Wat een geweldig geschenk!

Wat een geweldig geschenk!

Op de zondag na Pasen viert de Kerk het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit gaat terug op de H. Faustina, die vele openbaringen ontving van de Barmhartige Jezus. Wie deze zo belangrijke boodschappen niet kent, moet maar eens zoeken op het internet.

In haar Dagboek schreef zij over het verzoek van Jezus voor een speciaal feest voor de Goddelijke Barmhartigheid op de zondag na Pasen:

“Ik wil dat het feest van de Goddelijke Barmhartigheid een redmiddel en een schuilplaats wordt voor alle zielen en in het bijzonder voor de arme zondaren.

Op die dag staan de diepste diepten van mijn tedere barmhartigheid open.

Ik stort een hele oceaan van genaden uit over die zielen die tot de fontein van mijn barmhartigheid naderen.

De ziel die te biechten zal gaan en de heilige communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straf ontvangen.
Op die dag staan alle sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open.
Laat geen enkele ziel bang zijn om tot Mij te naderen, zelfs al zijn haar zonden als scharlaken”.

De belangrijkste zin staat extra groot geschreven. Want weten wij wel wat dit eigenlijk betekent?? Wat is dit grote genade aanbod van de Heer? “Volledige vergeving van zonden en straf”! Dat is nog veel meer dan een volmaakte aflaat!

Wat is dit dus voor genade? Het is de genade, die wij normaal alleen bij het H. Doopsel kunnen ontvangen. Als iemand het H. Doopsel ontvangt als volwassene, dan zijn AL zijn zonden van heel diens leven uitgewist! Hij begint met een geheel schone lei, als een pasgeboren baby!

En dit wil Jezus in Zijn overstromende genaden aan alle mensen schenken op deze feestdag! Het is een volledig amnesty voor alle zondaars! Als zij een oprechte biecht afleggen en ter Communie gaan.

Op deze dag zullen al onze zonden ons worden vergeven, evenals de straffen die wij in ons leven hebben opgelopen door onze zonden, waarvan wij ons vele waarschijnlijk niet eens meer bewust zijn. Ook als we regelmatig biechten, zijn onze zonden alle vergeven, maar de straffen die wij hebben verdiend voor onze zonden, moeten we in dit leven nog uitboeten, of anders in het vagevuur.

Maar Jezus biedt ons op deze feestdag die onvoorstelbare genade aan, dat ook al deze straffen ons worden kwijtgescholden! We worden – als we dat maar oprecht willen – een “nieuwe schepping”. Hier gebeurt wat we allemaal zo vurig verlangen: We worden weer puur als een kind!

Om het nog eens anders te zeggen:
als we aan de voorwaarden hebben voldaan,
en hierna zouden sterven:

ZOUDEN WE METEEN NAAR DE HEMEL GAAN!

En geen omweg langs een pijnlijk vagevuur…