Priesters zijn groter dan de Engelen!

Priesters zijn groter dan de Engelen!

Wat is een priester?

De Kerk verrast ons. Kijk maar eens in de CKK: Nr. 1589

Hier staat een citaat van de H.Gregorius van Nazianze:

Hij is de verdediger van de waarheid, hij neemt plaats tussen de Engelen, hij spreekt de lofzang uit samen met de Aartsengelen.

En Johannes Chrysostomus: “De priesters hebben een volmacht ontvangen, die God noch aan de Engelen, noch aan de Aartsengelen heeft gegeven.. God bevestigt alles in de hemel, wat de priesters op aarde doen”.

De H. Faustina ontving 13 dagen lang de H. Communie door een Serafijn. Toen ze hem vroeg: “Wilt u mijn biecht horen”, antwoordde hij:

“Geen Engel in de hemel heeft deze macht!”

En toch is het de priester die kan zeggen: “Ik ontsla je van je zonde, in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!”