Wat kunnen wij doen in deze strijd?

Wat kunnen wij doen in deze strijd?

Satan – aldus Johannes – wordt een “moordenaar”, d.w.z. iemand, die het bovennatuurlijke leven vernietigt, dat God vanaf het begin in hem had doen wonen en in de schepselen, die “naar de gelijkenis van God” zijn gemaakt: de andere zuivere geesten en de mensen.

Volgens de Heilige Schrift, en vooral volgens het Nieuwe Testament, omvat de heerschappij en de invloed van Satan en van de andere boze geesten de gehele wereld.

De werkzaamheid van Satan bestaat voornamelijk in het verleiden van de mensen tot het kwade, door hun verbeeldingskracht en hogere vermogens te beïnvloeden, om hen van de wet van God af te keren.

H. Paus Johannes Paulus

Ik wil de middelen die de Kerk ons aanreikt om de overwinning van Christus op Satan te vestigen, goed gebruiken: een leven van genade en liefde; veelvuldig ontvangen van de sacramenten; gebed en het gebruik van sacramentalia, zoals wijwater, gezegende olie en zout, het kruisbeeld, het scapulier, medailles, gezegende kaarsen enz.

Ben ik me ervan bewust dat ik door mijn gebed en mijn offers kan bijdragen tot de bevrijding van de wereld uit de macht van de duivel?