De gave van wijsheid

De gave van wijsheid

De gave van wijsheid is de Omega onder de gaven, want daarmee proeven we reeds wat we aan het einde van ons leven hopen te verkrijgen: de diepten van de goddelijke goedheid. “Proef en zie, hoe goed de Heer is!” (Ps 34:9).

Wie dit beste van de wijnen heeft gedronken, zal niet bedrogen worden door de mindere liefdes. Er zijn natuurlijk vele graden van goddelijke wijsheid – de wijnkelders van God (dit is een beeld ontleend uit het Hooglied, in het Oude Testament) – maar in al die wijnkelders is het een kwestie van het steeds dieper ervaren van Gods eigen goedheid. Het fundament is de heiligmakende genade. Alleen Maria was ‘vol van genade’. Daarom is Maria onze toetssteen van de wijsheid. Als we niet zoals Maria zijn, is het geen wijsheid.

De H.Johannes van het Kruis drukt het goed uit als hij verklaart:

Het is bekend dat veel mensen de eerste wijnkelders bereiken en binnengaan gemeten aan de volmaaktheid van hun liefde, maar weinigen in dit leven bereiken dit laatste en meest innerlijke; want daarin is de volmaakte vereniging met God, die het geestelijk huwelijk wordt genoemd… Wat God in deze intieme vereniging met de ziel communiceert, is volkomen onbegrijpelijk… Want in de omvorming van de ziel in God is het God die zichzelf geeft met bewonderenswaardige glorie; de twee worden één, zoals… het kooltje is verenigd met het vuur”.

De Heilige Maagd, de nieuwe Eva, is de eerste en meest ware Bruid van het Lam, de eerste die wordt opgeroepen voor het huwelijksfeest!