De gave van sterkte

De gave van sterkte

De gave van sterkte is een wapen dat ons kracht moet geven, zelfs om zwak te zijn! De drie graden van standvastigheid, volgens St. Thomas, zijn deze:

1) de bereidheid om te strijden ter verdediging van een nobele zaak, zelfs op het gevaar af van ons eigen leven;

2) de bereidheid om te sterven, in plaats van het geloof te ontkennen of op enigerlei wijze de zedelijke rechtvaardigheid te verraden;

3) de bereidheid om bereidwillig te lijden en ons leven – evenals Christus – op te offeren, wanneer het zedelijk welzijn van onze naaste dit offer vraagt.

Christus had gemakkelijk 12 legioenen Engelen kunnen bevelen om Hem te redden… maar hoe zou de mensheid gered zijn als Hij de goddelijke onmacht niet bereidwillig had omarmd om voor ons aan het kruis te sterven? Kracht, in zijn machteloosheid, geeft ons ook de kracht om te bidden, zodat we sterk willen zijn in het lijden.

De Moeder van Smarten staat hier voor ons als een goede voorspreekster.