“Waakt en bidt!”

“Waakt en bidt!”

“Elke nacht van donderdag op vrijdag wil IK u laten deelnemen aan de dodelijke droefheid, die IK in de Hof van Olijven wilde dulden. Deze zal u, zonder dat u het kunt begrijpen, in een soort doodsangst verplaatsen die pijnlijker is dan de dood zelf. En om u met Mij in het deemoedig gebed te verenigen dat IK toen in mijn angst aan de Vader […]

Lezen

Wat is de Passio Domini?

Wat is de Passio Domini?

Met de “Passio Domini” worden de uren van het lijden van Jezus bedoeld, vanaf donderdag 21.00 uur tot aan vrijdag 15.00 uur. Wij zoeken in deze uren een passende tijd voor gebed, voorbede en overweging van hetgeen Jezus voor ons gedaan en geleden heeft. Natuurlijk is dit aan omstandigheden en mogelijkheden van een ieder aangepast, die lid is van het Werk van de Heilige Engelen […]

Lezen

Missie

Missie

Dit is de laatste geestelijke houding. De gelovige die God aanbidt, die bidt en offert, werpt de Heer uit als een hengel om een grote buit binnen te halen. “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend IK u!” Het werd gezegd tegen de apostelen, en het wordt gezegd tot ons. Kerk heet missie. “Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn […]

Lezen

Eerherstel

Eerherstel

De derde geestelijke houding heet: eerherstel. God vraagt ons niet alleen het lofoffer van onze aanbidding en beschouwing, Hij wil ook het brandoffer van onszelf, van geest en lichaam. Wij moeten onszelf ten offer brengen, zoals de Heer dat ons voorgedaan heeft. Dit offer van onszelf gaat normaal gepaard met inspanning, met leed en kruis. In de horizontale lijn zien wij echter de boete ook […]

Lezen

De overweging

De overweging

De overweging is de tweede geestelijke houding. Het is gebed, meditatie, de innerlijke verbondenheid met God gedurende heel de dag, ook temidden van het werk en de verstrooiingen. De beschouwing in deze zin is het bovenkamertje, waar het Evangelie en de geestelijke schrijvers van spreken, waarin de mens zich telkens opnieuw terugtrekt, zich bezint, zich kort maar intens tot God richt, een enkele verzuchting, een […]

Lezen

De vier geestelijke houdingen

De vier geestelijke houdingen

De vier geestelijke houdingen zijn zoveel als de geestelijke structuur van elke gelovige binnen de Kerk: het zijn aanbidding, beschouwing, eerherstel en zending. Tussen aanbidding en beschouwing bevindt zich de opstaande balk van het Kruis dat naar boven wijst, de verticale lijn. Tussen eerherstel en zending zien we de dwarsbalk, de horizontale lijn: daar heeft de christen een opdracht voor de medemens. Het getal vier […]

Lezen

Ons geheugen

Ons geheugen

Behalve de uiterlijke zintuigen, die als vensters zijn voor onze ziel, komen veel beelden in ons voorstellingsvermogen voort vanuit ons geheugen. Die is als een voorraadkamer van al het geen wij door onze uiterlijke zintuigen hebben opgenomen. De moderne wereld is vol van informatie, beelden en geluiden. Herinneringen kunnen een beduidende invloed hebben op ons geestelijk leven, wat af hangt van onze ervaringen. We kunnen […]

Lezen

Wij vertrouwen ons voorstellingsvermogen aan hem toe

Wij vertrouwen ons voorstellingsvermogen aan hem toe

Engelen en demonen kunnen ons geestelijk leven danig beïnvloeden door onze voorstelling en fantasie. In zijn geestelijke oefeningen toont ons de H. Ignatius hoe het heilig gebruik van ons voorstellingsvermogen ons begrip en onze waardering van de Heilige Schrift kan verbeteren. Als we bijv. een verhaal lezen, vormen we automatisch een beeld hiervan in onze fantasie. Ignatius bouwt voort op dit natuurlijk vermogen in zijn […]

Lezen

Onze zintuigen

Onze zintuigen

WIJ VERTROUWEN ONZE UITERLIJKE ZINTUIGEN TOE AAN DE ENGELBEWAARDER Wij onderschatten ten zeerste de invloed die een Engel kan uitoefenen op onze zintuigen. Het is zeer belangrijk om onze zintuigen te behoeden omdat zij de “vensters van onze ziel zijn”. Alles, goed of slecht, komt tot ons door een of meer van onze zintuigen. Als we de Engel opdragen om over onze zintuigen te waken, […]

Lezen

Ik geef mijzelf over aan u

Ik geef mijzelf over aan u

IK GEEF MIJZELF OVER AAN U EN BELOOF U MIJN LIEFDE EN TROUW “Ik geef mijzelf over aan u…” Wat betekent dat? In liefde en dankbaarheid geven wij ons over aan de Heilige Engel, onze hemelse broeder. Dat is de sleutel tot een verbond met hem, zo te zeggen het hart van de Toewijding aan de Heilige Engelbewaarder. Door deze daad gaan we verder dan […]

Lezen