Volhardt in het goede!

Volhardt in het goede!

“Laat de hoop u blij maken; houdt stand in de verdrukking; volhardt in het gebed”.  Rom 12,12

De duivel heeft een grote angst voor de volharding. Hij laat ons graag vele projecten starten, goede voornemens maken, als we deze maar opgeven en nooit tot voleinding brengen.

Volharding is een deugd die tot volmaaktheid leidt:

“Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden”.  Mt 24,13

In iedere beproeving heeft de Goddelijke Voorzienigheid een bijzondere genade, een gave bereid, om ons te schenken. Als we ons aan Hem overgeven en Hem laten begaan, zullen we deze genade ontvangen.

Maar als we in de beproeving moedeloos worden en opgeven, zullen we deze gave verliezen.

Door trouw te zijn in de kleine dingen, zullen we volharden tot het einde toe.

Ook mijn Engel geeft mij nooit op; hij blijft aan mijn zijde, hij houdt vol.

Maar wat zijn de redenen waarom ik mijn goede voornemens zo snel vergeet??