De stem van de Engel

De stem van de Engel

De ervaring leert ons de stem van de Engel te onderscheiden van de stem van de duivel:
de Engel wijst altijd op God, op zijn woord, zijn leer en zijn geboden, op de beloften die wij aan God hebben gedaan, op de voornemens die wij hebben gemaakt, en op de kans om een gelegenheid te hebben om onze liefde en trouw aan God te bewijzen.

Hij houdt daarbij niet te veel rekening met onze persoonlijke gewoonten of voorkeuren, maar richt onze blik altijd op de grote waarden van de eeuwigheid.

Als hij ons vermaant en wij geven er geen acht op, zullen zijn vermaningen steeds zwakker worden en uiteindelijk helemaal ophouden.

Het kan nuttig zijn om zijn ervaringen met de Heilige Engel op te schrijven en op die manier het onderscheidingsvermogen te leren. Ik wil deze ervaringen vergelijken met authentieke regels van onderscheiding, zodat ik de stem van mijn Engel duidelijker kan onderscheiden van de misleidingen van de duivel.