God heeft voorkeur voor het zwakke!

God heeft voorkeur voor het zwakke!

Kunnen wij dit verklaren? Waarom geeft God aan een mens, die van nature véél geringer is, méér macht dan aan de Engel, die toch véél machtiger van nature is? Daar zijn drie redenen voor:

  1. God heeft altijd aan de jongste de voorrang gegeven boven de oudere.
    Denk bijvoorbeeld maar aan David, Jozef, Gideon. Of zoals Paulus het zo mooi zegt in Eerste Brief aan de christenen van Korinte 1,27:

“Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren, om het sterke te beschamen”.

  1. En weer in de CKK, 1994:

De rechtvaardiging is het meest verheven werk van Gods liefde, getoond in Jezus Christus en geschonken door de heilige Geest. De heilige Augustinus is van mening dat “de rechtvaardiging van de goddeloze een groter werk is dan de schepping van hemel en aarde”, omdat “hemel en aarde voorbij zullen gaan, terwijl het heil en de rechtvaardiging van de uitverkorenen zullen blijven bestaan”.

Hij is zelfs van mening dat de rechtvaardiging van de zondaars de schepping van de Engelen in hun staat van gerechtigheid overtreft, doordat ze getuigt van een grotere barmhartigheid.

Deze rechtvaardiging echter mag de priester ons aanreiken in het Sacrament van de Biecht!

  1. Heel het werk van Christus is een gezamenlijke zending van de Zoon en de heilige Geest.”
    CKK 727

Zoals het hele werk van Christus een gemeenschappelijke zending is van de Zoon en de Heilige Geest, en de grote daden van God door de Heilige Geest IN Christus en IN de Kerk tot stand gebracht worden, zo ook werken de Engelen mee met de zending van de priesters:

De priesters geven de Sacramenten aan de gelovigen en de Engelen geven hierbij de genade!

Hoe groot is de waardigheid van de priester!

Geen wonder dat de hel erop uit is, om juist de priesters ten val te brengen!
Laten we daarom veel voor onze priesters bidden!