“Een man in linnen gekleed” (3)

“Een man in linnen gekleed” (3)

“Zijn lichaam leek als topaas”, aldus Daniel. Topaas is een edelsteen met een gouden kleur en op de een of andere manier transparant. Dit wijst enerzijds naar God zoals alles in de heilige Engelen. Aan de andere kant toont het hun bereidheid om gezonden te worden en alleen van God te getuigen. Deze houding toont hun totale overgave aan God en hun volmaakte vergetelheid van […]

Lezen

“Een man in linnen gekleed” (2)

“Een man in linnen gekleed” (2)

Daarom is het de moeite waard om beter naar het uiterlijk van de Engel te kijken en ons te vragen wat het ons mensen vertelt over deze Engel of over wat hij ons wil vertellen.  Want als hogere wezens hebben Engelen een veel, veel grotere kennis dan mensen in alle dingen! Daniel begint met te zeggen dat hij, toen hij omhoog keek, “een man zag, […]

Lezen

“Een man in linnen gekleed” (1)

“Een man in linnen gekleed” (1)

In het Bijbelboek van de Profeet Daniel, staat een schitterende beschrijving van een fysieke verschijning van een Engel: Op de vierentwintigste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, de Tigris. Toen ik mijn ogen opsloeg zag ik een man staan, in linnen gekleed en met een gordel van het fijnste goud om de lenden. Zijn lichaam leek […]

Lezen

9e dag van de novene: Blijven

9e dag van de novene: Blijven

“De Vader zal u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven”. Johannes.14,16 Deze bijstand is de Heilige Geest, want: ‘Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken” Rom 5,5 Hij woont in ons hart en blijft bij ons. En de Heilige Engelen? Wat een genade dat ook ieder van ons een heel eigen beschermengel […]

Lezen

8e dag van de novene: Trooster

8e dag van de novene: Trooster

“Toch zeg Ik u de waarheid: het is goed voor u dat Ik heenga; want als Ik niet heenga, zal de Trooster niet tot u komen”. Joh.16,5 Jezus noemt in zijn afscheidsrede de Heilige Geest vaker een helper. Maar het woord ‘paracleet’ kan ook vertaald worden met bijstand of trooster. De Heilige Geest is een trooster voor onze zielen, als we in nood of bedroefd […]

Lezen

7e dag van de novene: Heiligmaker

7e dag van de novene: Heiligmaker

“Eenmaal gekomen zal de Heilige Geest de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde is” Joh. 16,8 De Heilige Geest is de Geest van HEILIGHEID. Heiligheid staat haaks op de zonde. Hoe stralender de heiligheid, hoe duidelijker de zonde afsteekt. De Heilige Geest geeft ons zelfkennis, wat noodzakelijk is voor de groei in heiligheid. Men moet weten waarvan men zich moet bekeren. En precies […]

Lezen

6e dag van de novene: Leidsman

6e dag van de novene: Leidsman

“Omdat zij door de Heilige Geest ervan weerhouden waren het woord te verkondigen in Asia… ze maakten aanstalten om naar Bitynie te reizen, maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe”.  Hand. 16,6-7 Het is duidelijk dat de Heilige Geest de apostelen leidt, WAAR ze de blijde boodschap moeten verkondigen. Hij weerhoudt hen om naar Azie te gaan. En wat later verschijnt er […]

Lezen

5e dag van de novene: De Heilige Geest leert ons bidden

5e dag van de novene: De Heilige Geest leert ons bidden

“Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. Gij hebt de Geest van het kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!” Rom 8,15 De Heilige Geest leert ons bidden! Hijzelf bidt in ons “met onuitsprekelijke verzuchtingen”. Leren de Engelen ons ook bidden? De Engelen hebben ons het Sanctus geleerd, het gebed van lofprijzing en aanbidding van de Heilige […]

Lezen

4e Dag van de novene: Getuigen

4e Dag van de novene: Getuigen

“Wanneer echter de Helper komt, de Geest der Waarheid, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij”.  Joh15,26 Getuigenis afleggen…. Nee, die moed hadden de apostelen niet uit zichzelf. Dat kun je zien in het lijdensverhaal, waar iedere apostel op de vlucht slaat.. En toen ze later zich weer verzameld hadden in de zaal […]

Lezen

3e Dag van de novene: Profetie

3e Dag van de novene: Profetie

“Wanneer Hij echter komt , de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen”. Johannes 16, 13 De gave van profetie is een echte gave van de Heilige Geest! Wij bidden in het Credo: “Die gesproken heeft door de profeten!” En alle boeken van […]

Lezen