Bemint elkaar

Bemint elkaar

En dan is er nog een derde woord van Jezus: “Bemint elkander, zoals Ik u heb liefgehad”. Ook dit woord geldt voor beide, voor de H. Engel en zijn beschermeling. Dit woord sprak Jezus voor de eerste keer bij het laatste avondmaal. Jezus heeft het aan zijn apostelen en door hen aan de hele Kerk toevertrouwd als een heilige erfenis. Dit gebod van de naastenliefde […]

Lezen

Heilige gemeenschap

Heilige gemeenschap

Maar er is nog een tweede woord wat Jezus tegen de H. Engel zegt, maar wat tegelijkertijd ook voor de mens geldt: “Waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn, daar ben Ik midden onder hen”. Jezus Zelf wil het centrum zijn, de derde in deze kleine gemeenschap van Engel en mens. Maar dat is alleen mogelijk in die mate, als wij mensen op […]

Lezen

De geringste

De geringste

Als een Heilige Engel geroepen wordt om Engelbewaarder te zijn, dan geeft Jezus hem een woord mee voor onderweg. Een woord, dat hem als een licht voor onderweg moet schijnen, wat hem als een brood kracht moet geven. De H. Engel neemt dit woord heel serieus. Hij draagt het als een kostbare schat in zijn hart. Jezus zegt tot hem: “Al wat je gedaan hebt […]

Lezen

Uniek

Uniek

Geen mens is alleen! Ieder heeft een unieke, eigen vriend aan zijn zijde: zijn Engelbewaarder. “Alle schepselen bestaan in paren, het een past bij het ander, en niets heeft Hij gemaakt dat onvolledig is.  Elk schepsel bevestigt, hoe goed het andere is. Wie krijgt er ooit genoeg van, Gods heerlijkheid te zien?” Jes. Sirach: 42,24-25   Men kan deze tekst ook betrekken op de mens […]

Lezen

Ik weet de weg!

Ik weet de weg!

Hoe weten wij dat er Engelbewaarders zijn? In het boek Exodus staat geschreven, hoe Mozes het volk uit Egypte heeft geleid en nu de opdracht heeft om het naar het Beloofde Land te brengen. Een land “overvloeiend van melk en honing”; een land door God aan hen beloofd; maar een land dat niemand van hen nog ooit had gezien. Dan zegt God tegen Mozes en […]

Lezen

Stil worden

Stil worden

Veel mensen vragen zich af, waarom het gebed, hun leven met God en ook het contact met de Engelbewaarder vaak zo moeilijk is. Hoe kan ik de stem van mijn Engel horen? Hoe kan ik weten wat God van mij wil? Daar kom ik alleen achter als ik stil word. Wij leven in een wereld vol lawaai: films, muziek, internet, telefoontjes, sms’jes, en noem maar […]

Lezen

Als de beste psycholoog

Als de beste psycholoog

De Engelbewaarder kent ons beter als iedere psycholoog, hij kent onze lichamelijke toestand en die van onze ziel. En hij helpt op deze wijze: De Engel bemiddelt ons allereerst de kennis van Gods grootsheid: “Wie is als God!” Wie is zo volmaakt en zo goed als Hij? Wie is alwetend en zo machtig als Hij? Hij verliest geen mens uit het oog. Hij kent onze […]

Lezen

Engelbewaarder, mijn beste vriend

Engelbewaarder, mijn beste vriend

Vanuit onze kloostergemeenschap in de Filipijnen komt deze video. https://www.youtube.com/watch?v=PYSl89X1pqE&feature=emb_logo   1+

Lezen

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe spreekt de Engel tot mij?

Hoe kan ik de stem van mijn Engelbewaarder horen? Hoe kan ik met hem contact hebben? Ik hoor hem toch nooit…. Nee, normaal gesproken hoor je hem niet met je oren. En dat is dus best lastig. Dan moet je leren je innerlijke oren te gebruiken! Want die hebben we ook. Omdat Engelen geestelijke personen zijn, gebruiken zij dus niet woorden en taal, zoals wij […]

Lezen

Wisselwerking

Wisselwerking

Voor een vriendschap en een goede samenwerking tussen Engel en mens, moeten ze elkaar beter leren kennen. Dat geldt voor beide kanten! Voor ons mensen in deze zichtbare wereld, is het moeilijk om een zuivere geest voor te stellen. God zelf is voor ons het grootste mysterie. Wij kunnen ons geen voorstelling van Hem maken. Jezus is ons het meest nabij, omdat Hij mens werd […]

Lezen