De gave van vroomheid

De gave van vroomheid

De gave van vroomheid is het laatste wapen. Het is blijkbaar het zwakste, maar het is in feite het grootste wapen, de laatste, triomfantelijke capitulatie als eerbetoon aan God uit de onoverwinnelijke overtuiging dat God goed is, wat de omstandigheden ook mogen lijken te suggereren.

“Ook al zou Hij mij doden, ik zal op de Heer vertrouwen!” was het gebed van Job (Job 13:15). En onze Heer zelf moest, om een veilige haven te bieden aan degenen die het bitterst beproefd zouden worden, ervaren dat Hij blijkbaar door God in de steek was gelaten (Mc 15,35), voordat Hij kon uitroepen: “Vader, in Uw handen, beveel ik mijn geest! (Lk 23:46). Terwijl de wijsheid het loon en de “voltooiing” van de naastenliefde is, die in de geestelijke wil ligt, is vroomheid het loon en de voltooiing van de gevoelens; en dit is te vinden in de tedere en liefdevolle goedheid van God.

Maria staat hier als de Morgenster, als de toevlucht van de zondaars. Barmhartigheid kent geen einde, al kan het natuurlijk worden afgewezen.

“Heeft iemand gehoopt op de Heer en is hij teleurgesteld? Heeft iemand een beroep op Hem gedaan en is hij afgewezen? Vol mededogen en barmhartig is de Heer; Hij vergeeft de zonden, Hij redt in tijd van moeilijkheden” (Sirach 2:10-11).