De overweging (1)

De overweging (1)

Alle wegen van God zijn wijsheid en liefde. De Engelen zijn zij die God zien, overwegen en aanschouwen. In stilte en ontzag aanschouwen ze Zijn wijsheid en voorzienigheid, Zijn licht en wil; en ze verlangen ernaar om deze stille, contemplatieve blik aan ons door te geven. Ze willen ons leren op te zien naar God, in Hem te rusten, ons te laten omvormen door Zijn wijsheid en Zijn liefde. We stellen ons open voor de wijsheid van God en dit licht van de Engelen door de overweging.

Contemplatie is de hoogste vorm van geestelijk gebed. Want het geestelijke gebed wordt traditioneel verdeeld in twee soorten, namelijk meditatie en contemplatie. Meditatie is het meer actieve nadenken over en afwegen van het woord en de heilbrengende werken van God Dit nadenken leidt dan tot daden van liefde en verlangen naar God, tot duidelijkheid in een beslissing of tot meer ijver om te groeien in deugd.

De meditatie zet de gedachte, de verbeelding, de emotie en het verlangen aan het werk. Deze activering is noodzakelijk om de geloofsovertuiging te verdiepen, de bekering van het hart op te wekken en de wil om Christus te volgen te versterken.

Het christelijke gebed legt er zich bij voorkeur op toe om “de geheimen van Christus” te overwegen, zoals b.v. in de lectio divina of de rozenkrans. Deze vorm van biddend overdenken is van grote waarde, maar het christelijke gebed moet verder reiken, en wel tot de liefdevolle kennis van de Heer Jezus, tot de vereniging met Hem.

De beoefening van de overweging stelt ons in staat om de gave van contemplatie te ontvangen, die eenvoudiger en passiever is, het eenvoudige zien naar God, zijn wijsheid en liefde. Terwijl meditatie wordt uitgevoerd door menselijke inspanning, is contemplatie een geschenk waarvoor we ons kunnen openstellen door trouw aan gebed, liefde en verlangen naar God.