De bekoringen door de vijand

De bekoringen door de vijand

Hij was een moordenaar van begin af aan en hij bevindt zich niet in de waarheid, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij uit zijn eigen wezen, want een leugenaar is hij, ja, de aartsleugenaar. Joh 8,44

Het doel van de duivel is om zielen te bekoren en weg te leiden van Gods dienst. Maar in het plan van de Voorzienigheid is het het doel van de Heer om de zielen te sterken, zodat ze Satan kunnen weerstaan, en daardoor dichter bij God komen. God staat nooit toe dat Satan ons verleidt boven onze krachten.

Het eerste wat we moeten onthouden is dat God altijd voldoende genade geeft om Satans leugens en verleidingen te overwinnen.

Ten tweede, dat de duivel een leugenaar is.

Ten derde dat Satan altijd, met een handige list, probeert logisch te lijken in wat hij voorstelt, zelden iets voorstelt dat niet ogenschijnlijk goed en redelijk is.

Ten vierde, dat hij vaak gebruik maakt van menselijke agenten, instellingen en mensen.

Iedere bekoring kan ik weerstaan door een duidelijke beslissing om de wil van God te willen doen. En deze besluitskracht kan ik sterken door offer en zelfverloochening.

 

Judas noemde zijn hebzucht “liefde voor de armen”. Ik wil in mijn gewetensonderzoek mijn zonden bij hun ware naam noemen, en dan mijn goede eigenschappen sterken.