De gave van wetenschap

De gave van wetenschap

De gave van wetenschap is bovennatuurlijke kennis! Het is een zwaard! Er is een wetenschap van de Tien Geboden; het is niet alleen maar toeval dat ze tot leven leiden! Ze drukken de natuurlijke morele wet uit.

De wetenschappelijke kennis van de morele wet helpt ons om het onkruid te verwijderen en de groei van de goede planten (de deugden) te bevorderen.

Er bestaat ook een wetenschap van de Evangelische Raad – armoede, kuisheid, gehoorzaamheid – die verklaart waarom de radicalere navolging van Christus, in het Godgewijde leven maar ook voor leken, sneller en veiliger naar het leven en naar een grotere volmaaktheid en geluk leidt. Deze wetenschap snijdt overbodige dingen weg die tijd voor gebed en goede werken stelen.

Er is een wetenschap van liefde en opoffering, die de wetenschap van het kruis is. Alleen op deze weg behandelen we anderen zoals we zelf willen worden behandeld. De waarheid die we kennen door deze gave maakt ons vrij. Maar er zijn maar weinig mensen die de waarheid onvoorwaardelijk verlangen, omdat de waarheid ons met haar eisen tot het uiterste uitdaagt.

Dit wapen van de gave van kennis is ook een tweesnijdend zwaard van rechtvaardigheid om het algemeen welzijn te beschermen. Hier staat de kracht van het exorcisme om boze geesten te verdrijven in de naam van Christus.

De Immaculata, als een leger in slagorde, is onze zekere verdediging.