geest, terwijl de mens meer georiënteerd is op God de Zoon, het Woord, de Mensenzoon, Jezus Christus. De Engel […]

Lezen

Geen afgunst

Geen afgunst

Hoewel de Engelen zo verschillend zijn in functie en in de gaven die zij ontvangen, is er nooit enige afgunst onder de Engelen. De Engelen kennen en aanvaarden de hiërarchische structuur die God in hun koren heeft aangebracht. Ook onder de mensen is er een grote verscheidenheid aan talenten. Maar al deze talenten zijn door God gegeven ten dienste van het algemeen welzijn. Toen Hij […]

Lezen

Is elke Engel een unieke persoonlijkheid?

Is elke Engel een unieke persoonlijkheid?

Om de persoonlijkheid van de Engel beter te kunnen onderscheiden, moet men beginnen te vergelijken met de lagere schepping. Geen kristal is precies gelijk aan een ander. Geen boom komt precies overeen met een andere. Evenzo zijn geen twee dieren precies hetzelfde. Op de hele aarde zijn er geen twee personen die identiek gelijk zijn. Ieder mens is een persoonlijkheid op zichzelf, en hoe groter […]

Lezen

Zijn er veel Engelen in de hemel?

Zijn er veel Engelen in de hemel?

Zegt de Heilige Schrift ons iets over het aantal van de Engelen? Er is geen specifieke opsomming. De Bijbel zegt ons dat er legioenen zijn, en “legioen” in de Heilige Schrift betekent een ontelbaar aantal. Het Nieuwe Testament vertelt ons dat de Engelen een menigte vormen. Paulus zegt dat er vele duizenden zijn. En in het laatste boek van de Bijbel, de Apocalyps, dat over […]

Lezen

Mijn Engel, hoe aanbidt u God?

Mijn Engel, hoe aanbidt u God?

In het Oude Testament komen vooral de Engelen voor als aanbidders van de Heer. Zij zijn met andere woorden de schare, het hemelse leger van de aanbidders van de Almachtige. Het is de engelenwereld die God aanbidden, die het hoofdthema is van de Psalmen. De Engelen, zo wordt ons verteld, omringen de Heer, zij vormen niets minder dan een hemels leger. Zij zijn het Goddelijk […]

Lezen

Mijn Engel, hoe moet ik mij u voorstellen?

Mijn Engel, hoe moet ik mij u voorstellen?

Als wij onze Engelen maar één dag zouden kunnen waarnemen, zou deze wereld nooit meer dezelfde zijn, en zouden wij dat ook nooit meer wensen. Wat vertelt de Heilige Schrift ons over de aard van de Engelen? Heel veel. In de brief van Paulus aan de Hebreeën beschrijft hij de Engelen als geesten. Lucas zegt dat de Engelen geen lichaam hebben. Paulus, in zijn brief […]

Lezen

Wat is uw taak, heilige Engel?

Wat is uw taak, heilige Engel?

In het Oude Testament wordt een Engel een “mal-ak” genoemd. In het Nieuwe Testament, oorspronkelijk in het Grieks, is het “angelos”. Beide woorden betekenen boodschapper. Het woord Engel geeft dus niet aan wat een Engel IS, namelijk een individueel intelligent wezen, een persoon met een geest en een wil. Het woord “Engel” identificeert wat de Engelen DOEN. Zij zijn boodschappers van God aan ons. Wanneer […]

Lezen

Mijn Engel, wanneer begon uw leven?

Mijn Engel, wanneer begon uw leven?

De Engel is het eerste schepsel van God. God schiep eerst de hemel, d.w.z. de geestelijke schepselen samen met hun woonplaats, de geestelijke, bovennatuurlijke hemel. Want het aardse uitspansel, dat de mens “de hemelen” noemt, werd pas later geschapen; Gen. 1,8 En daarna schiep God de aarde, de materiële schepping. En tenslotte schiep Hij de mens. Zo staat er aan het begin van de hele […]

Lezen

Het verdiepen van onze kennis over de Engelen

Het verdiepen van onze kennis over de Engelen

Engelen zijn tegenwoordig populair. Maar door invloeden van de New Age is de kennis die mensen over de Engelen hebben vaak vermengd met onjuiste opvattingen die vreemd zijn aan de leer van de Kerk, en zo raken zij in verwarring over de waarheid over de Heilige Engelen. Als deel van de mysteries van God is de wereld van de Engelen voor ons onuitputtelijk! Er is […]

Lezen

Offer

Offer

Waar wij ook heengaan, deze samenwerking met de Engelen wordt nooit onderbroken. De hemelse geesten beschermen ons tegen lichamelijk gevaar en voorzien ons in onze tijdelijke behoeften… Met het oog op het heil van onze ziel onderrichten zij ons, beschermen zij ons en pleiten zij voor ons bij God. Zij weren bekoringen af, overwinnen hindernissen – lichamelijk zowel als geestelijk – en wijzen ons de […]

Lezen