De overweging (2)

De overweging (2)

Om aan de hand van de Engel in de richting van de contemplatie te gaan, moeten we eerst de stilte van het hart leren, om ons los te maken van al onze zorgen, verlangens en rusteloosheid, zodat we vrij kunnen zijn om in God te rusten.

Dit rusten in God moet niet alleen beoefend worden tijdens onze vaste gebedstijden, maar net als aanbidding moet het de hele dag door beleefd worden. We bereiken rust in God door ons in ons hart tot Hem te wenden en duizend keer per dag rust in Hem te vinden. We moeten leren om net als Maria van Bethanië het “enige wat nodig is”, God alleen, te zoeken in al onze handelingen en plichten van onze staat in het leven. Soli Deo, alleen voor God leven!

Vandaag de dag raast de mens door zijn dagen met een ongeëvenaarde rusteloosheid en desoriëntatie. Hij kan niet tot rust komen. Alles moet snel en steeds sneller. Het aanbod van alles wat hij kan zien en horen, van gebeurtenissen waaraan hij kan deelnemen en van de dingen die hij kan hebben, is bijna onbeperkt – en de mens raakt verslaafd.

Zelfs in de kerk heeft de haastige wereld de mensen al in zijn ban. Hoor je niet steeds weer: “Ik heb geen tijd”, “Ik heb daar niet genoeg tijd voor”? De curve van activisme wordt steeds steiler, terwijl de creatieve geest van levende meditatie uitsterft!

Dan bereikt de roep van de Heilige Engel ons: Sta op! Er is maar één ding nodig: God! – Soli Deo! De Engel kent geen haast, noch de versnippering in vele dingen. En juist daardoor doet hij alles op tijd, is altijd punctueel, omdat hij altijd naar God ziet en door God alles op de juiste tijd weet en doet. Doe moeite om alles tot God te ordenen (Soli Deo!), om alles te beschouwen als komend van God en om alles van Hem te aanvaarden. God in het centrum van je wezen, dat moet je vaste voornemen zijn!

De innerlijke stilte van het rusten in God in het hart draagt vruchten van kalmte, ruimheid van hart en gelijkmoedigheid. Deze maken ons op hun beurt geschikt voor het ontvangen van wijsheid. Dan zal de manier van je persoonlijke omgang met God meer en meer overgaan van woorden naar licht, naar aanschouwen. En dan zul je met je Engel als één voor God blijven staan.