Waak met zorg over je hart

Waak met zorg over je hart

De vierde levensregel die de Engel ons geeft is de zorg over ons eigen hart.

“Immers, wanneer de mens in zijn eigen hart kijkt, ontdekt hij dat hij geneigd is tot het kwade en ondergedompeld is in allerlei kwaad dat niet van zijn goede Schepper afkomstig kan zijn”. CCC 401

De Heer zegt: “Waar je schat is, daar is ook je hart”.┬á Mt 6,21

We moeten met zorg over ons hart waken, want we zijn zo gemakkelijk geneigd om het goede pad te verlaten.

Waar is de schat van je hart? Is het de Heer?
Je zult vele andere schatten ontdekken, waaraan je hart gehecht is, heel bijzonder je eigen ik, je eigen wil.

Bekering van het hart is een dagelijkse opdracht. Je Engel wil je heel graag helpen, om de ware rijkdom van je hart te ontdekken: God.

Mijn Engelbewaarder is een wachter, hij waakt dag en nacht over mij. Ik wil van hem leren om te waken over de intenties en gevoelens van mijn hart; ik mag niet alles toestaan om in mijn hart binnen te dringen. Zoveel dingen willen het dagelijks in bezit nemen.

Wij willen de weg van de Engelen volgen: zwijgend, luisterend, gehoorzamend, arm, louter en getrouw.