Gebed voor priesters

Gebed voor priesters

Na deze reiniging van zijn lippen, ontvangt Jesaja zijn roeping als profeet, als verkondiger van Gods woord. Laten we bidden voor onze priesters!

Heer, zendt uw Engelen, de Serafijnen, naar onze priesters
en raak hun lippen aan met deze gloeiende kool.

Maak hun woord der verkondiging vurig, zodat ze het geloof in de harten van de mensen ontsteken en aanwakkeren.

Maak hun woorden barmhartig en vol troost, zodat ze in de Biecht de mensen opbeuren en nieuwe moed geven.

Laat hen vol moed getuigenis geven van ons heilig geloof, en van u,
onze Heer en Verlosser, ook al zegt heel de “wereld”  het tegendeel.

Maak hen louter en vurig,  schenk hen de hulp en bescherming van uw H. Engelen, die ze zo hard nodig hebben en heilig uw priesters. Amen.