De stem van de Engel

De stem van de Engel

De ervaring leert ons het beste hoe we kunnen onderscheiden tussen de stem van de Engel en die van de duivel.

De Engel wijst je altijd naar God, naar zijn Woord, Zijn onderrichtingen en geboden, naar de beloftes die je God hebt gedaan, naar voornemens die je hebt gemaakt.

Hij wijst ook op de kans die nu voor je ligt, om je liefde en geloof in God onder bewijs te stellen.

Als de Engel dit doet, houdt hij niet teveel rekening met je persoonlijke gewoontes of persoonlijke voorkeuren. Hij richt daarentegen onze blik rechtstreeks naar de grote eeuwigheidswaarden.

Als hij je een ingeving geeft en je volgt die niet op, zullen zijn ingevingen steeds zwakker en zwakker worden, totdat ze geheel ophouden.

TIP: Probeer je eens meer bewust te worden  h o e  de Engelbewaarder tot je spreekt, vermaant en leidt. Het kan een hulp zijn om je eigen ervaringen met de Engelbewaarder op te schrijven, om op die manier de onderscheiding te leren.

Dan kun je deze ervaringen vergelijken met de officiële regels der onderscheiding, zodat je steeds duidelijker de stem van de Engel kunt herkennen, van de misleidingen door de duivel.