Geestelijke strijd

Geestelijke strijd

Maar de beschrijving van de Cherubijnen verlicht ook de betekenis van het visioen en een belangrijke waarheid over een van de aspecten van het Heilige der Heiligen. Ezechiël’s cherubijnen worden beschreven als zijnde met vleugels en wielen. Dit geeft symbolisch aan dat God moeiteloos en ogenblikkelijk zich door de hemel kon bewegen door de vleugels, en door de aarde via de wielen.

Een ander belangrijk element is dat de oude joodse traditie deze Cherubijnen zag als Cherubijnen strijdwagens van God.

Waar worden strijdwagens voor gebruikt? Strijdwagens zijn natuurlijk oorlogsmachines. “De Heer is een krijger; Heer is zijn naam” (Ex 15:3); en zo zien we dat de strijdwagen een symbool is van de militaire strijd. Zo waren het bijvoorbeeld de farao, zijn strijdwagens en zijn wagenmenners die in de terugkerende wateren van de Rode Zee zijn verdronken.

Dit leert ons dat het visioen van Ezechiël die in het Heilige der Heiligen schouwt en de Cherubijn strijdwagen van de Heer ziet, de God van de legerscharen, een militair element van het Heilige der Heiligen onthult.

Uit dit visioen kunnen we een zicht op de Strijdende Kerk afleiden. Jezus is de ware Heilige der Heiligen. We worden een deel van zijn Heilige der Heiligen door het doopsel en we worden ondersteund en gevoed door de Heilige Eucharistie. De Eucharistie geeft ons de middelen om te groeien en ons te ontwikkelen tot de volheid van het Heilige der Heiligen, Christus. We ontvangen het levende water, de Heilige Geest, in de Eucharistie; een levende waterbron die opborrelt tot in het eeuwige leven.

Dit visioen onthult een belangrijk deel van de OA-spiritualiteit; die van de geestelijke strijd. We maken deel uit van de Strijdende Kerk en we zijn tot de wapens geroepen samen met de Heilige Engelen voor de glorie van God en de opbouw van de Heilige Kerk.

Dit visioen van Ezechiël helpt ons om te zien dat we niet alleen vechten. We vechten met de kracht van God en de hulp van de Hemelse legerscharen. Dit is iets geweldigs om over te mediteren, om zo moed te krijgen door een groter begrip.