Een stroom van water en bloed!

Een stroom van water en bloed!

Verder stroomde uit Eden, het oeroude Heilige der Heiligen, de rivier van het leven, de Gihon. Deze vertakte zich in vier andere rivieren en bracht zo de hele planeet tot leven door water te geven dat uit het oerheiligdom, Eden, stroomde. Kortom, er stroomde levend water uit de Tempel van Eden.

Maar tijdens het Paasfeest, volgens de oude Joodse traditie, werden  er vreselijk veel paaslammetjes geofferd. Het bloed van deze offerdieren werd uitgegoten op het altaar. Maar omdat het er zoveel waren, was het nodig om een uitgebreid afwateringssysteem te hebben dat van het altaar naar de buitenkant ging via de zijkant van de tempel. Ze moesten grote hoeveelheden water gebruiken om het bloed weg te spoelen en dus wat men tijdens het Paasfeest uit de zijkant van de tempel zou zien stromen, was een rivier van bloed en water!

We zien dus water uit Eden stromen; we zien water en bloed uit de zijkant van de Joodse tempel stromen en we zien water en bloed uit de zijde van Christus stromen!

Het water en bloed dat uit de Joodse tempel stroomde was slechts een typologisch symbool van het levende water dat uit de eschatologische tempel zou stromen, zoals de profeten voorspelden.

Die eschatologische tempel die we nu begrijpen als het Lichaam van Christus en de stroom van levend water wordt gezien als de Heilige Geest zoals we in Johannes 7:39 lezen.

De Kerk leert ons dat het water en het bloed dat van de zijde van Christus stroomt, de sacramenten van de doop en de eucharistie vertegenwoordigen. Door het doopsel worden wij deelgenoot gemaakt van het Mystiek lichaam van Christus. We zijn deel van de Tempel geworden.

Dus de betekenis van Johannes 19:34, voor onze doeleinden hier, is dat we deel uitmaken van de tempel!

Maar over welk deel van de tempel hebben we het dan? Openbaring 21 geeft ons het antwoord. Daar vertelt de heilige Johannes ons dat het Nieuwe Jeruzalem, de heilige stad uit de hemel neerdaalt als een bruid die voor haar man getooid is. Later vertelt de Engel hem dat hij de heilige stad moet opmeten en haar maten zijn die van een perfecte kubus. De enige kubusvormige structuur die bestond met enige theologische betekenis voor de oude Joden was het Heilige der Heiligen van de Tempel!

Wij zijn dus deel van de Tempel gemaakt. We nemen deel aan het leven van Christus als het Heilige der Heiligen in gemeenschap met Hem.