5e dag van de novene: De Heilige Geest leert ons bidden

5e dag van de novene: De Heilige Geest leert ons bidden

“Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. Gij hebt de Geest van het kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!” Rom 8,15 De Heilige Geest leert ons bidden! Hijzelf bidt in ons “met onuitsprekelijke verzuchtingen”. Leren de Engelen ons ook bidden? De Engelen hebben ons het Sanctus geleerd, het gebed van lofprijzing en aanbidding van de Heilige […]

Lezen

4e Dag van de novene: Getuigen

4e Dag van de novene: Getuigen

“Wanneer echter de Helper komt, de Geest der Waarheid, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij”.  Joh15,26 Getuigenis afleggen…. Nee, die moed hadden de apostelen niet uit zichzelf. Dat kun je zien in het lijdensverhaal, waar iedere apostel op de vlucht slaat.. En toen ze later zich weer verzameld hadden in de zaal […]

Lezen

3e Dag van de novene: Profetie

3e Dag van de novene: Profetie

“Wanneer Hij echter komt , de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen”. Johannes 16, 13 De gave van profetie is een echte gave van de Heilige Geest! Wij bidden in het Credo: “Die gesproken heeft door de profeten!” En alle boeken van […]

Lezen

2e Dag van de novene: Leraar

2e Dag van de novene: Leraar

Jezus belooft dat de Heilige Geest “u alles zal leren en u alles in herinnering brengen, wat Ik u gezegd heb”. Johannes 14,26 De H. Engelen doen dit precies eender. Denk maar aan de Verrijzenis. Als de vrouwen heel vroeg bij het graf komen, is de steen weg, een stralende Engel zit erop en hij zegt: “Ik weet dat gij Jezus zoekt, de Gekruisigde. Hij […]

Lezen

1e dag van de novene: Helper

1e dag van de novene: Helper

In de afscheidsrede belooft Jezus: “Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven” Johannes 14,16 en: “De Helper, de Heilige Geest, die de Vader in Mijn Naam zal zenden” 14,26. De Helper, dat is de eerste Naam die de Heilige Geest krijgt. En Hij zal de Kerk bijstaan tot aan het einde der wereld. Maar ook de H. Engelen zijn de […]

Lezen

Engelen: dienaren van de Heilige Geest

Engelen: dienaren van de Heilige Geest

Is dit een nieuwe gedachte? Dan moet je het eens in heel de harmonie van Gods gedachten zien: De Vader is de Schepper; heel de stoffelijke schepping dient Hem. Want ze bloeien en leven, precies zoals Hij het ieder dier of plant als opdracht heeft gegeven. De Zoon is de Verlosser, en is Mens geworden; alle mensen behoren Hem te dienen, want Hij is de […]

Lezen

De vleugels der Engelen

De vleugels der Engelen

De Heilige Engelen treden in de Bijbel op met verschillende attributen: Er zijn Engelen met vleugels, zoals in Jesaja 6,2; Ezechiel 1,24; Openb. 4,8 Er zijn Engelen met een zwaard in hun handen, zoals Genesis 3,24; Josua 5,13 en 1 Kroniek 21,16. Andere Engelen laten hun bazuinen machtig schallen, zoals in Mat. 24,31; 1 Thess 4,16 en Openb. 8,2. Elk van deze attributen toont een […]

Lezen

Een vrouw voor Isaak

Een vrouw voor Isaak

De dienaar van Abraham krijgt van hem een nogal onmogelijke opdracht: hij moet voor Isaak een vrouw gaan zoeken! Hij moet zelfs onder ede beloven dat hij geen meisje kiest uit het land Kanaan, waar ze wonen, want daar heerst het heidendom. Nee, hij moet terug naar het land dat Abraham lang geleden had verlaten, om onder zijn familieleden, die daar nog wonen, een geschikte […]

Lezen

De boodschap van de Kerstengel

De boodschap van de Kerstengel

Is het je wel eens opgevallen, dat de boodschap van de Kerstengel tot jou persoonlijk gericht is? “Ik verkondig  j o u  een vreugdevolle boodschap. HEDEN is voor jou een Redder geboren, Christus de Heer!” HEDEN, dat is vandaag. Maar dat betekent niet “op deze dag”. Elke dag opnieuw kun je je door de Kerstengel laten zeggen: Heden is voor jou de Redder geboren. Want […]

Lezen

Jezus zal Zijn Engelen zenden

Jezus zal Zijn Engelen zenden

“Dan zal Hij zijn Engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen”. Mc 13,27 Dit is een van de bijzondere manieren die Jezus heeft gekozen, en wij kunnen die aanvaarden of simpelweg negeren. Maar Hij zegt het heel duidelijk: Hij zal ons door Zijn Engelen roepen! Daarom is het echt noodzakelijk dat wij hen leren kennen, en hun manier van werken, zodat wij ze kunnen herkennen […]

Lezen