Strijdt Satan tegen ons?

Strijdt Satan tegen ons?

“Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen”.  Ef 6,12

In zijn val zijn de draak en zijn volgelingen op de aarde gevallen. De H. Schrift verhaalt:

En zodra de draak zich op aarde zag neergeworpen, begon hij de Vrouw te vervolgen. .. en enkele versen verder: Maar de aarde kwam de Vrouw te hulp; zij opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn muil had gespuwd.  Toen, om zijn woede op de Vrouw te koelen, ging de draak heen, om de overige van haar kinderen te beoorlogen, hen namelijk die de geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren. Apok 12,13-17

Het christelijk leven is een geestelijke strijd tegen de duivel. Hoe beïnvloedt het aangaan van een bondgenootschap met de Heilige Engelen deze strijd met de duivels?

Ik wil nadenken over de geestelijke strijd die ik vandaag in de wereld kan zien en over het bijzondere belang van Maria!