Gebed helpt!

Gebed helpt!

Hier een getuigenis, om te laten zien, hoe krachtig het gebed kan zijn!

Twee politie agenten uit New Jersey baden dagelijks samen voordat ze met hun dienst begonnen en lazen in de bijbel. Ze vertrouwden zich bijzonder toe aan de bescherming van hun Heilige Engelen, om hen bij hun gevaarlijk werk terzijde te staan.

Op een dag ontdekten ze bij een bosgebied een uitgesleten bospad, dat met takken was toegedekt. Al gauw hadden ze een geraffineerd verstopt hol opgespoord. Ze vonden er alcohol, drugs, pornografische tijdschriften en tabletten. Ze wilden nog in dezelfde nacht een razzia houden in dit hol. Daarom vroegen ze om versterking maar dat werd hen niet toegestaan.

De beide agenten baden zonder aarzeling om de bijstand van hun Engelen. Langzaam liepen ze in civiel op een groep jonge mannen toe. Ze werden herkend, en de groep liep uit elkaar. Het werd hen meteen duidelijk dat een deel van hen in het hol zou vluchten. Zonder angst gingen ze naar deze schuilplaats toe. In aantal waren zij hopeloos de mindere.

Hoewel twaalf personen aanwezig waren, gaven de beide politieagenten in civiel duidelijke bevelen. De mannen hadden met gemak de beide beambten kunnen overmeesteren, maar ze zaten op de grond, en niet een van hen bood de geringste weerstand. Eindelijk kwam voor de beide moedige agenten versterking.

De jonge mannen werden uit hun hol naar de politiewagen geleid. Toen een van de onbezonnen beambten aan een van de jongeren vroeg, waarom ze zich niet verzet hadden, kreeg hij een ongelofelijk antwoord: “Denkt u dat ik gek ben? Er waren minstens 20 kerels in blauwe uniformen; we zouden stom geweest zijn, als wij gevochten hadden of weggelopen waren!” De politieagent reageerde: “Twintig? Nee, we waren maar met ons tweeën!”
Ze hadden God om hulp gevraagd, en Hij had Zijn Engelen gestuurd, om hen voor groot gevaar te behoeden.