Zalig Pinksterfeest!

Zalig Pinksterfeest!

De gaven van de Heilige Geest, de super-wapens van God

In zijn commentaar op het ‘wapenarsenaal van God’ stelt de H.Thomas dat dit ‘de gaven van de Heilige Geest en deugden’ zijn. Want de deugden beschermen de mens tegen ondeugden”.

Terwijl allen in de staat van genade de gaven van de Heilige Geest bezitten, hebben slechts weinigen de geestelijke onthechting, de nederigheid en de volgzaamheid die nodig zijn om ze in ons te laten bloeien. De getrouwe beoefening van de bovengenoemde deugden zal echter de weg bereiden dat de gaven in ons kunnen opbloeien.

Nu mogen we onze aandacht kort richten op de zeven gaven van de Heilige Geest, waarbij we ons vooral zullen richten op hun kwaliteit als wapens in de geestelijke strijd.

  1. De gave van inzicht

De gave van inzicht is de Alpha onder de gaven; het geeft ons een intuïtie van de grootsheid en majesteit van God, waarboven niets te verkiezen is. Wat niet in overeenstemming is met de kreet van de heilige Michaël, “Wie is als God!”, is een vals licht.

In het licht van deze gave krijgen we een intuïtie tot in de diepte van de schepping, want “door Hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn”(Handelingen 17:28).

De almacht van God kan worden waargenomen in de reddende onmacht van God in het heilswerk, in de Menswording, in de Eucharistie.

De vijand veracht wat klein en zwak is, maar “de zwakheid van God is sterker dan de mensen”.  (1Kor 1,25) Zijn zwakheid is zijn geduldige liefde, wachtend op het moment waarop Hij ons kan redden.

Maria leefde deze gave in de zin dat ze alle woorden van God in haar hart bewaarde en erover nadacht. Meer nog, ze leefde ze: ze is de Ark van het Verbond, die aan het begin staat van al het handelen van God in de schepping.