Ave Crux, spes unica! (3)

Ave Crux, spes unica! (3)

Liefhebben, goed doen… Dat willen we… Als het maar weinig of niets kost! Liefhebben, goed doen, bidden tot God… Als ik me er maar goed bij voel (lees: als ik me maar goed voel).

Is dat echte liefde? Goed doen zolang het goed voelt. Liefde denkt niet aan zichzelf, ze geeft van zichzelf tot op het punt van opoffering. Ik denk niet dat het nodig is om verder te argumenteren dan dit: kijk gewoon lang en hard naar het kruisbeeld dat het dichtst bij je staat en je zult zien dat dit het geval is.

Als we goed doen omdat het “goed” voor ons is, omdat we ons goed voelen, wat is dat dan anders dan egoïsme? Het is niet de kruisvormige liefde die ons zuivert van alle egoïsme.

Om terug te komen op het praktische niveau: als we echt willen liefhebben, moeten we van tevoren het Kruis liefhebben; we moeten afzien van eigenwil; de onaantrekkelijke mensen liefhebben, bidden voor de “slechtsten” en met hen spreken over Gods liefde; dicht bij de onaantrekkelijke mensen komen die we kennen; dienen in de meest nederige taken; waar mogelijk de wil van onze naaste aanvaarden; bidden wanneer het niet plezierig is, God zoeken, zelfs in het donker; ons losmaken van elk schepsel, zelfs als het ons geld kost; de Goddelijke voorzienigheid op het huidige moment aanvaarden: regen tijdens een dagje uit, ondraaglijke hitte, een lekke band midden op de weg; accepteer verlies, ziekte en ongelukken als komende uit de handen van de Vader aan wie we onszelf toevertrouwen; vergeef 70 keer 7 en accepteer vernedering.

Dit wordt geholpen door het kruisteken dat we zo vaak maken. De volgende keer dat je het kruisteken maakt: denk aan het kruis van Christus dat ons redt en denk aan de liefde en de verzaking waarmee je Hem wilt volgen.

Ik wil eindigen met een tekst van Isaac van Nineve, voor de orthodoxen een heilige bisschop uit de zesde eeuw. Deze tekst vertegenwoordigt voor mij een compleet levensproject in navolging van Christus en navolging van zijn kruis:

Laat je vervolgen, maar vervolg niet.
Laat je kruisigen, maar kruisig niet.
Laat je verontwaardigen, maar verontwaardig je niet.
Laat je belasteren, maar laster niet.
Verheug je met hen die zich verheugen en ween met hen die wenen.
Dit is het teken van zuiverheid.
Lijd met de zieken. Treur met de zondaars.
Verheug je met hen die berouw hebben. Wees vrienden met iedereen.
Maar blijf in je geest alleen.

Spreid je mantel uit over degene die in zonde is gevallen en bedek hem. Als je zijn schuld niet op je kunt nemen en in zijn plaats straf en schaamte kunt ondergaan, geef hem dan niet de schuld.

Hier nog een link met een mooie, engelstalige uitleg van het kruisteken: