Het wapen van de nederigheid

Het wapen van de nederigheid

Om het in detail uit te leggen: de techniek van de duivel is geraffineerd, bedrieglijk en altijd vermomd.
Hij past zich aan het temperament en de smaak van zijn mogelijke slachtoffers aan; de wereldse verleidt hij tot de zonden van het vlees; de intellectuele meestal tot hoogmoed.

De duivel heeft niet voor niets de intelligentie van zijn engelnatuur behouden!

Om hem te verslaan, zelfs om hem te herkennen, moeten we scherpzinnig zijn en ons beste middel is te bidden om nederigheid, wetend dat we Gods hulp nodig hebben; laten we ook bidden tot Maria en St. Michaël, wier macht Satan vreest.

De geestelijke strijd is meer binnenin mij dan buiten mij. Ik moet de manier leren om samen met de heilige Engelen te strijden, vooral met de H. Michael: Wie is als God!

Ik zal niet bang zijn om op een eenvoudige manier vergiffenis te vragen aan God en aan anderen; het is altijd een overwinning en geluk voor de Engelen van God.