De strijd van David tegen Goliath

De strijd van David tegen Goliath

Wie kent niet het verhaal van David en Goliath, dat zozeer tot de verbeelding spreekt! Voelen we ons ook niet vaak zo klein en zwak als David, tegenover een of ander groot probleem? Dan heeft David voor ons de oplossing.

Hij trekt zijn vijand Goliath tegemoet. Maar niet in een wapenrusting gehuld, en zonder wapens. Hij was bekleed met geloof en met vertrouwen op Gods naam.

Hij verzamelde vijf gladde steentjes – die de vijf wonden van de Heer verzinnebeelden – en ging op Goliath af, zeggend:

“Jij komt op mij af met zwaard, werpspies en schild.
Maar ik kom op je af met de naam van de Heer van de machten,
de God van Israëls gelederen, die je getart hebt!

Vandaag zal de Heer je aan mij overleveren;

Heel deze menigte zal weten dat de Heer geen redding brengt door het zwaard of de lans.

Want de Heer beslist over de strijd
en Hij zal je aan ons overleveren.”

1 Sam. 17,45-48

Zie hier St. Michael!
Hij is de oorspronkelijke David, die er op uit trok om de oorspronkelijke Goliath, de duivel, te verslaan.

Heel zijn grootsheid en macht komt niet van een natuurlijke kracht, maar door zijn uitzonderlijke nederigheid!

Hij vertrouwt in niets op zichzelf.
Hij ziet alleen Gods majesteit.

In volle overgave en vanuit zijn geloof en nederigheid kon hij uitroepen:
Wie is als God!
En zo wierp hij Satan en al de andere boze geesten door Gods kracht in de hel.