Gebed tot St. Michael

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael, gij meest trouwe dienaar van God.

Gij hebt de opstandige geesten verslagen.

Ze waren gereed voor een hoogmoedige confrontatie met hun Schepper.

Hoe verheven en beslissend is Uw roep: “Wie is als God!”

Zo overstemde Gij de kreet van verraad van de vorst der duisternis: “Ik dien niet!”.

Uw strijdkreet zal nooit uit onze harten en monden verdwijnen.

Laat die kreet weergalmen en U, onze dapperste beschermer,

te hulp roepen wanneer er bekoringen komen.

Gij weet welke belangrijke en beslissende strijd er in ons en om ons heen gaande is.

In deze strijd zal over het eeuwige heil van zielen beslist worden.

Gij weet hoe ongelijk deze strijd is, hoe zwak wij zijn in vergelijking met de strijd om elke ziel.

Wees onze beschermer en gids.

Bescherm ons tegen vermoeidheid en ontmoediging in deze constante, uitputtende strijd.

 En bovenal, red ons in het uur van de dood,

wanneer we misschien de laatste strijd moeten leveren met de scharen van de duivel.

We hopen onwankelbaar op Uw bescherming.

Met grenzeloos vertrouwen vragen we om Uw hulp.

Wees overwinnaar in deze laatste strijd voor de redding van onze zielen. Amen.