Vier Cherubijnen

Vier Cherubijnen

Dit brengt ons terug naar het visioen van de profeet Ezechiël. In Ezechiël hoofdstuk 1 ziet hij een visioen van vier Cherubijnen.

In mijn visioen zag ik hoe een storm uit het noorden kwam opzetten: een grote wolkenmassa waar vuur in opflitste en die omgeven was door een gloed: de wolkenmassa schitterde als blinkend metaal.  In de wolken tekenden zich gestalten af die op vier levende wezens geleken…. De gezichten van de vier wezens leken van voren op dat van een mens, rechts leken ze op dat van een leeuw, links op dat van een stier en van achteren op dat van een arend.  Ez 1:4-5;10

Hier is waar kennis van de Oude Verbondstempel ons helpt te begrijpen wat de Cherubijnen aan Ezechiel laten zien.

Wat is de betekenis van de vier Cherubijnen?

Er was maar één plek waar vier Cherubijnen waren. In de Tempel die Salomo bouwde, liet Salomo twee Cherubijnen plaatsen in het Heilige der Heiligen. Zij hielden hun vleugels uitgestrekt zodat ze de Ark van het Verbond overkoepelden, die in het Heilige der Heiligen werd geplaatst. Op de verzoendeksel van de Ark stonden nog twee Cherubijnen.

Dus elke Jood zou hieruit hebben herkend, dat het visioen van Ezechiël een visioen was van het Heilige der Heiligen, dat zelf een profetisch type was van het ware, hemelse Heilige der Heiligen.