Verjaardag

Verjaardag

In dit jaar 2024 viert het Opus Sanctorum Angelorum met grote dankbaarheid en vreugde zijn 75ste verjaardag! We willen enkele belangrijke punten van het begin van het Werk van de Heilige Engelen in herinnering brengen.

Zoals de meesten van jullie weten, was het menselijke instrument voor de oprichting van het Werk van de Heilige Engelen mevrouw Gabriele Bitterlich, in de OA liefdevol bekend als “Moeder Gabriele”, of gewoon “Moeder”. Ze werd geboren op 1 november 1896 in Wenen, Oostenrijk, en stierf op 4 april 1978.

Moeder Gabriele dateerde het begin van het Werk van de Heilige Engelen op de Witte Zondag “in albis” (zondag na Pasen) van 1949, die in de nieuwe liturgische kalender de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid is. Tijdens het gebed in de nachtelijke uren voor het Marcusfeest (van zondag 24 april tot maandag 25 april 1949) werd haar een visioen geschonken van de uitgestrektheid, schoonheid en glorie van de hemelse koren. En ze kreeg de opdracht om op te schrijven wat ze zag: “Schrijf!”

De volgende ochtend bij de H. Communie, toen ze haar eigen onvermogen en onwaardigheid aan de Heer voorlegde, drong Hij aan op de opdracht en legde uit:

“Ik wil Mijn Engelen verheerlijkt zien onder de mensen. De tijd van de Engelen komt eraan, de grote macht van zowel de goeden als de kwaden.”

Het was de wens van de Hemel dat de mensen door een verbond (Toewijding) zich zouden verenigen en nauwer zouden samenwerken met de heilige Engelen in gebed, aanbidding, contemplatie, eerherstel en zending voor de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld. Daarom werd op 31 mei 1950 de eerste Toewijding aan alle Heilige Engelen kerkelijk goedgekeurd. Later werd de Toewijding van eerherstel ook opgenomen in de spiritualiteit van het Opus Angelorum.

In de loop der jaren werden veel gelovigen zich door de inspiraties van Moeder Gabriele steeds meer bewust van de aanwezigheid van de heilige Engelen en, in verbondenheid met het mysterie van Christus’ Kruis, van hun heilbrengende zending in de Kerk. Als gevolg hiervan sloten mensen uit alle lagen van de bevolking zich aan bij de groeiende Opus Angelorum beweging, wat resulteerde in de oprichting van verschillende kerkelijke verenigingen met goedkeuring van de plaatselijke bisschoppen.

De belangrijkste doelen van de hele OA-beweging zijn de inzet tot geestelijke ondersteuning van het priesterschap, de heiliging van de gelovigen en de bevordering van actieve samenwerking met de heilige Engelen voor de noden van de Kerk en de redding van de zielen.

De geestelijke geschriften van Moeder Gabriele omvatten een breed scala aan geestelijke en leerstellige zaken: het geestelijk leven, christologie, mariologie, het godgewijde leven, samen met veel over de heilige Engelen, hun zending en bedieningen in de heilsorde.

Na verloop van tijd werd het duidelijk dat het noodzakelijk was dat de Kerk toezicht hield op de leer en ontwikkeling van het Opus Angelorum en de religieuze gemeenschappen. De spiritualiteit van elke kerkelijke beweging van gelovigen in de Kerk moet stevig gebaseerd zijn op de Heilige Schrift en Traditie, en niet alleen op privé-openbaringen. De geschriften van Moeder Gabriele werden daarom gedurende een aantal jaren bestudeerd door de Congregatie voor de Geloofsleer, wat resulteerde in regelgevende decreten van 1983 en 1992.

Een toewijding aan alle heilige Engelen werd definitief goedgekeurd door de Congregatie voor de Geloofsleer op 31 mei 2000, precies op de dag af 50 jaar(!) na de goedkeuring van de eerste toewijding in 1950 – een prachtig teken van de Goddelijke Voorzienigheid!

Een beslissende mijlpaal in onze geschiedenis was de goedkeuring van de Statuten van het Opus Sanctorum Angelorum door de Heilige Stoel in 2008, die de deur van de hele Katholieke Kerk opende voor het Werk van de Heilige Engelen.

Door het OA op te richten als een publieke vereniging van gelovigen vertrouwde de Heilige Stoel het OA de zending toe om de devotie tot de Heilige Engelen te verspreiden binnen de Kerk, samen met de toewijdingen aan de Heilige Engelen en de toewijding van eerherstel. Deze officiële goedkeuring had een grote invloed op de wereldwijde ontwikkeling van het OA binnen de Kerk, ook in de VS.