Dank aan onze Engelbewaarder!

Dank aan onze Engelbewaarder!

Vandaag is het de gedenkdag van al onze goede Engelbewaarders! Een dag om hem heel bijzonder te danken. De drie Aartsengelen zijn ook voor hem een groot voorbeeld, want eigenlijk verenigt hij in zijn dienst, alle drie bijzondere opgaven van de Aartsengelen. St. Michael is heel bijzonder de beschermer, de verdediger van het volk van God. De Engelbewaarder heeft als opgave zijn beschermeling tegen alle […]

Lezen

Neem je niet zo belangrijk!

Neem je niet zo belangrijk!

Hij vertelde aan een jonge bisschop, dat hij toen hij Paus werd, zozeer geschrokken was van de waardigheid van dit hoge Ambt, dat hij een tijdlang niet meer kon slapen. Maar toen ben ik toch eventjes ingesluimerd. Toen verscheen me een Engel in de droom en ik vertelde hem mijn nood. Daarop zei de Engel tegen mij: Johannes, neem je niet zo belangrijk! Sindsdien kan […]

Lezen

Een Engel van de hemel aan mijn zijde!

Een Engel van de hemel aan mijn zijde!

Reeds toen hij 18 jaar oud was, schreef hij in zijn dagboek: “Een Engel van de hemel, niets minder, staat altijd naast mij en is tegelijkertijd in voortdurende zalige liefde met God verbonden! Hoe kostbaar is reeds de gedachte hieraan! Altijd ziet dus een Engel naar mij, die mij beschermt, voor mij bidt en naast mijn bed waakt, als ik slaap.” Toen hij nuntius in […]

Lezen

De Paus van de Engelbewaarders

De Paus van de Engelbewaarders

Reeds als seminarist ontwikkelde Johannes de 23e een zeer innige vertrouwdheid met zijn Engelbewaarder. Dat kun je weten als je zijn geestelijk dagboek zou lezen. Hij schreef eens hierin over zijn doopnaam “Angelo”, wat dus engel betekent: “De naam Angelo moet mij een aansporing zijn om werkelijk een engelachtige priester te worden.” Deze vertrouwdheid met de Engelbewaarder wordt dan nog eens heel duidelijk in de […]

Lezen

Toewijding

Toewijding

Een combinatie van deze 12 schreden is het afleggen van een Toewijding aan de Engelbewaarder. Deze Toewijding, die door de Kerk is goedgekeurd, wordt door onze priesters van de Orde van het H. Kruis verspreid over de hele wereld. De Toewijding aan de Heilige Engelbewaarder zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, voor ieder, die de Engel in zijn leven heeft ontdekt. Ik geef mijzelf over aan […]

Lezen

Twaalf schreden

Twaalf schreden

“Twelve steps”, zo gaf een van onze Amerikaanse priesters de titel aan een mini talk. Twaalf schreden als voorbereiding op een groei in vriendschap met je Engelbewaarder. Het leek mee een leuk idee om dit met woord en beeld door te geven. Want over 12 dagen begint de maand september, die toegewijd is aan de Engelbewaarders. Misschien is het je ook al opgevallen dat er […]

Lezen

Kon je me echt niet helpen?

Kon je me echt niet helpen?

Enkele jaren geleden vertelde een priester uit Amerika: “Ik werd ’s nachts opgebeld en gevraagd om naar het ziekenhuis te komen. Een vader, die plotseling ernstig ziek was geworden, werd daarheen gebracht en of ik hem het Sacrament van de zieken wilde toedienen. Ik wist heel goed dat dit bijna onmogelijk zou zijn, daarom vroeg ik mijn Engelbewaarder om voor mij uit te gaan. Alle […]

Lezen

De zalige Mirjam van Abellin

De zalige Mirjam van Abellin

Toen zij 15 jaar oud was, maakte Mirjam, die toen als dienstmaagd in Beiroet leefde, een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Toen de karavaan, waar ze zich bij aangesloten had, in de buurt van Jeruzalem kwam, sloot zich een mooie jonge man bij de reizigers aan. Hij begon een gesprek met Mirjam. Zijn woorden waren doordrongen van een bovennatuurlijke gratie. Hij waarschuwde haar voor de gevaren van […]

Lezen

Wat als de mens niet wil?

Wat als de mens niet wil?

Zoals de Heer zich ontfermt over de kleinen, zo doet het de Engel eveneens. Maar wat gebeurt als de mens de Engel negeert? Dan doet het de Engelbewaarder toch, want het is Gods wil! En wat gebeurt er als de Engel de mens helemaal niet kan helpen? Dan wacht hij voor de “deur van diens ziel” op de kleinste akte van goede wil, en probeert […]

Lezen

Zalig zij die genodigd zijn!

Zalig zij die genodigd zijn!

Wij mogen geloven dat de Engel ons mensen leidt in kleine en in grote zaken. De mens leeft altijd voor God en daarom is iedere daad van zijn beschermeling belangrijk voor de Engelbewaarder. Hij brengt geen scheiding aan tussen het dagelijkse leven en bijv. het gebedsleven. Hoewel wij mensen dat vaker wel doen! In de Apokalypse hoort Johannes een Engel zeggen: “Zalig, wie genodigd is […]

Lezen