Vorming van ons geweten brengt rust in ons hart

Vorming van ons geweten brengt rust in ons hart

Misschien is juist onze tijd geroepen om de Engelbewaarders te herontdekken als wezens die ten dienste staan van het totale heil van de mens, met inbegrip van zijn juiste evenwicht en vrede hier beneden.

Misschien is het nu meer dan ooit van belang dat wij, telkens wanneer wij ons gespannen, angstig of op enigerlei wijze verontrust voelen, onmiddellijk onze toevlucht nemen tot de Engel van God, tot de Engel aan wiens zorg God ons heeft toevertrouwd.

Onrust en droefheid in het geweten geven aan dat er iets gecorrigeerd en genezen moet worden.

Wat moet ik veranderen?