De Engelen: realiteit of mythe? (1)

De Engelen: realiteit of mythe? (1)

Onlangs kreeg ik een lezing van een van onze priesters in handen, die in Rome werkzaam is, over “Engelen, mythe of realiteit”.
Ik ga deze hier in gedeeltes op de site zetten, omdat het een zeer duidelijke uiteenzetting is ter onderscheiding der geesten.

VOORWOORD

Het debat over engelen en demonen stuit in de hedendaagse cultuur op twee dwalingen.

De eerste beschouwt engelen en demonen als mythe, fantasie, fabel, kinderlijk geloof.

Het tweede is de verwijzing naar Engelen als gidsen, entiteiten, energie├źn, met het doel een versmelting met hen tot stand te brengen door middel van esoterische, rituele elementen, om iemand te helpen zijn leven beter onder controle te krijgen.

Tegenover dit huidige engelachtige panorama leert het katholieke geloof dat Engelen persoonlijke wezens zijn, dat devotie voor en verering van deze hemelse geesten heilzaam is, en dringt het aan op een vertrouwensrelatie van verbondenheid en samenwerking met hen.

Laten we deze twee stromingen en dan het standpunt van de katholieke leer bekijken:

1. Er bestaan geen engelen en demonen

2. De ‘engelen’ van de New Age

3. Engelen als persoonlijke wezens