Een voortdurende uitwisseling van gunsten

Een voortdurende uitwisseling van gunsten

De H. Bernardus vat onze plichten jegens onze Engelbewaarder in drie woorden samen: eerbied voor zijn persoon; dankbaarheid voor zijn weldaden; vertrouwen in zijn zegenrijk werk. Aan deze drie plichten voegen wij een vierde toe, de liefde, als antwoord op zijn liefde, want hij houdt meer van ons dan enig ander mens, met uitzondering van Jezus en Maria. Hij heeft lief met een trouwe, volhardende, […]

Lezen

SOLI DEO

SOLI DEO

Iedere Engelbewaarder houdt van zijn beschermeling en verlaat hem niet; hij is voor hem het “talent” dat hij verlangt succesvol bij zijn Heer en God te brengen. Je vriendschap met de Engelen behoeft geen zichtbare tekenen zoals sommige Heiligen hebben ervaren. Je vriendschap moet gebaseerd zijn op eenvoudig geloof in Gods Engelen. Als je toewijding oprecht is, en niet afhankelijk van louter gevoelens, zal je […]

Lezen

Luisteren

Luisteren

Om te profiteren van de aanwezigheid van deze hemelse metgezel, moet je volgzaam zijn voor zijn ingevingen en je nooit afwenden van deze Heilige Engel die jouw gids en jouw beschermer is. Ik ervaar dagelijks mijn beperkingen. Waarom geef ik daardoor op? Ik wil moedig verder gaan samen met mijn hemelse vriend op weg naar het betere. Ik wil me er vandaag van bewust zijn […]

Lezen

Uniek

Uniek

In zijn wijsheid heeft de barmhartige God voor ieder mens een Engel bestemd die het best bij hem past en die hem het best kan helpen op zijn weg naar God door middel van verlichting en versterking. God had jou en je zielenheil in gedachten toen hij je Engel schiep. We hadden geen betere metgezel kunnen vinden dan degene die God in zijn oneindige wijsheid […]

Lezen

Vriendschap begint in het hart

Vriendschap begint in het hart

Vanaf het allereerste begin van je bestaan, is je Engelbewaarder bezorgd geweest om jou. Hij verheugde zich toen je geboren werd in de wereld. Vanaf de dag van je doop werd je steeds dierbaarder voor je Engel, steeds meer geliefd door hem. Hij heeft met de meest tedere liefde voor je gezorgd toen er gevaar dreigde. Hij treurde toen je zonde beging, alsof hij zelf […]

Lezen

Onze gids in het alledaagse leven

Onze gids in het alledaagse leven

Paus Benedictus zei eens in een preek: “Wat is een Engel?” En gaf als antwoord:“De Engel is met heel zijn wezen op God gericht; hij is voor Hem een heilige en een apostel. De Engel ziet aldoor het Aanschijn van God. Hij ziet Gods wil voor ieder moment en voor iedere situatie en vervult deze. Hij geeft deze wil ook door aan de mens op […]

Lezen

Nieuw!

Nieuw!

Vanaf juni komt er iets nieuws op deze site: een doorlopende serie met kleine teksten en inspirerende suggesties voor het dagelijkse leven, samen met onze Engelbewaarder. Onze Engel is een echte vriend voor ons. In de komende tijd willen wij hem toestaan ons hart te raken door zijn aanwezigheid. We willen toestaan dat hij dieper in ons leven binnendringt en tegen hem zeggen: Neem mijn […]

Lezen

Volg de Engel na!

Volg de Engel na!

Een priester vertelde: “Wij weten allemaal dat het geloof aan de H. Engelen in de christelijke verkondiging en praktijk niet aan bod komt. De meeste christenen kunnen goed zonder de H. Engelen leven… Zo ging het mij ook. Tot voor enkele jaren geleden had ik geen toegang tot deze wereld van de dienende geesten. Ik geloofde wel dat ze bestonden, maar zonder een echt, levendig […]

Lezen

Mijn trouwe, onzichtbare vriend

Mijn trouwe, onzichtbare vriend

God heeft het zo beschikt, dat onze H. Engelbewaarder onzichtbaar is. Slechts weinige hebben de bijzondere genade ontvangen, dat ze hun Engel mogen zien. Maar dat zijn uitzonderingen. Daarom is de toegang tot onze H. Engelbewaarder ons geloof. Als ik niet aan de H. Engelen geloof, blijft deze onzichtbare wereld van de door God geschapen geestelijke wezens, voor mij gesloten. Mijn beschermengel is dan toch […]

Lezen

Hoe kan ik groeien in mijn liefde tot de Engelbewaarder

Hoe kan ik groeien in mijn liefde tot de Engelbewaarder

Wij weten door het geloof dat hij onze trouwste vriend is die zoveel goeds voor ons doet. Wij zijn dus blij dat wij een Heilige Engelbewaarder hebben als een groot geschenk van Gods liefde. Maar ware liefde betekent ook dat wij van onze kant bevriend met hem willen zijn, dat wij ons geheel aan zijn leiding toevertrouwen, naar hem luisteren en hem gehoorzamen. Ware liefde […]

Lezen