Wie is groter?

Wie is groter?

In de Apokalyps zegt de Engel tot Johannes: “Ik ben slechts een dienstknecht zoals gij”.

Maar ervaren wij dit ook zo? Zouden we niet eerder net zo reageren als Johannes? Als wij een Engel zouden zien, zouden we schrikken, overweldigd zijn en waarschijnlijk ook neervallen “om hem te aanbidden”.

De Engelen lijken ons groter te zijn dan de priesters.

Wij kennen de Engelen niet, maar de priesters wel. Wij leven met hen, spreken met hen; wij kennen hun zwakheden en menselijkheden. En  het is toch een duidelijk feit, dat een Engel een geweldige persoonlijkheid is, die dingen kan doen, die voor mensen onmogelijk zijn!

Denk maar eens aan de Engel die het volk van Israël hielp en beschermde bij de uittocht uit Egypte. Of de Engel die in één nacht 185.000 mensen neervelde!
Het was een Engel die de twijfelende Zacharias met stomheid sloeg, maar ook een Engel die Tobit genas van zijn blindheid.

Het “werk” van de priesters echter lijkt daarmee vergeleken niet erg spectaculair. Sommige mensen denken, ze zouden het beter kunnen…

Wat een afgrond van verschil dus tussen Engelen en priesters!

Of toch niet?