Hoe strijden de Engelen tegen de demonen?

Hoe strijden de Engelen tegen de demonen?

In sommige moderne christelijke literatuur worden zeer levendige verhalen over de strijd tussen engelen en demonen gepresenteerd op een manier die tot onze verbeelding spreekt. Deze boeken beschrijven de strijd van de heilige engelen met de opstandige geesten in termen die niet verschillen van de fysieke schermutselingen tussen de mensen. De verhaallijnen mogen dan wel boeiend zijn en de algemene boodschap van de boeken mag […]

Lezen

De Engelen leiden onze wil

De Engelen leiden onze wil

God alleen kan onze wil direct veranderen. Normaal gesproeken wordt onze wil aangetrokken door dingen van buitenaf, die we als goed en begeerlijk ervaren. Wanneer iemand iets als een begeerlijk goed laat ervaren, beinvloedt hij dus de wil van een ander. Het is vergelijkbaar met een bekwame verkoper, die weet hoe hij zijn koopwaar in een zo aantrekkelijk mogelijk licht moet aanbieden. Heel de wereld […]

Lezen

Hoe helpen de H. Engelen ons in deze strijd?

Hoe helpen de H. Engelen ons in deze strijd?

De heilige Engelen zijn de eerste bemiddelaars van de werkelijke genaden van Christus die we nodig hebben om te handelen op het bovennatuurlijke niveau van het geloof. De werkelijke genade is onze voornaamste bron van kracht en verdediging. Daarnaast, wanneer we de strijd tegen verleidingen en de verleidelijke leugens van de wereld, het vlees en de duivel in ogenschouw nemen, hebben we veel baat bij […]

Lezen

Een buitengewone strijd

Een buitengewone strijd

Naast de uitdaging om verleiding te weerstaan, is er ook een buitengewone strijd tegen de duivel waarbij de strijd om de vrijheid van de diepgewortelde invloeden van de gevallen engelen, die aanwezig zijn omdat we de vijand meer permanente “steunpunten” in onszelf hebben gegeven, een rol speelt. In sommige gevallen kunnen deze invloeden voortkomen uit de kwaadaardige bedoelingen van anderen op ons (bijv. vervloekingen). Sommige […]

Lezen

Wat is geestelijke oorlogsvoering?

Wat is geestelijke oorlogsvoering?

Geestelijke oorlogsvoering is de strijd die we dagelijks moeten voeren om het Koninkrijk van Christus’ liefde, leven en wijsheid in ons hart en leven te verdedigen of te heroveren. Het wordt op verschillende fronten gestreden: De strijd tegen het “vlees” verwijst naar de aangeboren neiging tot zonde in ons die voortkomt uit de erfzonde en onze eigen persoonlijke zonden. Deze strijd betekent onze inspanningen om […]

Lezen

De derde bekoring

De derde bekoring

In de derde bekoring eist Satan macht en gezag op over alle koninkrijken van de wereld. In de eerste twee bekoringen was hij aarzelend en bang geweest dat Jezus, ondanks Zijn nederige verschijning en armoede, eigenlijk de beloofde Zoon van God zou zijn. Daarom richtte hij zich tot hem: “Als je de Zoon van God bent,…” en hoopte zo Hem tot een bekentenis of tot […]

Lezen

De tweede bekoring

De tweede bekoring

In de tweede bekoring stapt de Boze in het eigen domein van God.  Hij hoopt God in de mens te treffen, door de dienaar van God, Jezus, aan te zetten tot het negeren van Gods wetten, alsof ze voor Hem niet bestaan, omdat ze te klein en onbeduidend zijn.  (Onder deze categorie vallen alle ijdele bekoringen, die ons ertoe neigen om onszelf te behandelen alsof […]

Lezen

Vastentijd

Vastentijd

Vandaag begint weer de veertigdagentijd. Op de eerste zondag wordt traditiegetrouw altijd het Evangelie gelezen over Jezus die aan het einde van zijn veertigdagen vasten, bekoord wordt door Satan. In de bekoringen door Satan, de vorst van deze wereld, zien we de drie kenmerkende en grootste bekoringen van de mensheid, ja, van iedere persoon, die Satan zich tot doel gezet heeft: Om God te treffen […]

Lezen

Valse profeten

Valse profeten

Jezus waarschuwt ons voor de schijnprofeten, die tekenen en wonderen zullen doen. Dat zal het nog moeilijker maken om hen van Christus te onderscheiden. Maar er zijn wel enkele tekens, waaraan je de valse profeten kunt herkennen: De duivel belooft meer, dan hij geeft; hij belooft wereldse zaken, macht, geld, invloed. Maar Jezus kiest het teken van het kruis, de verloochening van de aardse goederen, […]

Lezen

Geestelijke wapens: De Sacramenten

Geestelijke wapens: De Sacramenten

Nu komen we bij de “geheime wapens” van God: de Sacramenten. Geheim – omdat ze een geheim van het geloof zijn. Omdat ze als bijzondere genadegeschenken van God, zijn geheimzinnige aanwezigheid in de wereld dragen Omdat ze onder geheimzinnige tekenen ons in staat stellen tot een diepe en waarachtige ontmoeting met Jezus. Wie de Sacramenten, en vooral de H. Biecht en de H. Communie, regelmatig […]

Lezen