De stem van de vijand

De stem van de vijand

De vijand werkt juist omgekeerd: hij toont veel liefde en zorg voor ons ego, voor onze wensen, ons comfort en voor het voordeel dat we kunnen behalen, voor de macht die we kunnen verwerven, voor het opeisen van onze rechten, namelijk dat we geen onzin moeten pikken maar moeten terugslaan.

Zo doet hij ons geloven dat dit of dat ongemerkt voorbij zal gaan, dat het geen kwaad kan, dat anderen hetzelfde doen, dat men zich toch bij de massa moet aansluiten en zich niet voor gek kan zetten.

Hij vervaagt de begrippen van waarheid en onwaarheid, van goed en kwaad.

Daarbij neemt hij geen genoegen met een weigering, maar probeert hij van zich te laten horen door vanuit een andere hoek aan te vallen: menselijk respect, eerzucht, betweterig gedrag.

Gedurende de dag zal ik ernaar streven de stem van de vijand te identificeren die mij aanvalt in tijden van zwakheid en binnenkomt door de open deuren van mijn onbestendigheid.

Ik realiseer me dat leugen en bedrog altijd aanwezig zijn in de stem van de vijand van God. Ik wil zijn leugens in mijn leven ontmaskeren!